Date identificare (POSDRU/108/2.3/G/79893)

Cod SMIS

33644

Titlu

Servicii de consiliere, calificare/recalificare și evaluare de competențe destinate angajaților

Nr. Inreg contract

4820/03.05.2011

Data semnare

21.07.2011

Data incepere

01.11.2011

Data finalizare

31.10.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

2.058.700,00 lei

Eligibil proiect

1.235.220,00 lei

Eligibil beneficiar

25.200,00 lei

Sprijin beneficiar

1.210.020,00 lei

Rambursare efectiva

939.946,16 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii si adaptabilitatii economice prin oferirea serviciilor de consiliere in cariera, calificare, recalificare si evaluare de competente profesionale pentru personalul angajat.

 

Obiectivul specific:

  • Organizarea de campanii de informare in randul angajatilor referitoare la beneficiile formarii profesionale continue – 4 campanii de informare;
  • Furnizarea de servicii de informare si consiliere in cariera – 300 persoane angajate;
  • Furnizarea de servicii de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale si servicii de formare profesionala calificare/recalificare – 300 persoane angajate;

 

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivul general al DMI 2.3 “Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii”, contribuie la realizarea acestuia respectiv la realizarea obiectivului general al POSDRU 2007-2013 “Dezvoltarea capitalului uman”.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud Muntenia;
  • Judeţ/judeţe: Arges, Calarasi, Ialomita, Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman;

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

 

Perioada:  01.11.2011 – 31.10.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Informare si publicitate
1.1.Pregatirea materialelor de promovare. 1 pliant model

1 afis model

1 brosura model

1 pliant model

1 afis model

1 brosura model

100,00%

100,00%

100,00%

Realizat
1.2.Elaborarea planului de promovare 1 plan promovare 1 plan promovare 100.00% Realizat
1.3.Derularea efectiva a activitatii de promovare 4 seminarii/conferinte

4 campanii informare

4 conferinta

4  campanie informare

100,00%

100,00%

Realizat
Activitatea 2.Achizitii
2.1.Intocmirea listelor de achizitii – actualizare in functie de necesitati 2 liste achizitii 1 lista an1

1 lista an2

100.00% Realizat
2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii Proceduri

Contracte

Proceduri

Contracte

100% Realizat
2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor
2.4.Receptia materialelor/consumabilelor/bunurilor

 

 

Activitatea 3.Consiliere profesionala
3.1.Elaborarea documentelor 1 baza de date

1 fisa consiliere

1 formular GT

1 declaratie

1 adeverinta

1 baza de date

1 fisa consiliere

1 formular GT

1 declaratie

1 adeverinta

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Realizat
3.2. Selectarea si informarea 300 persoane 445 persoane 139.06% Realizat
3.3.Oferirea serviciilor de consiliere 300 persoane 445 persoane 139.06% Realizat
3.4.Eliberarea de recomandari 300 persoane 445 persoane 139.06% Realizat
Activitatea 4.Formare profesionala.
4.1.Constituirea grupelor de cursanti. 5 grupe 5 grupe 100% Realizat
4.2.Procesarea documentelor. 90 contracte formare

210 cereri evaluare

105 contracte formare

224 cereri evaluare

116.66%

106.662%

Realizat
4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare 5 cursuri 5 cursuri 100.00% Realizat
4.4.Organizarea sesiunilor de examinare/evaluare. 90 examinati

210 evaluati

104 examinati

224 evaluati

115.55%

106.66%

Realizat
4.5.Completarea si eliberarea certificatelor 300  certificate calificare 324 certificate calificare 109.33% Realizat
Activitatea 5. Management si monitorizare proiect
Monitorizarea periodica a proiectului 24 rapoarte monitorizare 24 rapoarte monitorizare 100.00% Realizat

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1.Informare si publicitate

1.1.Pregatirea materialelor de promovare.

1.2.Elaborarea planului de promovare.

1.3.Derularea efectiva a activitatii de promovare (materiale specifice, plan de actiune, campanii de informare, conferinte de presa)

 

Activitatea 2.Achizitii.

2.1.Intocmirea listelor de achizitii.

2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor.

2.4.Receptia materialelor/consumabilelor/bunurilor.

 

Activitatea 3.Consiliere profesionala.

3.1.Elaborarea documentelor(materiale specifice activitatii de consiliere: fisa de consiliere, fisa aptitudinala, planuri de asistenta).

3.2. Selectarea si informarea(selectia persoanelor interesate care se incadreaza in cerintele grupului tinta al proiectului).

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere.

– S-au inregistrat persoanele din grupul tinta.

– S-au completat fise de consiliere.

– S-a identificat profilul ocupational al persoanei;

– Au fost identificate competentele care trebuiau dezvoltate sau atestate;

3.4.Eliberarea de recomandari – pentru participarea la activitati de formare profesionala calificare/recalificare sau recomandari pentru participarea la sesiunile de evaluare a competentelor;

 

Activitatea 4.Formare profesionala.

4.1.Constituirea grupelor de cursanti.

4.2.Procesarea documentelor.

4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

4.4.Organizarea sesiunilor de examinare/evaluare.

4.5.Completarea si eliberarea certificatelor.

 

Activitatea 5. Management si monitorizare proiect.

5.1.Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului si managementul proiectului.

5.2.Monitorizarea periodica a proiectului.

S-au intocmit:

-rapoarte de activitate;

-contracte de munca, dispozitii, fise de post;

-rapoarte tehnice;

-rapoarte financiare;

-cereri de rambursare;

-rapoarte finale;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *