Date identificare:  POSDRU/80/2.3/S/55223 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

21086

Titlu

Calificare si evaluare de competente, pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare

Nr. Inreg contract

E 4545/15.06.2010

Data semnare

15.06.2010

Data incepere

01.07.2010

Data finalizare

31.06.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

4.700.328,00 lei

Eligibil proiect

940.065,00 lei

Eligibil beneficiar

20.000,00 lei

Sprijin beneficiar

920.065,00 lei

Rambursare efectiva

493.497,66 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Dezvoltarea resurselor umane prin activitati de calificare sau recalificare si evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.

 

Obiectivele specifice:

  • Oferirea serviciilor de consiliere profesionala, dezvoltare personala, consiliere motivationala, respectiv asistare in vederea accesului la serviciile de Formare Profesionala Continua pentru 1000 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.
  • Oferirea serviciilor de calificare sau recalificare pentru 500 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.
  • Evaluarea competentelor profesionale dobandite pe cale non-formala pentru 250 de angajati din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est.
  • Organizarea a 6 campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, intreprinderilor si altor grupuri interesate.

Pentru atingerea obiectivului general respectiv a obiectivelor specifice se organizeaza cursuri de calificare/ recalificare in urmatoarele ocupatii dupa caz:

-Lucrator in comert – cod nomenclator calificare: 5220.1.1;

-Patiser – nomenclator calificare:7412.1.3;

-Brutar – nomenclator calificare:7412.1.1;

-Bucatar – nomenclator calificare:5122.2.1;

-Macelar – nomenclator calificare:7411.1.2;

-Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve – nomenclator calificare:7411.1.5;

-Lucrator finisor pentru constructii – nomenclator calificare:7132.1.1;

-Confectioner asamblor articole din textile- nomenclator calificare:8286.1.2;

-Zidar, pietrar, tencuitor – nomenclator calificare:7122.2.1;

-Fierar betonist montator prefabricate – nomenclator calificare:7123.2.1;

-Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic – nomenclator calificare:7214.2.1;

-Electrician exploatare medie si joasa tensiune- nomenclator calificare:7245.2.6;

-Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – nomenclator calificare:5141.2.1;

-Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze – nomenclator calificare:7136.2.2;

-Dulgher , tamplar , parchetar – nomenclator calificare:7124.2.1; -Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale- nomenclator calificare:7214.2.3;

-Operator introducere validare si prelucrare date – nomenclator calificare:4112.2.1;

-Ospatar(chlener) vinzator in unitati de alimentatie – nomenclator calificare:5123.2.1;

-Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice – nomenclator calificare:7134.2.3;

Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala, pentru cei 250 de angajati este in functie de solicitari. Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivul axei prioritare 2 domeniul major de interventie 3 si respectiv cu obiectivul general al POSDRU si anume dezvoltarea resurselor umane, cresterea adaptabilitatii si flexibilitatii acestora.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia, Sud-Est, Bucuresti-Ilfov;
  • Judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Buzău, Brăila, Galaţi, Constanţa, Vrancea, Tulcea, Bucuresti, Ilfov;

 

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 01.07.2010 – 30.06.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Organizarea de campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, angajatorilor si altor persoane interesate.
Activitatea 1.1. Organizarea a campaniilor de mediatizare 5000 pliante

5000 brosuri

1000 postere

5150 pliante

5160 brosuri

1400 postere

103.20%

103.20%

140.00%

Realizat
Activitatea 1.2. Derularea campaniilor de mediatizare 6 campanii

3 conferinte /seminarii

6 campanii

3 seminarii/ conferinte

100%

100%

Realizat

Activitatea 2.Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele din grupul tinta.
Activitatea 2.1 Selectarea persoanelor din grupul tinta 1 baza de date

1000 persoane inregistrate

1 baza de date

1135 persoane inregistrate

100 %

113.5%

Realizat
Activitatea 2.2 Oferirea serviciilor de consiliere 1000 fise consiliere

500 recomandari formare

250 recomandari evaluare

1135 fise consiliere

803 recomandari formare

332 recomandari evaluare

113.50%

160.60%

132.80%

Realizat
Activitatea 3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.
Activitatea 3.1.Constituirea grupelor de cursanti. 30 grupe curs 30 grupe curs 100% Realizat
Activitatea 3.2.Derularea cursurilor de calificare. 500 participanti 514 participanti 102.80% Realizat
Activitatea 4.Examinarea si certificarea participantilor la cursurile de calificare/recalificare.
Activitatea 4.1.Organizarea sesiunilor de evaluare. 30  sesiuni 30 sesiuni 100% Realizat
Activitatea 4.2.Derularea sesiunilor de evaluare.
Activitatea 4.3.Completarea si eliberarea certificatelor de calificare 475 certificate 508 certificate 106.95% Realizat
Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala.
Activitatea 5.1.Organizarea sesiunilor de evaluare. 250 seturi instrumente evaluare 262 seturi de instrumente evaluare 104.80% Realizat
Activitatea 5.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.
Activitatea  5.3.Derularea sesiunilor de evaluare. 250 seturi instrumente evaluare 262 seturi de instrumente evaluare 104.80% Realizat
Activitatea 6.Monitorizarea, evaluarea si diseminarea activitatilor Rapoarte monitorizare lunara Rapoarte monitorizare lunara 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1.Organizarea de campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, angajatorilor si altor persoane interesate.

1.1.Organizarea  campaniilor de mediatizare.

1.2.Derularea campaniilor de mediatizare.

  • In cadrul acestor activitati au fost elaborate si distribuite materiale de promovare, s-au efectuat vizite la agenţii economici in vederea promovării activităţilor proiectului si au fost distribuite materiale de promovare .Derularea campaniilor a fost tip Caravana.

Toate aceste materiale au fost elaborate in conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuala al POSDRU 2007 – 2013.

 

Activitatea 2.Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele din grupul tinta.

2.1.Selectarea persoanelor din grupul tinta.

2.2.Oferirea serviciilor de consiliere.

Pentru realizarea acestor activitati au fost utilizate instrumente specifice activitatii de consiliere, a fost identificat profilul persoanei precum si nevoile specifice.

In cadrul acestei activitati s-a oferit  persoanelor din grupul ţintă informaţii si consultanţă referitoare la schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile , respectiv programe de evaluare a competentelor.

Au fost furnizate informatii despre : cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale, cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care sunt solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

 

Activitatea 3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

3.1.Constituirea grupelor de cursanti.

3.2.Derularea cursurilor de calificare.

Au fost  derulate stagii de formare profesionala de calificare/recalificare in functie de nevoile specifice identificate in urma activitatii de consiliere. Cursurile de calificare au urmatoarea structura : 1/3 ore teorie si 2/3 ore activitate practica – conform legislatiei formarii profesionale a adultilor.

 

 

 

Activitatea 4.Examinarea si certificarea participantilor la cursurile de calificare/recalificare.

4.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

4.2.Derularea sesiunilor de evaluare.

4.3.Completarea si eliberarea certificatelor de calificare.

Organizarea acestor sesiuni este strans legata de activitatea 3 si anume de finalizarea cursurilor de calificare/recalificare. S-au organizat sesiuni de evaluare conform legislatiei in vigoare (proba teoretica si proba practica);

Evaluarea a fost facuta de catre expertii numiti de comisia judeteana de autorizare a furnizorilor de formare profesionala continua.

-Dupa evaluare  au fost eliberate certificatele de calificare pentru toate persoanele care au promovat examenul final.

 

Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala.

5.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

– gruparea persoanelor in functie de recomandarile primite.

5.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.

-s-au elaborat instrumentele de evaluare a candidatilor;

– au fost  prezentate etapele procesului de evaluare;

5.3.Derularea sesiunilor de evaluare.

– s-a sustinut proba teoretica si proba practica;

 

Activitatea 6.Monitorizarea, evaluarea si diseminarea activitatilor.

S-a facut monitorizarea permanenta a activitatii de consiliere profesionala precum si a campaniilor de promovare.

-In functie de rezultatele obtinute in urma centralizarii au fost actualizate si elaborate noi materiale de lucru specifice activitatii de consiliere;

-Au fost actualizate si materialele utilizate in cadrul campaniilor de promovare a participarii la formarea profesionala continua;

In cadrul acestei activitati a avut loc o monitorizare periodica a proiectului (s -au colectat, centralizat si analizat informatii).

 

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  2 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

-Activitatea 1.Organizarea de campanii de promovare a beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor, angajatorilor si altor persoane interesate.

– Activitatea 2.Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele din grupul tinta.

– Activitatea 3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

– Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala.

– Activitatea 6.Monitorizarea, evaluarea si diseminarea activitatilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *