Titlu proiect:

DEZVOLTAREA OPORTUNITĂȚILOR DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETs DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN MĂSURI ACTIVE DE FORMARE PROFESIONALĂ, EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI MEDIEREA MUNCII


ID Proiect:

POCU/284/1/3/119986


Beneficiar:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița


Partener:

Asociația “Înapoi la Muncă”


Valoare totala proiect, din care cofinantare asigurata UE

1,383,396.00 RON, din care cofinantare UE 1,271,202.59 RON


Perioada implementare:

02.05.2018 – 31.12.2018


Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia


Durata:

8 luni


Obiective proiect:

Scopul proiectului este reprezentat de stimularea oportunitarilor de ocupare pentru 360 de tineri NEETs, din care minim 40% vor fi de sex feminin, minim 16% vor fi de etnie roma, minim 50% vor fi din mediul rural si minim 60% vor avea nivel de ocupabilitate C si D, din Regiunea Sud-Muntenia, prin oferirea de servicii specializate de formare profesionala, evaluare si certificare a competentelor profesionale si medierea muncii, in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii de catre acestia a unui loc de munca.

Scopul proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, precum si combaterea problemelor cu care acestia se confrunta in momentul in care doresc sa ocupe un loc de munca, respectiv:

– Nivelul scazut de educatie si pregatire profesionala a tinerilor NEETs la momentul tranzitiei catre piata muncii;

– Lipsa resurselor materiale/posibilitatilor financiare pentru participarea la programe de formare profesionala / evaluare a competenelor profesionale;

– Neconcordanta dintre calificarile profesionale/experienta tinerilor NEETs si cerintele angajatorilor;

– Dezvoltarea insuficienta a culturii muncii in randul tinerilor si lipsa competentelor acestora privind identificarea si ocuparea unui loc de munca.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS1 al AP1, OT8, PI 8.ii si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat intreprinde masuri active concrete de combatere a somajului in randul tinerilor, prin oferirea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii/medierea muncii pentru tinerii NEETs din grupul tinta.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS2 al AP1, OT8, PI 8.ii si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat imbunatateste in mod real competentele profesionale ale tinerilor din grupul tinta, prin oferirea de servicii specializate de formare profesionala si evaluare si certificare de competente profesionale pentru tinerii NEETs din grupul tinta.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrata de oferire a serviciilor acestuia, care asigura parcurgerea impreuna cu beneficiarii a tuturor etapelor pentru stabilirea necesarului de competente pentru piata muncii, asigurarea dezvoltarii competentelor necesare si in final, identificarea si ocuparea unui loc de munca. Nevoia imediata de solutionare a problemelor tinerilor NEETs este cauzata si de faptul ca, pe termen lung, mentinerea acestora intr-o stare de inactivitate va genera, pe langa cheltuieli suplimentare la bugetul de stat si venituri reduse din activitatea acestora, un deficit alarmant de forta de munca cu calificari adecvate pietei muncii. Astfel, prin oferirea catre acestia de solutii personalzate pentru stimularea ocuparii se va realiza incadrarea in munca a acestora si evitarea situatiilor de marginalizare sau excludere socio-profesionala a acestora.

OS1. Inregistrarea in grupul tinta a 360 de tineri NEETs, din care minim 40% vor fi de sex feminin, minim 16% vor fi de etnie roma, minim 50% vor fi din mediul rural si minim 60% vor avea nivel de ocupabilitate C si D, pe durata celor 10 luni de implementare, in vederea oferirii catre acestia de servicii specializate de formare profesionala, evaluare si certificare competente profesionale si medierea muncii, in scopul cresterii oportunitatilor de ocupare pe piata muncii.

OS2. Dezvoltarea competentelor profesionale prin participarea la cursuri de calificare pentru minim 160 de tineri NEETs, din care minim 40% vor fi de sex feminin, minim 16% vor fi de etnie roma si minim 50% vor fi din mediul rural, pe durata celor 10 luni de implementare, in vederea cresterii sanselor acestora de a ocupa un loc de munca.

OS3. Certificarea competentelor profesionale prin participarea la procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru minim 55 de tineri NEETs, din care minim 40% vor fi de sex feminin, minim 16% vor fi de etnie roma si minim 50% vor fi din mediul rural, pe durata celor 10 luni de implementare, in vederea cresterii sanselor acestora de a ocupa un loc de munca.

OS4. Stimularea ocuparii pentru minim 360 tineri NEETs din grupul tinta, din care minim 60 vor fi de etnie roma si minim 180 vor fi din mediul rural, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe durata celor 10 luni de implementare, in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii de catre acestia a unui loc de munca.


Grup țintă eligibil:

Grup tinta total: 360 de tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-Muntenia, din care:
– minim 40%, respectiv minim 144 de persoane vor fi de sex feminin;
– minim 16%, respectiv minim 60 de persoane vor fi de etnie roma, din care minim 40%, respectiv 24 de persoane vor fi de sex feminin;
– minim 50%, respectiv 180 de persoane vor fi din mediul rural, din care minim 40%, respectiv 72 de persoane vor fi de sex feminin.
In functie de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul tinta, structura este urmatoarea:
– minim 60%, respectiv 216 persoane vor face parte din nivelurile de ocupabilitate C si D (greu si foarte greu ocupabili);
– restul de 40%, respectiv 144 de persoane vor face parte din nivelurile de ocupabilitate A si B (usor si mediu ocupabili).


Activități previzionate/Grafic de implementare:

Activitate Subactivitate 1 2 3 4 5 6 7 8
A1. Contactarea si inregistrarea in grupul tinta a tinerilor NEETs
1.1. Pregatirea si multiplicarea materialelor necesare pentru inregistrarea in grupul tinta a tinerilor NEETs si incheierea protocoalelor de colaborare cu SPO  X X
1.2. Inregistrarea tinerilor NEETs in grupul tinta si formularea de recomandari in vederea participarii in activitatile proiectului  X  X  X  X  X  X  X X
A2. Organizarea și derularea programelor de formare profesională a adulților (cursuri de calificare/initiere/perfectionare)
2.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la programele de formare profesionala, constituirea grupelor de curs si demararea cursurilor de calificare  X X X X X X X X
2.2. Derularea propriu-zisa a cursurilor de formare profesionala, evaluarea finala a participantilor si eliberarea certificatelor de calificare  X  X  X  X  X  X  X  X
A3. Organizarea si derularea proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
3.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale si planificarea acestora X  X  X  X  X  X  X  X
3.2. Derularea propriu-zisa a proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale si eliberarea certificatelor de competente profesionale  X  X  X  X  X  X  X  X
A4. Furnizarea serviciilor specializate de medierea muncii
4.1. Identificarea si inregistrarea locurilor de munca vacante in baza de date a proiectului, facilitarea participarii  la interviuri si organizarea de burse de locuri de munca  X  X  X  X  X  X  X  X
4.2. Selectarea potentialilor candidati pentru locurile de munca vacante identificate, monitorizarea traseului individual in vederea ocuparii si centralizarea rezultatelor activitatii de medierea muncii  X  X  X X  X  X  X  X

Rezultate așteptate:
– 7 protocoale cu SPO/AJOFM din cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia încheiate;
– 360 de tineri NEETs din bazele de date furnizate de SPO contactați/inregistrați în GT, din care minim 144 pers (40%) de sex feminin, peste 16% (60 pers) de etnie roma, 50% din pers din grupul țintă vor fi din mediul rural (180 pers), iar minim 60% (216 pers) de nivel C și D;
– 8 cursuri derulate pentru 160 de tineri NEETs din GT, din care minim 64 pers (40%) de sex feminin, peste 16% (minim 25 pers) de etnie roma, peste 50% dn mediul rural (minim 80 pers), respectiv: 5 grupe de „Confecționer asamblor articole din textile”; 1 grupă de „Lucrător în comerț”; 1 grupă de „Lucrător în structuri pentru construcții”; 1 grupă de „Lucrător finisor pentru construcții”;
– minim 152 de persoane absolvente (minim 95% din numărul de participanți);
– 55 de procese de evaluare derulate pentru 55 de tineri NEETs din GT, din care minim 22 pers (40%) de sex feminin, peste 16% (minim 10 pers) de etnie roma, peste 50% din mediul rural (minim 30 pers);
– minim 52 de tineri NEETs certificați (minim 95% din numărul de participanți);
– 19 sesiuni de promovare a temelor secundare „Inovare socială” și „Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor” pentru cei 215 tineri NEETs participanți;
– 19 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabilă”, „Egalitate de șanse și nediscriminare” și „Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale” derulate în cadrul cursurilor de formare profesională;
– 1 bază de date cu locurile de muncă vacante întocmită;
– minim 30 de locuri de muncă vacante înregistrate în fiecare lună;
– minim 15 interviuri de angajare facilitate lunar;
– minim 15 CV-uri/scrisori de intenție întocmite lunar;
– minim 2 burse de locuri de muncă organizate, la care vor participa cel puțin 50% din tinerii NEETs de nivel B, C si D;
– 360 tineri NEETs din GT beneficiari ai activităților de medierea muncii, din care minim 60 vor fi etnie roma, minim 180 vor fi din mediul rural și minim 144 vor fi de sex feminin;
– minim 205 locuri de muncă ocupate.


Indicatori prestabiliti:

Indicator Definitie Propus
4S1 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care beneficiaza de sprijin 360
Tineri NEETs de etnie roma 60
Tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural 180
CR01 Participantii someri care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la final 310
Participantii someri care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la final, din care: Roma 50
Participantii someri care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la final, din care: Din zona rurala 155
CR02 Participantii someri care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu, la incetarea calitatii de participant 215
Participantii someri care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu, la incetarea calitatii de participant, din care: Roma 35
Participantii someri care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu, la incetarea calitatii de participant, din care: Din zona rurala 110
CR03 Participantii someri care urmeaza un program de educatie/formare, care sunt in curs de a obtine o calificare sau care au un loc de munca, inclusiv ca independenti, la incetarea calitatii de participant 215
Participantii someri care urmeaza un program de educatie/formare, care sunt in curs de a obtine o calificare sau care au un loc de munca, inclusiv ca independenti, la incetarea calitatii de participant, din care: Roma 35
Participantii someri care urmeaza un program de educatie/formare, care sunt in curs de a obtine o calificare sau care au un loc de munca, inclusiv ca independenti, la incetarea calitatii de participant, din care: Din zona rurala 110
CR04 Participantii someri de lunga durata care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la finalizarea sa 81
Participantii someri de lunga durata care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la finalizarea sa, din care: Roma 14
Participantii someri de lunga durata care participa la interventia sprijinita de ILMT pana la finalizarea sa, din care: Din mediul rural 41
CR05 Participantii someri de lunga durata care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu la incetarea calitatii de participant 56
Participantii someri de lunga durata care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu la incetarea calitatii de participant, din care: Roma 10
Participantii someri de lunga durata care primesc o oferta de munca, de participare la un program de educatie continua, ucenicie sau de stagiu la incetarea calitatii de participant, din care: Din zona rurala 30
CR06 Participantii someri de lunga durata care obtin o calificare, sau care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant 56
Participantii someri de lunga durata care obtin o calificare, sau care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: Roma 10
Participantii someri de lunga durata care obtin o calificare, sau care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: Din mediul rural 30
CR11 Persoanele care, in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant, obtin un loc de munca 205
Persoanele care, in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant, obtin un loc de munca, din care: Roma 35
Persoanele care, in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant, obtin un loc de munca, din care: Din mediul rural 105

Grafic de achizitii:

Nr. Crt.

Cumparator Denumire achizitie Cod CPV Valoare contract Data publicare procedura Data publicare rezultat   evaluare

Data semnare contract

1

ASSD – Solicitant Achizitie combustibil AUTO – BVCA 09134200-9 32,725.00 02.05.2018 04.05.2018

08.05.2018

2

ASSD – Solicitant Achizitie servicii de tiparire materiale promovare teme secundare 79823000-9 4,349.45 07.05.2018 11.05.2018

14.05.2018

3

ASSD – Solicitant Achizitie materiale consumabile – birou 30192121-5 | Pixuri

30197000-6 | Articole mărunte de birou

22800000-8 | Registre, registre contabile, clasoare

30199600-6 | Separatoare pentru papetărie

5.063,50 07.05.2018 11.05.2018

14.05.2018

4

ASSD – Solicitant Achizitie materiale consumabile pentru copiatoare 30125100-2 | Cartuşe de toner 13,420.00 07.05.2018 11.05.2018

14.05.2018

5

ASSD – Solicitant Achizitie licente Windows si Office 48620000-0 | Sisteme de operare

48300000-1 | Pachete software pentru creare de documente

3,143.99 11.05.2018 18.05.2018

23.05.2018

6

ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT – Laptop – 3 buc 30213100-6 | Computere portabile 10.848,91 11.05.2018 15.05.2018

16.05.2018

7

ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT – Videoproiector – 2 38652120-7 | Videoproiectoare 4.937.98 11.05.2018 15.05.2018

16.05.2018

8

ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT – Multifunctionala – 1 buc 30121100-4 | Fotocopiatoare 11.009,00 11.05.2018 15.05.2018 16.05.2018

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR – 02.05.2018 – 31.08.2018


INDICATORI ATINSI – 01.07.2018 – 31.08.2018


GRUP TINTA – 01.07.2018 – 31.08.2018


Legal Disclaimer
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *