Date identificare PHARE /2005/017-553.04.02.02.01.320

Cod SMIS

Titlu

„DEZVOLTAREA REGIONALA A CENTRULUI DE EVALUARE SI CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE SI FORMARE PROFESIONALA „ASIM””

Nr. Inreg contract

200 din 30.11.2007

Data semnare

30.11.2007

Data incepere

10.01.2008

Data finalizare

09.01.2009

Date despre bugete

Valoare totala proiect

82.000 EURO

Eligibil proiect

82.000 EURO

Eligibil beneficiar

9.000 EURO

Sprijin beneficiar

73.000 EURO

Rambursare efectiva

57052,00 EURO

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) – Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al programului, cu accent pe prioritatea „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti, in special calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in evolutie de pe piata fortei de munca”

 

Obiectivele specifice:

Cresterea competitivitatii angajatilor din intreprinderile cu sediul social in regiunea Sud Muntenia si a receptivitatii acestora la solicitarile in permanenta evolutie ale pietei muncii prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute in sistem informal sau non-formal precum si formare profesionala, in conformitate cu prioritatile regionale privind dezvoltarea resurselor umane pentru Regiunea Sud Muntenia.

 

 

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa, Arges, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Giurgiu

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 10.01.2008 – 09.01.2009
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 6 comunicate de presa

3 conferinte de presa seminar

6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

100%

100%

Realizat
Activitatea 2. Dezvoltarea regionala a Centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale 450 persoane recrutate si recomandate pentru evaluare de competente si formare profesionala 450 persoane recrutate si recomandate pentru evaluare de competente si formare profesionala 100% Realizat
Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale 300 persoane  

305 persoane evaluate

101,67% Realizat
Activitatea 4. Organizarea cursurilor de calificare 100 persoane recomandate pentru formare

100 persoane absolvente

5 cursuri de calificare

110 persoane recomandate pentru formare

110 persoane absolvente

5 cursuri de calificare

110%

 

110 %

 

100%

 

Realizat
Activitatea 5. Evaluarea proiectului 300 chestionare de evaluare 300 chestionare de evaluare 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Promovarea proiectului

 

Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici.

 

Pentru promovarea proiectului au fost emise 6 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 3 conferinte de presa – seminar de diseminare a informatiilor. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc., cea de-a doua a adus in plus rezultate intermediare, in sensul ca s-a prezentat stadiul de implementare la jumatatea proiectului, iar cea de-a treia pentru a se prezenta rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Regiunii Sud Muntenia.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu implicarea ambilor parteneri. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-aa pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia avea colaborari traditionale.

 

Activitatea 2. Dezvoltarea regionala a centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale;

 

Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale ASIM  s-a infiintat cu respectarea prevederilor Articolului 32 din OG nr. 129 / 2000, privind formarea profesionala a adultilor si ordinului MMSSF nr. 468 din 08.09.2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea Centrului de Evaluare si Certificare a fost autorizata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, institutie care coordoneaza la nivel national activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.

Evaluarea competentelor profesionale a fost realizata de catre evaluatori de competente profesionale pe baza standardelor ocupationale pentru cele 10 calificari sau ocupatii propuse in proiect.

Pentru autorizarea Centrului au fost si vor fi urmarite urmatoarele elemente care vor fi avute in vedere ca si criterii de evaluare pentru autorizare:

 • Resurse
 • Cunostinte si experiente
 • Materiale si documentatii
 • Derularea proceselor de evaluare
 • Difuzarea informatiilor
 • Egalitatea de sanse
 • Procedura de contestare
 • Evidenta inregistrarilor

 

In cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman, ASIM a obtinut autorizarea pentru evaluarea competentelor profesionale pentru 5 calificari, respectiv „Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze; Confectioner – asamblor articole din textile; Lucrator in comert; Patiser si Brutar”. In cadrul proiectului propus s-au obtinut autorizatii de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru urmatoarele ocupatii sau calificari: “manager resurse umane, manager securitate la incendiu, manager al sistemelor de management de mediu, inspector protectia muncii si operator introducere, validare si prelucrare date”.

Pe langa aceasta directie de dezvoltare s-a realizat si dezvoltarea regionala a centrului prin punerea la dispozitie a serviciilor centrului catre toate societatile comerciale din Regiunea Sud Muntenia.

In cadrul acestei activitati, partenerul Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita (ASSD) a sprijinit prin realizarea de diverse contacte cu angajatori cu care avea relatii de colaborare pentru realizarea probelor practice de evaluare a competentelor profesionale.

 

 

Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale

 

Pentru proiectarea si realizarea in bune conditiuni a activitatii de evaluare a competentelor profesionale s-au avut in vedere principalele responsabilitati pe care Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale a trebuit sa si le asume:

 • Sa clarifice pentru candidat continutul standardului ocupational si etapele procesului de evaluare;
 • Sa  il asiste pe candidat in efectuarea autoevaluarii si in identificarea competentelor pentru care poate sa intre in procesul de evaluare;
 • Sa colaboreze cu candidatul si sa il implice pe acesta in planificarea evaluarii;
 • Sa intocmeasca dosarul de evaluare;
 • Sa efectueze evaluarea, ceea ce inseamna ca a judecat dovezile de competenta produse de candidat in raport cu cerintele standardului ocupational.
 • Sa identifice necesarul suplimentar de pregatire de care are nevoie candidatul atunci cand decizia pentru unele unitati de competenta a fost „inca nu competent”;
 • Sa inregistreze si sa raporteze rezultatele evaluarii.

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale a fost realizata in urmatoarele etape:

 1. Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor
 2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii
 3. Stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea
 4. Pregatirea candidatului pentru evaluare
 5. Planificarea si organizarea procesului de evaluare
 6. Culegerea dovezilor de competenta
 7. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta
 8. Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
 9. Eliberarea certificatului de competente

Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare a primit un certificat de competente profesionale. In certificatul de competente profesionale au fost mentionate unitatile de competenta pentru care persoana a fost declarata competenta.

In cadrul acestei activitati, partenerul Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita (ASSD) a sprijinit prin realizarea de diverse contacte cu angajatori cu care avea relatii de colaborare pentru realizarea probelor practice de evaluare a competentelor profesionale.

 

Activitatea 4. Organizarea cursurilor de formare profesionala

Cursurile de formare s-au desfasurat pe baza programelor de pregatire care au fost elaborate si au fost anexate la cererea de finantare. Programele de pregatire au fost elaborate pornind de la standardele ocupationale puse la dispozitie de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Cursurile de formare au fost autorizate de Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala, conform autorizatiilor anexate la proiectul propus iar absolventii au primit certificate de absolvire sau de calificare cu recunoastere nationala.

Cursurile de formare s-au desfasurat in sediile punctelor de lucru ale partenerilor in proiect, la sediul angajatorului sau la ambele sedii in functie de situatie. Cursurile au fost sustinute de specialisti cu experienta in domeniu. Cursurile au fost organizate pentru meserii apartinand sectorului constructii, in functie de solicitarile existente pe piata muncii. Cursurile au fost organizate in judetele Regiunii Sud Muntenia.

Cursurile de formare au avut o componenta de instruire teoretica si o componenta de instruire practica in conformitate cu programa de pregatire anexata.

Formarea profesionala continuua a fost un proces complex, care s-a adresat in general adultilor care nu aveau o experienta profesionala reala. De asemenea, s-a adresat oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care avea nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Formarea profesionala  a adultilor in economiile de piata poate fi definita ca program de pregatire proiectat in mod specific adresat celor aflati in cautarea unui loc de munca, pe baza identificarii posibilitatilor de utilizare a fortei de munca.

S-au organizat 5 cursuri de calificare in meserii cerute pe piata muncii, grupul tinta participant fiind personalul operativ din intreprinderile din judetele Regiunii Sud Muntenia.

 

Activitatea 5. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care organizatia si-a propus sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programe proprii cat si prin accesarea altor programe cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 3 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele aau fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele s-au prelucrat si in functie de rezultatele obtinute s-au propus masuri pentru imbunatatirea activitatii organizatiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *