Date identificare PHARE /2005/017-553.04.02.02.01.322

Cod SMIS

Titlu

CURSURI DE CALIFICARE SI PERFECTIONARE IN CELE MAI CAUTATE CALIFICARI SI OCUPATII DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA

Nr. Inreg contract

302 din 30.11.2007

Data semnare

30.11.2007

Data incepere

10.01.2008

Data finalizare

09.01.2009

Date despre bugete

Valoare totala proiect

77.400 EURO

Eligibil proiect

Eligibil beneficiar

Sprijin beneficiar

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) – Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al programului, cu accent pe prioritatea „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti, in special calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in evolutie de pe piata fortei de munca”

 

Obiectivele specifice:

Proiectul rezolva o parte din probleme stringente de formare profesionala a personalului operativ din intreprinderile cu sediul social in Regiunea Sud Muntenia prin „Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala care sa se adreseseze deficitului de competente din diferite sectoare economice” in conformitate cu prioritatile regionale privind dezvoltarea resurselor umane pentru Regiunea Sud Muntenia.

Serviciile care vor fi furnizate urmaresc prevenirea deficitului de competente si obtinerea unor certificate de absolvire sau calificare recunoscute la nivel national pentru competente dobandite in context formal.

Asociatia de Sprijin a Somerilor a efectuat o analiza a necesarului de formare profesionala la nivelul angajatorilor din judetul Dambovita si a extins-o prin prisma analizei S.W.O.T. la nivelul intregii Regiuni Sud Muntenia pentru a identifica atat ocupatiile si calificarile pentru care este necesara formarea profesionala cat si societatile comerciale care au nevoie de aceasta formare profesionala. Analiza realizata a stat la baza programului de dezvoltare al ASSD, program prin care organizatia a solicitat si obtinut o serie de autorizatii de organizare a cursurilor de formare profesionala, in special in domeniul serviciilor si constructiilor. In present ASSD poate organiza cursuri de formare profesionala in 39 ocupatii sau calificari.

Acestea au fost o parte din nevoile si constrangerile identificate care ne-au determinat sa obtinem si sa continuam procesul de obtinere a autorizatiilor de formare in calificarile si ocupatiile prezentate si sa le propunem ca activitati de formare in prezenta propunere de proiect – in proiect au fost propuse doar 26 ocupatii sau calificari deoarece celelate fie nu fac parte din domeniile eligibile fie organizarea lor necesita o perioada de timp prea mare pentru a putea fi organizate in perioada de implementare a proiectului propus.

Proiectul si-a propus sa vina astfel in intampinarea nevoilor si constragerilor specifice ale zonei tinta prin atingerea obiectivelor specifice si a prioritatilor programului si oferirea unei palete largi de programe de formare profesionala care sa raspunda perfect nevoilor agentilor economici atat ca stricta activitate de formare profesionala cat si ca timp efectiv pe care acestia il puteau folosi pentru formarea profesionala a personalului propriu.

Proiectul evita duplicarea sau sinergia cu alte initiative ale CE prin implementarea pentru angajati din diferitele sectoare economice, altele decat cele neeligibile.

 

 

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa, Arges, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Giurgiu

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 10.01.2008 – 09.01.2009
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 6 comunicate de presa

3 conferinte de presa seminar

6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

100%

100%

Realizat
Activitatea 2. Recrutarea si consilierea grupului tinta 300 persoane 370 persoane 123,33% Realizat
Activitatea 3. Organizarea cursurilor de calificare 300 persoane recomandate pentru formare

250 persoane absolvente

15 cursuri de calificare

366 persoane recomandate pentru formare

333 persoane absolvente

15 cursuri de calificare

122%

 

133,33 %

 

100%

 

Realizat
Activitatea 4. Evaluarea proiectului 300 chestionare de evaluare 333 chestionare de evaluare 111% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Promovarea proiectului

 

Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici.

 

Pentru promovarea proiectului au fost emise 6 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 3 conferinte de presa – seminar de diseminare a informatiilor. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc., cea de-a doua a adus in plus rezultate intermediare, in sensul ca s-a prezentat stadiul de implementare la jumatatea proiectului, iar cea de-a treia pentru a se prezenta rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Regiunii Sud Muntenia.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu sprijinul partenerului “Asociatia Inapoi la Munca”. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-aa pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia avea colaborari traditionale.

 

Activitatea 2. Recrutarea si consilirea grupului tinta

 

Recrutarea  participantilor s-aa facut prin realizarea unei informari si consilieri profesionale care avea menirea sa ofere personalului din intreprinderile din localitatile Regiunii Sud Muntenia informatii si consultanta in intentia lor de a se pregati suplimentar, chiar de a dobandi diploma de absolvire sau de calificare cu recunoastere nationala in domeniul in care lucrau sau in care doreau sa lucreze prin participarea la programul de formare disponibil.

Numarul beneficiarilor directi a fost de cel putin 300 angajati ai intreprinderilor din localitatile Regiunii Sud Muntenia, angajati care lucrau in una din cele 26 de calificari sau ocupatii propuse. Dintre acestia estimam ca vor absolvi cursurile de formare un numar de cel putin 250 persoane. Am facut aceasta estimare deoarece nu toate persoanele care erau inscrise la curs reuseau sa finalizeze cursurile, unii abandonau iar altii nu reuseau sa treaca examenul de absolvire.

Activitatea de consiliere individuala s-a desfasurat la sediile Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita.

Prin activitatea de informare si consiliere profesională s-au oferit persoanelor din grupul ţintă informaţii şi consultanţă în alegerea carierei, schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile.

Alegerea unui anumit tip de carieră din mai multe variante posibile a fostun proces complex care a necesitat o bună autocunoaştere şi informaţii despre tendinţele care existau pe piaţa forţei de muncă:

 • cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale;
 • cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care erau solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

Activitatea de consiliere profesională s-a desfăşurat în biroul de consiliere profesională, de către un consilier.

 

Activitatea 3. Organizarea cursurilor de formare profesionala

Cursurile de formare s-au desfasurat pe baza programelor de pregatire care au fost elaborate si au fost anexate la cererea de finantare. Programele de pregatire au fost elaborate pornind de la standardele ocupationale puse la dispozitie de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Cursurile de formare au fost autorizate de Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala, conform autorizatiilor anexate la proiectul propus iar absolventii au primit certificate de absolvire sau de calificare cu recunoastere nationala.

Cursurile de formare s-au desfasurat in sediile punctelor de lucru ale partenerilor in proiect, la sediul angajatorului sau la ambele sedii in functie de situatie. Cursurile au fost sustinute de specialisti cu experienta in domeniu. Cursurile au fost organizate pentru meserii apartinand sectorului constructii, in functie de solicitarile existente pe piata muncii. Cursurile au fost organizate in judetele Regiunii Sud Muntenia.

Cursurile de formare au avut o componenta de instruire teoretica si o componenta de instruire practica in conformitate cu programa de pregatire anexata.

Formarea profesionala continuua a fost un proces complex, care s-a adresat in general adultilor care nu aveau o experienta profesionala reala. De asemenea, s-a adresat oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care avea nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Formarea profesionala  a adultilor in economiile de piata poate fi definita ca program de pregatire proiectat in mod specific adresat celor aflati in cautarea unui loc de munca, pe baza identificarii posibilitatilor de utilizare a fortei de munca.

S-au organizat 15 cursuri de calificare in meserii cerute pe piata muncii, grupul tinta participant fiind personalul operativ din intreprinderile din judetele Regiunii Sud Muntenia.

 

Activitatea 4. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita si-a propune sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programe proprii cat si prin accesarea altor programe cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 3 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele aau fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele s-au prelucrat si in functie de rezultatele obtinute s-au propus masuri pentru imbunatatirea activitatii organizatiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *