Date identificare PHARE /2004/016-772.04.02.02.01.01.311

Cod SMIS

Titlu

„Centrul Judetean de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale ASIM Dambovita”

Nr. Inreg contract

80 din 30.11.2006

Data semnare

30.11.2006

Data incepere

22.01.2007

Data finalizare

21.01.2008

Date despre bugete

Valoare totala proiect

49.450 EURO

Eligibil proiect

49.450 EURO

Eligibil beneficiar

10.000 EURO

Sprijin beneficiar

39.450 EURO

Rambursare efectiva

31.560,00 EURO

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) – Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Promovarea cresterii productivitatii angajatilor la locul de munca, in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si a adaptabilitatii fortei de munca.

 

Obiectivele specifice:

Rezolvarea unei parti din problemele stringente de formare profesionala ale personalului operativ din intreprinderile cu sediul social in judetul Dambovita prin evaluarea si certificarea competentelor obtinute in sistem informal sau non-formal.

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 22.01.2007 – 21.01.2008
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

100% Realizat
Activitatea 2. Infiintarea Centrului de Evaluare si Certificare a competentelor profesionae 200 persoane consiliate

5 autorizatii

200 persoane consiliate

5 autorizatii

100% Realizat
Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale 150 persoane recomandate si evaluate

 

150 persoane recomandate si evaluate

 

 

100 %

 

Realizat
Activitatea 4. Evaluarea proiectului 200 chestionare de evaluare 200 chestionare de evaluare 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Promovarea proiectului

 

Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici.

 

Pentru promovarea proiectului au fost emise 3 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 3 conferinte de presa. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc., cea de-a doua a adus in plus rezultate intermediare, iar cea de-a treia rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Dambovita.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu sprijinul partenerului Asociatia pentru Tineret Dambovita. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-a pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia a avut colaborari traditionale.

 

Activitatea 2. Infiintarea centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale

 

Centrul de Judetean Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale ASIM  Dambovita s-a infiintat cu respectarea prevederilor Articolului 32 din OG nr. 129 / 2000, privind formarea profesionala a adultilor si ordinului MMSSF nr. 468 din 08.09.2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea Centrului de Evaluare si Certificare a fost autorizata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, institutie care coordona la nivel national activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.

Evaluarea competentelor profesionale a fost realizata de catre evaluatori de competente profesionale pe baza standardelor ocupationale pentru cele 5 calificari propuse in proiect.

Pentru infiintarea Centrului au fost urmarite urmatoarele elemente care au fost avute in vedere ca si criterii de evaluare pentru autorizare:

 • Resurse – Centrul a avut acces la resurse umane si a dispus de resursele materiale care au permis efectuarea de evaluari;
 • Cunostinte si experiente recente – evaluatorii Centrului au urmarit evolutia ocupatiilor in domeniu si au fost permanent preocupati de dezvoltarea profesionala proprie;
 • Materiale si documentatii – Centrul a conceput si a produs materiale corespunzatoare care sa permita evaluarea corecta a competentelor profesionale in concordanta cu standardele ocupationale pentru care s-au oferit servicii de evaluare. Aceste materiale se refereau la instrumente de evaluare si materiale de promovare a sistemului de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.
 • Derularea proceselor de evaluare – Centrul a respectat caracteristicile si principiile evaluarii competentelor profesionale stabilite in procedura existenta in toate procesele de evaluare derulate;
 • Difuzarea informatiilor – Centrul a difuzat informatii si materiale cu privire la conditiile de evaluare si certificare a competentelor profesionale;
 • Egalitatea de sanse – Centrul a oferit posibilitati egale si nediscriminatorii tuturor candidatilor care au dorit sa fie evaluati in vederea obtinerii unei certificat de competente profesionale;
 • Procedura de contestare – Centrul a avut un sistem transparent care a permis candidatilor sa conteste decizia de evaluare „inca nu competent”, raportata la anumite unitati de competenta, si sa beneficieze de o noua evaluare pentru acele unitati de competenta efectuata de un alt evaluator;
 • Evidenta inregistrarilor – Centrul a avut un sistem de gestionare a informatiilor rezultate din procesele de evaluare;

Pentru crearea Centrului s-au parcurs concret urmatoarele etape:

 1. Certificarea evaluatorilor de competente profesionale – Au fost desemnati un numar de minim 5 evaluatori de competente profesionale din randul specialistilor cu experienta recenta in munca, specilisti cu care ASIM avea relatii de colaborare. Acestia au fost instruiti de catre evaluatorul de competente profesionale al Centrului, dupa care s-a solicitat certificarea acestora de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, pe baza standardului ocupational „Evaluator de competente profesionale”.
 2. Elaborarea instrumentelor de evaluare – Evaluatorii certificati, impreuna cu ceilalti membrii ai echipei de implementare, precum si cu Evaluatorul Extern Centru au elaborat instrumentele de evaluare, in conformitate cu legislatia in vigoare si documentatia de specialitate in domeniu;
 3. Testarea instrumentelor de evaluare in conditii de munca reale – Fiecare evaluator a realizat un numar de minim 5 procese de evaluare in conditii reale;
 4. Culegerea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii criteriilor de autorizare – In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare s-au colectat documentele necesare pentru a dovedi ca solicitantul este persoana juridica legal constituita si ca acesta a indeplinit obligatiile de plata catre bugetulde stat si indeplineste toate conditiile de autorizare a Centrelor de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale;

De asemenea, odata cu depunerea cererii de autorizare, s-au intocmit si transmis si alte documente necesare, cum ar fi lista dovezilor, matricea de stabilire a nivelului de performanta, dovada platii taxei de autorizare si raportul de autoevaluare.

 • In cadrul acestei activitati, partenerul Asociatia pentru Tineret Dambovita a sprijinit prin realizarea de diverse contacte cu angajatori cu care avea relatii de colaborare pentru realizarea probelor practice de evaluare a competentelor profesionale.

 

Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale

 

Pentru proiectarea si realizarea in bune conditiuni a activitatii de evaluare a competentelor profesionale s-au avut in vedere principalele responsabilitati pe care Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale a trebuit sa si le asume:

 • Sa clarifice pentru candidat continutul standardului ocupational si etapele procesului de evaluare;
 • Sa  il asiste pe candidat in efectuarea autoevaluarii si in identificarea competentelor pentru care poate sa intre in procesul de evaluare;
 • Sa colaboreze cu candidatul si sa il implice pe acesta in planificarea evaluarii;
 • Sa intocmeasca dosarul de evaluare;
 • Sa efectueze evaluarea, ceea ce inseamna ca a judecat dovezile de competenta produse de candidat in raport cu cerintele standardului ocupational.
 • Sa identifice necesarul suplimentar de pregatire de care are nevoie candidatul atunci cand decizia pentru unele unitati de competenta a fost „inca nu competent”;
 • Sa inregistreze si sa raporteze rezultatele evaluarii.

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale a fost realizata in urmatoarele etape:

 1. Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor
 2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii
 3. Stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea
 4. Pregatirea candidatului pentru evaluare
 5. Planificarea si organizarea procesului de evaluare
 6. Culegerea dovezilor de competenta
 7. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta

Dovezile de competenta au fost analizate si judecate de evaluator in raport cu aspectele critice corespunzatoare unitatilor de competenta stabilite de candidat pe baza urmatoarelor principii:

 • Validitate – dovezile de competenta se refera in mod clar si direct la activitati, rezultate si cunostinte, descrise in unitatile de competenta pentru care se face evaluarea;
 • Autenticitate – Dovezile sunt produse nemijlocit de catre candidat;
 • Calitate – Cunostintele si deprinderile demonstrate de candidat sunt la nivelul calitativ prevazut in unitatile de competenta pentru care se face evaluarea;
 • Transferabilitate – Dovezile demonstreaza capacitatea candidatului de a aplica cunostinte si deprinderi intr-o gama variata de contexte;
 • Actualitate – Dovezile produse de candidat sunt recente si reflecta capacitatea actuala a acestuia de a realiza activitatile descrise in unitatea de competenta evaluate;
 • Suficienta – Dovezile sunt suficiente pentru a demonstra competentele in toata complexitatea lor.
  1. Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
  2. Eliberarea certificatului de competente

Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare a primit un certificat de competente profesionale. In certificatul de competente profesionale au fost mentionate unitatile de competenta pentru care persoana a fost declarata competenta. Certificatul s-a completat de catre secretara Centrului de Evaluare a Competentelor.

In cadrul acestei activitati, partenerul Asociatia pentru Tineret Dambovita a sprijinit prin realizarea de diverse contacte cu angajatori cu care avea relatii de colaborare pentru realizarea probelor practice de evaluare a competentelor profesionale.

 

Activitatea 6. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care organizatia si-a propus sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programe proprii cat si prin accesarea altor programe cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 3 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele au fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele au fost prelucrate si in functie de rezultatele obtinute s-au luat masurile care s-au impus pentru imbunatatirea activitatii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *