Date identificare POSDRU/35/3.2/G/9593 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

5805

Titlu

Dezvoltarea competentelor cheie (soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii

Nr. Inreg contract

45/09.02.2009

Data semnare

09.02.2009

Data incepere

01.04.2009

Data finalizare

31.03.2011

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.501.300 lei

Eligibil proiect

Eligibil beneficiar

Sprijin beneficiar

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: Cresterea adaptabilitatii angajatilor si a intreprinderilor din regiunea Sud-Muntenia la schimbarile economice generate de globalizare (forta de munca mai bine calificata, forta de munca flexibila, forta de munca constienta de reglementarile europene privind sanatatea si securitatea la locul de munca).

Obiectivul specific: Dezvoltarea competentelor cheie a 400 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia prin organizarea de stagii de formare profesionala/campanii de informare si promovare, prin care vor fi dezvoltate urmatoarele competente:

1.Competente de comunicare;

2.Competente de cooperare;

3.Competenta pentru eficienta;

4.Competenta pentru flexibilitate;

5.Competenta pentru organizare si planificare;

6.Competanta pentru rezistenta la stres;

7.Competenta pentru educatia permanenta;

8.Competenta pentru rezolvarea problemelor;

9.Competenta de utilizare a Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor;

10.Competenta in vederea gestionarii resurselor umane;

11.Competenta de comunicare intr-o limba straina;

12.Competenta de analiza si sinteza;

13.Competente referitoare la protectia mediului;

14.Competente referitoare la dezvoltarea durabila si constientizarea problemelor de mediu;

15.Competente referitoare la sanatatea si securitatea muncii;

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud Muntenia;
  • Judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman;

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada:  01.04.2009 – 31.03.2011
Activităţi Rezultate planificate

(Conform contract)

Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Promovarea proiectului
Activitatea 1.1 Pregatirea materialelor 3000 pliante

3000 brosuri

1000 postere

7 banner

3200 pliante

3165 brosuri

1590 postere

7 bannere

106.66%

105.50%

159.00%

100.00%

Realizat
Activitatea 1.2 Organizarea conferintelor/seminariilor 12 anunturi presa

12 aparitii TV

30 reclame radio

4 conferinta

1 seminar

6 campanie combatere discriminare la locul de munca, dezvoltare durabila

27 anunturi  presa

12 aparitii TV

44 reclame radio

5 conferinte

1 seminar

15 campanie combatere discriminare la locul de munca, dezvoltare durabila

283.33%

100.00%

146.66%

125.00%

100.00%

250.00%

Realizat

Activitatea 2.Achizitia si recepția de materiale/consumabile
Activitatea 2.1 Intocmire plan achiztitii 1 plan achizitii 1 plan achizitii 100 % Realizat
Activitatea 2.2 Intocmire proceduri de achizitie Conform necesitatilor si planului de achizitii Conform necesitatilor si planului de achizitii 100 % Realizat
Activitatea 2.3 Incheierea contractelor Coform necesitatilor si planului de achizitii Coform necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.4 Receptia materialelor/consumabilelor Coform necesitatilor si planului de achizitii Coform necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat

 

 

Activitatea 3.Selectarea persoanelor care se încadrează in grupul ținta

 

Activitatea 3.1 Elaborarea documentelor specifice Fise consiliere – model

Baza de date

Fise consiliere – model

Baza de date

100% Realizat
Activitatea 3.2 Informarea persoanelor din grupul tinta 400 533 133.25% Realizat
Activitatea 3.3 Inregistrarea persoanelor din grupul tinta 400 533 133.25% Realizat
Activitatea 4.Consilierea, identificarea profilului aptitudinal si identificarea nevoilor specifice, a  competentelor persoanelor din grupul ținta.

 

Activitatea 4.1 Oferirea serviciilor de consiliere 400 533 133.25% Realizat
Activitatea 4.2 Identificarea competentelor ce trebuie dezvoltate 400 533 133.25% Realizat
Activitatea 4.3 Eliberarea recomandarilor pentru participarea la stagiile de formare orientate pe deavoltarea competentelor 400 533 133.25% Realizat
Activitatea 5. Formarea profesionala orientata pe dezvoltarea competentelor – campanii de mediatizare/informare orientate către discriminarea la locul de munca, protecția mediului, dezvoltare durabila

 

Activitatea 5.1 Procesarea documentelor specifice 400 506 126.50% Realizat
Activitatea 5.2 Alcatuirea grupelor de cursanti 22 cursuri 22 cursuri 100.00% Realizat
Activitatea 5.3 Derularea cursurilor de formare 22 cursuri 22 cursuri 100.00% Realizat
Activitatea 6. Atestarea si certificarea competentelor

 

6.1.Organizarea sesiunilor de examen Minim 22 22 sesiuni 100.00% Realizat
6.2.Certificarea si atestarea 400 persoane 491 persoane 122.75% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1.Promovarea proiectului

In cadrul acestei activitati s-a asigurat:  vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului in strânsa legătura cu obiectivul specific al proiectului.

S-au organizat conferințe de presa, întâlniri si mese de lucru cu angajatori si salariați din  regiunea Sud-Muntenia in vederea conștientizării acestora asupra beneficiilor proiectului.

S-au luat toate masurile pentru respectarea cerințelor  „Manualului de identitate Vizuala”.

Activitatea 2.Achizitia si recepția de materiale/consumabile

S-a întocmit procedura de achiziție pentru materialele consumabile necesare implementării proiectului si anume:  consumabile birotica (tonner, cerneala), caiete, pixuri, bibliorafturi, materiale diverse de natura obiectelor de inventar (tavite pentru hârtie, suport pentru cataloage), hârtie copiator si hârtie de scris, etc.

A fost lansata procedura de achiziție.

A fost atribuit contractul (contractele) firmei (firmelor) castigatoare .

A fost făcuta recepția materialelor/consumabilelor –in funcție de necesitați.

Activitatea 3.Selectarea persoanelor care se încadrează in grupul ținta

In cadrul acestei activitati, expertii de formare profesionala distribuiți astfel : 1 expert  pentru județul Dâmbovița +Argeș, 1 expert pentru județele Prahova+Ialomița+Calarasi si 1 expert pentru județele  Teleorman+Giurgiu au selectat   grupul ținta al proiectului.

Activitatea 4.Consilierea, identificarea profilului aptitudinal si identificarea nevoilor specifice, a  competentelor persoanelor din grupul ținta.

Activitatea a fost  asigurata de către 3 experți de formare profesionala  distribuiți astfel :1 expert  pentru județul Dâmbovița+Argeș, 1 expert pentru județele Prahova+Ialomița+Calarasi si 1 expert pentru județele  Teleorman+Giurgiu.

S-au utilizat instrumente specifice activității de  consiliere si anume: bilanț de competente, bilanț aptitudinal, interviuri analize SWOT.

S-a identificat, împreuna cu reprezentanții agenților economici (responsabilii de resurse umane) necesarul de competente la nivel de agent economic astfel incat impactul asupra dezvoltării angajaților sa fie reflectat in activitatea curenta a firmei astfel incat si de partea angajatului cat si de partea angajatorului sa existe o capacitate de adaptare crescuta la noile cerințe ale pieței.

Activitatea 5. Formarea profesionala orientata pe dezvoltarea competentelor – campanii de mediatizare/informare orientate către discriminarea la locul de munca, protecția mediului, dezvoltare durabila

S-au derulat stagii de formare profesionala prin care s-a urmărit dezvoltarea competentelor cheie respectiv satisfacerea nevoilor specifice ale persoanelor din grupul ținta.

 

Activitatea 6.Atestarea si certificarea competentelor

In cadrul acestei activitati s-au certificat si atestat competentele dobândite in cadrul stagiilor de pregătire urmate de către persoanele din grupul ținta.

Modalitatea de atestare a fost  făcuta in concordanta cu legislația specifica formarii profesionale a adulților fiecare persoana primind un certificat de absolvire recunoscut.

Activitatea 7. Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor proiectului.

Monitorizarea a constat in colectarea, analiza si utilizarea sistematica  si continua a informațiilor pentru controlul si luarea deciziilor la nivelul managementului de proiect. S-a elaborat un plan pentru monitorizarea „progresului fizic”, al „evoluției financiare” si de asemenea a „calitatii proiectului”.

Evaluarea a fost făcuta prin chestionarea beneficiarilor, monitorizând instrumentele de presa si prin analiza comparativa a rezultatelor propuse cu realizările proiectului.

Diseminarea rezultatelor a fost făcuta in cadrul întâlnirilor cu beneficiarii proiectului prin editarea unor materiale prin care au fost impartasite tuturor celor interesați realizările proiectului.

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  2 in proiect, a  participat la implementarea tuturor  activitatilor proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *