Date identificare (POSDRU/101/5.1/G/78944)

Cod SMIS

30249

Titlu

Servicii de ocupare – O șansă pentru persoanele fără loc de muncă

Nr. Inreg contract

6287/13.12.2010

Data semnare

13.12.2010

Data incepere

01.04.2011

Data finalizare

31.03.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.921.159,00 lei

Eligibil proiect

1.536.927,00 lei

Eligibil beneficiar

31.354,00 lei

Sprijin beneficiar

1.505.573,00 lei

Rambursare efectiva

1.062.584,77 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Cresterea gradului de insertie pe piata muncii a persoanelor in cautare de loc de munca prin oferirea serviciilor de masuri active integrate si prin oferirea de servicii de formare profesionala specifica.

 

Obiectivul specific:

  • Oferirea serviciilor de informare/consiliere pentru un numar de 400 persoane fara loc de munca;
  • Oferirea serviciilor de mediere a muncii pentru un numar de 250 de persoane dintre cele informate/consiliate;
  • Oferirea serviciilor de formare profesionala pentru 200 de persoane dintre cele consiliate;
  • Organizarea de 12 de cursuri de calificare/recalificare;
  • O rata de plasare de 5%.

 

Realizarea obiectivului proiectului are  efecte pe termen lung si mediu asupra grupului tinta si asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile de provenienta ale acestora).

Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia, a promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive.

Obiectivului proiectului este in concordanta cu obiectivul axei prioritare 5 si implicit cu obiectivul general al POSDRU care urmareste dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si flexibilitatii acestuia in conditiile dezvoltarii si schimbarii economice, realizarea acestuia contribuind la realizarea obiectivului general al POSDRU.

 

Locaţia proiectului:

  • România;
  • Regiunea: Sud Muntenia;
  • Judeţele: Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Teleorman;

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.04.2011 – 31.03.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 1.1.Managementul proiectului Dispozitii, fise de post , contracte de munca

1 seminar

Dispozitii, fise de post , contracte de munca

1 seminar

100% Realizat
Activitatea 2.Achizitii
Activitatea 2.1.Intocmirea listelor de achizitii. 2 liste achizitii 2 liste achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii. Proceduri conform listei de achizitii Proceduri conform listei de achizitii 100% Realizat
Activitatea  2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor. Contracte cf. procedurilor Contracte cf. procedurilor 100% Realizat
Activitatea 2.4.Activitatea Receptia materialelor, consumabilelor, bunurilor. Materiale, consumabile, bunuri Materiale, consumabile, bunuri 100% Realizat
Activitatea 3 Organizarea si derularea campaniilor de informare si promovare
Activitatea 3.1.Pregatirea materialelor necesare campaniei. 1000 pliante

500 brosuri

500 postere

1200 pliante

630 brosuri

630 postere

120%

126%

126%

Realizat
Activitatea 3.2.Elaborarea planului de derulare. 1 plan 1 plan 100% Realizat
Activitatea 3.3.Derularea campaniilor. 7 campanii 7 campanie 100% Realizat
Activitatea 4. Servicii de informare si consiliere a grupului tinta.
Activitatea 4.1.Selectarea grupului tinta 1 baza de date

1 fisa consiliere model

1 baza de date

1 model fisa consiliere

100%

100%

Realizat
Activitatea 4.2.Oferirea serviciilor de informare si consiliere 400 persoane 453 persoane 113.25% Realizat
Activitatea  4.3.Eliberare recomandari 200 recomandari 309 persoane 154.50% Realizat
Activitatea 5. Servicii de formare profesionala
Activitatea 5.1.Constituirea grupelor de cursanti 12 grupe 12 grupe 100% Realizat
Activitatea 5.2.Incheierea contractelor de formare 200 contracte 224 contracte 112.00% Realizat

 

Activitatea  5.3.Derularea programelor de formare 12 cursuri 12 cursuri 100% Realizat
Activitatea  5.4.Examinare cursantilor si eliberarea certificatelor 190 certificate 216 certificate 113.68% Realizat
Activitatea 6. Servicii de medierea muncii
Activitatea 6.1.Organizarea intalnirilor de tip job-club. 7 seminarii

250 participanti

11 seminarii

255 participanti

157,14%

102.00%

Realizat
Activitatea 6.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii. 250 planuri de mediere 255 plan de mediere 102.00% Realizat
Activitatea  6.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca 2 burse 2 burse 100% Realizat
Activitatea 7. Monitorizarea, evaluare
Activitatea 7.1.Monitorizare  si evaluare Rapoarte de monitorizare lunare Rapoarte de monitorizare lunare 100% Realizat

 

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1. Managementul proiectului.

1.1.Intocmire documente specifice.

1.2.Analiza si monitorizare implementare.

1.3.Intocmire rapoarte periodice.

 

Activitatea 2.Achizitii

2.1.Intocmire liste achizitii.

2.2.Elaborare proceduri.

2.3.Lansare proceduri.

2.4.Receptie.

 

Activitatea 3 Organizarea si derularea campaniilor de informare si promovare.

3.1.Pregatirea materialelor necesare campaniei.

3.2.Elaborarea planului de derulare.

3.3.Derularea campaniilor.

 

Activitatea 4. Servicii de informare si consiliere a grupului tinta.

4.1.Selectarea grupului tinta.

4.2.Oferirea serviciilor de informare/consiliere.

4.3.Eliberare recomandari.

 

Activitatea 5. Servicii de formare profesionala.

5.1.Constituirea grupelor de cursanti.

5.2.Incheierea contractelor de formare.

5.3.Derularea programelor de formare.

5.4.Examinare cursantilor si eliberarea certificatelor.

 

Activitatea 6. Servicii de medierea muncii.

6.1.Organizarea intalnirilor de tip job-club.

6.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii.

6.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca.

 

Activitatea 7. Monitorizarea, evaluare.

7.1.Colectarea informatiilor.

7.2.Centralizarea acestora.

7.3.Analiza informatiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *