Date identificare PHARE RO 2002/000 – 586.05.02.02.139

Cod SMIS

Titlu

„ CENTRU DE ORIENTARE, FORMARE ŞI RECONVERSIE PROFESIONALĂ – PROFOR’’

 

Nr. Inreg contract

DGPR 1783C din 26.11.2004

Data semnare

22.11.2004

Data incepere

27.11.2004

Data finalizare

27.11.2005

Date despre bugete

Valoare totala proiect

48.300 EURO

Eligibil proiect

Eligibil PARTENER

Sprijin PARTENER

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Integrarii Europene (MEI)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Reducerea şomajului prin medierea directă/electronică a muncii, consilierea şi orientarea profesională a persoanelor din grupul tinta ;

Reducerea şomajului prin reconversia profesională a persoanelor din grupul tinta, funcţie de cerinţele pieţei muncii.

Crearea de noi locuri de muncă şi stimularea antreprenoriatului prin instruirea şi asistenţa persoanelor din grupul tinta pentru începerea unei afaceri.

 

 

Obiectivele specifice:

 

Crearea unui Centru de orientare, formare şi reconversie profesională – PROFOR, în vederea intensificării măsurilor active de ocupare, care se va materializa prin sprijinirea încadrării în muncă a persoanelor din grupul tinta prin crearea serviciului de mediere directă a muncii, ce va funcţiona la sediul centrului de orientare, formare şi reconversie profesională.

Reducerea şomajului în localitatea Targoviste prin reconversia profesională a persoanelor din grupul tinta ale căror calificări nu sunt reprezentative pentru piaţa forţei de muncă, prin cursuri de iniţiere/calificare/recalificare/perfecţionare/specializare, stabilite funcţie de cerinţele pieţei muncii, de studiile/specializările anterioare ale acestora, de vârsta şi opţiunile acestora.

 

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 27.11.2004 – 27.11.2005
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Consilierea si indrumarea profesionala 200 persoane 200 persoane 100% Realizat
Activitatea 2. Medierea muncii 100 persoane 100 persoane 100% Realizat
Activitatea 3. Formarea profesionala 75

 

75 persoane

 

 

100 %

Realizat
Activitatea 4. Consilierea şi instruirea pentru începerea unei afaceri 50 persoane 50 persoane 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Consilierea si indrumarea profesionala

Consilierea profesionala a constat in:

 • identificarea problemelor clientului;
 • stabilirea impreuna cu persoanele consiliate a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea meseriei;
 • formularea obiectivelor, scopurile clientului
 • intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate
 • organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca:intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, de multumire, prezentarea la interviu
 • stabilirea unor ‚’’teme pentru acasa’’ cuprizand actiuni concrete pe care clientul la are de realizat pana la urmatoarea sedinta de consiliere: identificarea locurilor de munca vacante in domeniul specific, contactarea unui numar de agenti economici, exersarea tehniclor de comunicare.
 • monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client
 • Punerea la dispozitia persoanelor din grupul tinta si a agentilor economici a SEMM-ului si determinarea acestora in a accesa si utiliza acest serviciu
 • Crearea bazei de date în format electronic a persoanelor din grupurile tinta: nume, adresă – telefon, adresă electronică – vârstă, studii, calificări/specializări, opţiuni de formare profesională

Activitatea 2. Medierea muncii

 

Medierea muncii este acel complex de activitati prin care se incearca sa se echilibreze raportul dintre cerere si oferta pe piata fortei de munca.

Obiectivul final al medierii muncii trebuie privit atat sub aspectul angajarii unei persoane, cat si sub cel al ocuparii unui loc de munca

Activitatea de mediere a fost realizata de un agent de ocupare.

Agentul de ocupare i-a ajutat pe cei care isi ofera forta de munca sa-si gaseasca locuri de munca potrivite cu pregatirea si aspiratiile lor, iar pe agentii economici i-a sprijinit in recrutarea personalului care sa raspunda cel mai bine cerintelor locurilor de munca vacante.

Pentru persoanele din grupul tinta din baza de date, ale căror calificări s-au dovedit a fi nereprezentative pentru cerinţele pieţei muncii, s-au stabilit trasee profesionale, funcţie de necesarul de aptitudini pe piaţa de muncă, de vârsta, studii, specializări şi opţiunea acestora.

Persoanele din grupurile tinta interesate de deschiderea unei afaceri, au fost direcţionaţi către modulul de instruire antreprenorială.

 

Activitatea 3. Formarea profesionala

 

Formarea profesionala continuua trebuie privita ca un proces complex, care s-a adresat in general adultilor care nu au avut o experienta profesionala reala. De asemenea, s-a adresat oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care a avut nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Formarea profesionala  a adultilor, in economiile de piata poate fi definita ca program de pregatire proiectat in mod specific adresat celor aflati in cautarea unui loc de munca, pe baza identificarii posibilitatilor de utilizare a fortei de munca.

Principalele sub-activitati au fost:

 • identificarea nevoilor de formare profesionala
 • planificarea activitatii de formare profesionala
 • evaluarea activitatii de formare profesionala

Din analiza necesarului de aptitudini de pe piaţa forţei de muncă a localitatii Targoviste a rezultat că ar fi fost oportună instruirea în următoarele module:

 

M1. Modulul INFORMATICĂ

M2. Modulul LUCRĂTOR ÎN COMERŢ

M3. Modulul CONFECŢIONER

De activitatea de formare profesionala s-a ocupat partenerul Asociatia de Sprijn a Somerilor.

 

Activitatea 4. Instruire antreprenoriala

 

Procesul de asistenta in infiintarea de IMM-uri si consultanta in afaceri a fost activitatea comuna a consultantului si a clientului desfasurata in scopul rezolvarii unei anumite probleme.

 

Etapele procesului de consultanta au fost urmatoarele:

 • Etapa 1 – Initierea
 • Contactul cu potentialul client;
 • Oferta de servicii;
 • Contractul de consultanta.
 • Etapa 2 – Diagnosticul
 • Organizarea activitatilor;
 • Culegerea datelor;
 • Analiza informatiilor.
 • Etapa 3 – Planificarea actiunilor viitoare
 • Elaborarea propunerilor;
 • Prezentarea propunerilor clientului.
 • Etapa 4 – Implementarea
 • Asistenta la implementare;
 • Ajustarea propunerilor;
 • Pregatirea personalului.
 • Etapa 5 – Incheierea
 • Evaluarea contractului;
 • Raportul final;
 • Planuri de urmarire a evolutiei;
 • Incheierea contractului, retragerea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *