Date identificare (POSDRU/24/2.3/G/14785)

Cod SMIS

4629

Titlu

Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud-Muntenia

in vederea cresterii competitivitatii economice si adaptabilitatii la locul de munca

Nr. Inreg contract

22/09.02.2009

Data semnare

09.02.2009

Data incepere

01.04.2009

Data finalizare

31.03.2011

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.507.800,00 lei

Eligibil proiect

1.507.800,00 lei

Eligibil beneficiar

32.000,00 lei

Sprijin beneficiar

1.475.800,00 lei

Rambursare efectiva

1.254.117,93

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

  • Sprijinirea intreprinderilor din Regiunea Sud-Muntenia, pentru facilitarea accesului propriilor angajati la servicii de formare profesionala continua in vederea obtinerii de catre acestia  de  calificari/recalificari  care sa le ofere oportunitati  crescute pe piata muncii.

Obiectivul specific:

  • Oferirea serviciilor de consiliere si asistare in vederea participarii la Formarea profesionala continua – 500 angajati consiliati  din regiunea Sud – Muntenia;
  • Calificarea/recalificarea/evaluarea competentelor  pentru un numar de 400 de angajati dintre cei consiliati;

 

Proiectul a contribuit la cresterea competitivitatii angajatilor din intreprinderile cu sediul social in regiunea Sud Muntenia si a receptivitatii acestora la solicitarile in permanenta evolutie ale pietei muncii.

 

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivele specifice „Axei 2,  – Continua sa te califici”, aceste obiective conducând la dezvoltarea resurselor umane prin oferirea serviciilor de calificare, recalificare respectiv evaluare de competente si prin sprijinirea angajatorilor pentru facilitarea participarii propriilor angajati la formarea profesionala continua.

Astfel are loc si o creștere a adaptabilității întreprinderilor la schimbările economice, cea mai valoroasa achiziție fiind investiția in capitalul uman.

Locaţia proiectului:

  • România;
  • Regiunea: Sud – Muntenia;
  • Judeţ/judeţe: Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman;

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

 

Perioada:  1.04.2009 – 31.03.2011
Activităţi Rezultate planificate

(conform contract)

Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1 . Lansarea si promovarea proiectului
Activitatea 1.1 Pregatirea materialelor 3000 pliante

3000 brosuri

1000 afise

12 anunturi presa

60 reclame radio

10 aparitii TV

7 banner

3350 pliante

3200 brosuri

1300 afise

43 anunturi presa

64 reclame radio

13 aparitii TV

7 banner

111.66%

106.66%

130.00%

358.33%

106.66%

130.00%

100.00%

Realizat
Activitatea 1.2 Derularea conferintelor de presa si a seminariilor 4 conferinte/ seminarii

 

5 conferinte presa

1 seminar diseminare

1 intalnire cu reprezentanti ai agentilor economici

175.00% Realizat

Activitatea 2 Achizitia si recepţia de materiale/consumabile
Activitatea 2.1 Elaborare plan achiztii an 1 implementare 1 plan/an 1

1 plan/an 2

1 plan/an 1

1 plan/an 2

100% Realizat
Activitatea 2.2 Elaborarea procedurile de achizitie  100% Realizat
Activitatea 2.3 Incheierea contractelor. 100% Realizat
Activitatea 2.4 Receptia in functie de necesitati 100% Realizat
Activitatea 3 Recrutarea si consilierea grupului ţinta
Activitatea 3.1 Pregatirea materielelor specifice 1 baza  de date

1 fisa consiliere model

1 baza de date

1 fisa consiliere

100% Realizat
Activitatea 3.2 Oferirea serviciilor de consiliere 500 persoane 552 persoane 110.40% Realizat 
Activitatea 3.3 Eliberarea de recomandari pentru a participa la activitatile de formare 400 persoane 515 persoane 128.75% Realizat
Activitatea 4 Derularea programelor de formare 400 participanti 425 participanti 106.25% Realizat
Activitatea 5 Validarea si certificarea cunostintelor 400 persoane certificate 411 persoane certificati 102.75% Realizat
Activitatea 6 Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor proiectului 8 rapoarte de analiza 8 raporte de analiza 100.00% realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Lansarea si promovarea proiectului.

  • In cadrul acestei activitati au fost elaborate si distribuite materiale de promovare, s-au efectuat vizite la agenţii economici in vederea promovării activităţilor proiectului si au fost distribuite materiale de promovare zonal.

Toate aceste materiale au fost elaborate in conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuala al POSDRU 2007 – 2013.

 

Activitatea 2. Achiziţia si recepţia de materiale/consumabile.

a constat in:

– Elaborare plan.

– Elaborare proceduri.

– Lansare proceduri.

– Incheiere contracte si receptie.

 

Activitatea 3.Recrutarea si consilierea grupului tinta.

In cadrul acestei activitati au fost consiliati 552 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia.

Pentru realizarea acestei activitati au fost utilizate instrumente specifice activitatii de consiliere, a fost identificat profilul persoanei precum si nevoile specifice.

S-au oferit  persoanelor din grupul ţintă informaţii si consultanţă referitoare la schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile, respectiv programe de evaluare a competentelor.

Au fost furnizate informatii despre : cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale, cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care sunt solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

 

Activitatea 4.Derularea programelor de calificare/recalificare si evaluarea competentelor.

Au fost  derulate stagii de formare profesionala de calificare/recalificare respectiv evaluarea competentelor  in functie de nevoile specifice identificate in urma activitatii de consiliere.

 

Activitatea 5.Validarea si certificarea cunostintelor.

 

Validarea si certificarea cunostiintelor unui curs de formare este necesară în primul rând pentru a determina gradul de atingere al obiectivului formării, progresul cursantului cât şi dacă metodele şi mijloacele utilizate au fost cele mai eficiente.

Validarea formării reprezintă acordarea fiecărui cursant, la sfârşitul formării, a  unui document scris (certificat de calificare/recalificare a unui curs de formare),  recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precizând care sunt cunoştinţele dobândite pe parcursul formării.

In cadrul acestei activitati au fost certificate si atestate cunostintele dobândite in urma derularii stagiilor de calificare/recalificare urmate de către persoanele din grupul ținta.

Modalitatea de atestare a fost făcuta in concordanta cu legislația specifica formarii profesionale a adulților fiecare persoana primind un certificat de calificare.

 

Activitatea 6. Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor proiectului.

Monitorizarea  a constat in colectarea, analiza si utilizarea sistematica  si continua a informațiilor pentru controlul si luarea deciziilor la nivelul managementului de proiect si elaborarea unui plan pentru monitorizarea „progresului fizic”, al „evoluției financiare” si de asemenea a „calitatii proiectului”.

Evaluarea a fost făcuta prin chestionarea beneficiarilor, monitorizând instrumentele de presa si prin analiza comparativa a rezultatelor propuse cu realizările proiectului.

Diseminarea rezultatelor a fost făcuta in cadrul întâlnirilor cu beneficiarii proiectului prin editarea unor materiale prin care au fost impartasite tuturor celor interesați realizările proiectului.

Au fost intocmite rapoarte tehnice si financiare periodice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *