Date identificare PHARE RO 2002/000 – 586.05.02.02.138

Cod SMIS

Titlu

„Consiliere, Plasare, Formare si Instruire Antreprenoriala pentru somerii de lunga durata din localitatile Pucioasa si Fieni ’’

Nr. Inreg contract

DGPR 1793C din 26.11.2004

Data semnare

22.11.2004

Data incepere

27.11.2004

Data finalizare

27.11.2005

Date despre bugete

Valoare totala proiect

20.972 EURO

Eligibil proiect

Eligibil PARTENER

Sprijin PARTENER

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Integrarii Europene (MEI)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Facilitarea accesului pe piata fortei de munca a celor aflati in cautarea unui loc de munca, prin intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltare de noi abilitati corespunzator nevoilor in evolutia de pe piata fortei de munca, promovarea oportunitatilor egale de angajare pentru someri de lunga durata din localitatile Pucioasa si Fieni.

 

Obiectivele specifice:

Dezvoltarea unui sistem integrat de furnizare de servicii specializate, pentru o perioada de 12 luni, avand ca destinatie un numar de 240 de someri de lunga durata din localitatile Pucioasa si Fieni, prin oferirea de activitati de consiliere , plasare, formare si instruire antreprenoriala.

 

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 27.11.2004 – 27.11.2005
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Informarea profesionala 240 persoane 240 persoane 100% Realizat
Activitatea 2. Consiliere profesionala locala, individuala si de grup 240 persoane 240 persoane 100% Realizat
Activitatea 3. Medierea muncii si plasare 190 persoane mediate

110 plasate

190 persoane mediate

110 plasate

 

100 %

 

Realizat
Activitatea 4. Formarea profesionala 50 persoane 50 persoane 100% Realizat
Activitatea 5. Instruire antreprenoriala 20 persoane 20 persoane 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Informarea profesionala

 

Informarea profesionala a constat in urmatoarele tipuri de informatii si servicii:

 • informatii generale referitoare la economie, piata muncii, functionarea acesteia, lumea muncii
 • informatii de analiza ocupationala
 • oferirea de materiale de auto-evaluare si instruire cu privire la utilizarea acestor baterii de teste
 • explicarea procesului si criteriilor de concepere si implementare a unei decizii cu privire la cariera

Cele de mai sus au fost comunicate grupului tinta prin mijloace, metode si medii variate, de exemplu:

 • brosuri, fluturasi
 • reclame si articole in ziare sau in reviste
 • casete video
 • vizite la agenti economici
 • discutii cu consilieri, cu angajatori, cu membrii anumitor ocupatii

 

 

Activitatea 2. Consilierea profesionala locala individuala si de grup

Consilierea profesionala a constat in:

 • identificarea problemelor clientului;
 • stabilirea impreuna cu persoanele consiliate a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea meseriei;
 • formularea obiectivelor, scopurile clientului
 • intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate
 • organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca:intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, de multumire, prezentarea la interviu
 • stabilirea unor ‚’’teme pentru acasa’’ cuprizand actiuni concrete pe care clientul la are de realizat pana la urmatoarea sedinta de consiliere: identificarea locurilor de munca vacante in domeniul specific, contactarea unui numar de agenti economici, exersarea tehniclor de comunicare.
 • monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client

Activitatea 3. Medierea muncii

 

            Medierea muncii este acel complex de activitati prin care se incearca sa se echilibreze raportul dintre cerere si oferta pe piata fortei de munca.

Obiectivul final al medierii muncii trebuie privit atat sub aspectul angajarii unei persoane, cat si sub cel al ocuparii unui loc de munca

Activitatea de mediere a fost realizata de un agent de ocupare.

Agentul de ocupare i-a ajutat pe cei care isi ofereau forta de munca sa gaseasca locuri de munca potrivite cu pregatirea si aspiratiile lor, iar pe agentii economici i-a sprijinit in recrutarea personalului care a raspuns cel mai bine cerintelor locurilor de munca vacante.

 

 

 

Activitatea 4. Formarea profesionala

 

Formarea profesionala continuua trebuie privita ca un proces complex, care s-a adresat in general adultilor care nu au avut o experienta profesionala reala. De asemenea, s-a adresat oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care a avut nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Formarea profesionala  a adultilor, in economiile de piata poate fi definita ca program de pregatire proiectat in mod specific adresat celor aflati in cautarea unui loc de munca, pe baza identificarii posibilitatilor de utilizare a fortei de munca.

Principalele sub-activitati au fost:

 • identificarea nevoilor de formare profesionala
 • planificarea activitatii de formare profesionala
 • evaluarea activitatii de formare profesionala

Activitatea de formare profesionala a constituit sarcina partenerului Asociatia de Sprijin a Somerilor.

 

Activitatea 5. Instruire antreprenoriala

 

Procesul de asistenta in infiintarea de IMM-uri si consultanta in afaceri  a fost o  activitate comuna a consultantului si a clientului desfasurata in scopul rezolvarii unei anumite probleme.

 

Etapele procesului de consultanta au fost urmatoarele:

 • Etapa 1 – Initierea
 • Contactul cu potentialul client;
 • Oferta de servicii;
 • Contractul de consultanta.
 • Etapa 2 – Diagnosticul
 • Organizarea activitatilor;
 • Culegerea datelor;
 • Analiza informatiilor.
 • Etapa 3 – Planificarea actiunilor viitoare
 • Elaborarea propunerilor;
 • Prezentarea propunerilor clientului.
 • Etapa 4 – Implementarea
 • Asistenta la implementare;
 • Ajustarea propunerilor;
 • Pregatirea personalului.
 • Etapa 5 – Incheierea
 • Evaluarea contractului;
 • Raportul final;
 • Planuri de urmarire a evolutiei;
 • Incheierea contractului, retragerea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *