Date identificare: POSDRU/101/5.1/G/78686 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

30383

Titlu

Cresterea gradului de constientizare a riscului pentru persoanele aflate in somaj din regiunea Sud Muntenia si reinsertia acestora pe piata muncii

Nr. Inreg contract

6284/13.12.2010

Data semnare

13.12.2010

Data incepere

01.04.2011

Data finalizare

31.03.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.790.500,00 lei

Eligibil proiect

358.100,00 lei

Eligibil beneficiar

7.305,00 lei

Sprijin beneficiar

350.795,00 lei

Rambursare efectiva

550.036,42 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

  • Cresterea gradului de constientizare a riscului persoanelor aflate in somaj si reinsertie pe piata muncii a acestora prin oferirea serviciilor de masuri active integrate si prin oferirea de servicii de formare profesionala specifica.

Obiectivul specific:

  • Oferirea serviciilor de informare/consiliere pentru un numar de 300 persoane fara loc de munca;
  • Oferirea serviciilor de mediere a muncii pentru un numar de 200 de persoane dintre cele informate/consiliate;
  • Oferirea serviciilor de formare profesionala pentru 150 de persoane dintre cele consiliate;
  • Organizarea de 8 cursuri de calificare/recalificare;
  • O rata de plasare a persoanelor consiliate – 5%.
  • Organizare a 2 burse a locurilor de munca.

Realizarea obiectivului proiectului are efecte pe termen lung si mediu asupra grupului tinta si asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile de provenienta ale acestora). Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia, a promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive.

Locaţia proiectului:

  • România;
  • Regiunea: Sud Muntenia;
  • Judeţele: Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Teleorman;

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.04.2011 – 31.03.2013  
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1.Managementul, monitorizarea si evaluarea proiectului
Activitatea 1.1. Managementul si organizarea proiectului Fise de post

Dispozitii

Contracte de munca

Fise de post

Dispozitii

Contracte de munca

100% Realizat
Activitatea 1.2.Monitorizarea si evaluare proeictului Rapoarte de monitorizare lunare Rapoarte de monitorizare lunare 100% Realizat

Activitatea 2.Achizitii
Activitatea 2.1. Intocmirea listelor de achizitii 2 liste achzitii 2 liste achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.2. Elaborare proceduri de achizitii Proceduri conform listei de achizitii Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.3. Incheiere contracte si receptie Contracte conform procedurilor Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 3.Organizarea si derularea campaniilor de informare si promovare
Activitatea 3.1.Pregatirea materialelor necesare campaniei 1000 pliante

500 brosuri

500 postere

1190 pliante

630 brosuri

695 postere

119.00%

126.00%

139.00%

Realizat
Activitatea 3.2.Elaborarea planului de derulare 1 plan de derulare 1 plan de derulare 100% Realizat
Activitate 3.3.Derularea campaniilor 7 campanii de informare 7 campanie de informare 100% Realizat
Activitatea 3.4.Conferinta de lansare si conferinta finala 2 conferinte de presa 3 conferinte de presa 150% Realizat
 

Activitatea 4. Organizarea si derularea sedintelor de informare si consiliere

Activitatea 4.1.Selectarea grupului tinta 1 baza de date

1 fisa model

300 persoane

1 baza de date

1 fisa model

375   persoane

100%

100%

125%

Realizat
Activitatea 4.2.Oferirea serviciilor de informare/consiliere 300 fise consiliere 375  fise consiliere 125% Realizat
Activitatea 4.3.Eliberare recomandari 150 recomandari cursuri 159 recomandari cursuri 106.00% Realizat
Activitatea 5. Acordarea de servicii de medierea muncii
Activitatea 5.1.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca 200 planuri mediere 202 planuri de mediere 101% Realizat
Activitatea 5.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii 200 planuri mediere 202 planuri de mediere 101% Realizat
Activitatea 5.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca 2 burse

20 persoane incadrate

2 burse

44 persoane incadrate

100%

220%

Realizat
Activitatea 6. Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala
Activitatea 6.1.Constituirea grupelor de cursanti 8 grupe 8 grupe 100.00% Realizat
Activitatea 6.2.Incheierea contractelor de formare 150 contracte 159 contracte 106.00% Realizat
Activitatea 6.3.Derularea programelor de formare 8 grupe 8 grupe 100.00% Realizat
Activitatea 6.4.Examinare cursantilor si eliberarea certificatelor 143 certificate 151 certificate 105.59% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Managementul, monitorizarea si evaluarea proiectului

1.1.Controlul si organizarea proiectului.

1.2.Monitorizarea si evaluarea proiectului.

Activitatea 2. Achizitii.

2.1.Elaborare plan.

2.2.Elaborare proceduri.

2.3.Lansare proceduri.

2.4.Incheiere contracte si receptie.

Activitatea 3. Organizarea si derularea campaniilor de informare si promovare.

3.1.Pregatirea materialelor necesare campaniei.

3.2.Elaborarea planului de derulare.

3.3.Derularea campaniilor.

3.4.Conferinta de lansare si conferinta finala.

Activitatea 4. Organizarea si derularea sedintelor de informare si consiliere.

4.1.Selectarea grupului tinta.

4.2.Oferirea serviciilor de informare/consiliere.

4.3.Eliberare recomandari

Activitatea 5. Acordarea de servicii de medierea muncii.

5.1.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

5.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii.

5.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca.

Activitatea 6. Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala.

6.1.Constituirea grupelor de cursanti.

6.2.Incheierea contractelor de formare.

6.3.Derularea programelor de formare.

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  1 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

Activitatea 1. Managementul, monitorizarea si evaluarea proiectului

Activitatea 3. Organizarea si derularea campaniilor de informare si promovare.

Activitatea 4. Organizarea si derularea sedintelor de informare si consiliere.

Activitatea 5. Acordarea de servicii de medierea muncii.

Activitatea 6. Organizarea si desfasurarea programelor de formare profesionala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *