Date identificare (POSDRU/101/5.1/G/75577)

Cod SMIS

30314

Titlu

Măsuri active de ocupare – Șanse mai mari pentru integrarea pe piața muncii pentru persoanele fără loc de muncă

Nr. Inreg contract

6285/13.12.2010

Data semnare

13.12.2010

Data incepere

01.04.2011

Data finalizare

31.03.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.999.820,00 lei

Eligibil proiect

1.599.856,00 lei

Eligibil beneficiar

32.800,00 lei

Sprijin beneficiar

1.567.056,00 lei

Rambursare efectiva

1.020.491,17 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

 • Cresterea capacitatii de ocupare si reducerea somajului in randul persoanelor fara loc de munca in special pentru somerii de lunga durata si persoanele inactive, din Regiunea Sud Muntenia prin oferirea de servicii de masuri active integrate de ocupare.

 

Obiectivul specific:

 • Oferirea serviciilor de informare/consiliere si mediere : 300 de persoane fara loc de munca din regiunea Sud Muntenia;
 • Oferirea serviciilor de acompaniere si intocmirea de planuri persoanlizate de actiunea pentru 200 de persoane din cele consiliate;
 • Oferirea de servicii de formare profesionala (initiere, calificare, recalificare, perfectionare) in vederea diversificarii competentelor profesionale si a cresterii sanselor de reintegrare pe piata muncii – pentru 200 de persoane din cele consiliate din care 100 someri de lunga durata;
 • Oferirea de servicii pentru dezvoltarea competentelor transversale(tehnici si metode cde cautare a unui loc de munca, TIC, identificare profil ocupational) pentru 150 de persoane din cele consiliate;
 • Organizarea de campanii de informare/constientizare/promovare a masurilor active de ocupare:4 campanii;
 • Organizarea de Burse de locuri de munca : 2 burse;
 • Rata de ocupare a persoanelor informate/consiliate: 7%;

 

Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia in special in randul somerilor de lunga durata si al persoanelor inactive, a promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca. Prin serviciile oferite proiectul are  pe termen mediu si lung efecte pozitive asupra beneficiarilor directi precum si asupra beneficiarilor indirecti (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin).

 

 

Locaţia proiectului:

 • România;
 • Regiunea: Sud Muntenia;
 • Judeţele: Arges, Calarasi, Dimbovita, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Teleorman;

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

 

Perioada: 01.04.2011 – 31.03.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Promovare si informare
Activitatea 1.1.Pregatirea materialelor de promovare 1000 pliante

500 brosuri

500 postere

1030 pliante

590 brosuri

590 postere

103.00%

118.00%

108.00%

Realizat
Activitatea 1.2.Elaborarea planului de promovare 1 plan 1 plan 100% Realizat
Activitatea 1.3.Derularea efectiva a activitatii de promovare 4 campanii

2 conferinte

4 campanii

2 conferinta

100%

100%

Realizat

Activitatea 2.Achizitii
Activitatea 2.1.Intocmirea listelor de achizitii 2 liste de achiztii 2 liste de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii Proceduri cf. listei de achizitii Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100 % Realizat
Activitatea 2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor Contracte cf. listei de achizitii Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.4.Receptia materialelor, consumabilelor, bunurilor Materiale, consumabile, bunuri Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 3.Informare si consiliere
Activitatea 3.1.Elaborarea documentelor 1 baza de date

1 fisa consiliere

1 baza de date

1 fisa consiliere

100%

100%

Realizat
Activitatea 3.2.Selectarea si informarea 300 persoane 413 persoane 137.66% Realizat
Activitatea 3.3.Oferirea serviciilor de consiliere 300 persoane 413 persoane 137.66% Realizat
Activitatea 3.4.Eliberarea de recomandari 300 persoane 413 persoane 137.66% Realizat
Activitatea 4.Formare profesionala
Activitatea 4.1.Constituirea grupelor de cursanti 12 grupe 12 grupe 100.00% Realizat
Activitatea 4.2.Procesarea documentelor 200 contracte 224 contracte 112.00% Realizat
Activitatea 4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare 12 cursuri 12 cursuri 100.00% Realizat
Activitatea 4.4.Organizarea sesiunilor de examinare 12 sesiuni 12 sesiuni 100.00% Realizat
Activitatea 4.5.Completarea si eliberarea certificatelor 180 certificate 219 certificate 121.66% Realizat
Activitatea 5.Medierea si dezvoltare competente transversale
Activitatea 5.1.Realizarea planurilor individuale de mediere 300 planuri 305 planuri 101.66% Realizat
Activitatea 5.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca 200 persoane 305 persoane 152.50% Realizat
Activitatea 5.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii 150 planuri 150 planuri 100% Realizat
Activitatea 5.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca 2 burse 2 burse 100% Realizat
Activitatea 5.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca 21 persoane incadrate 53 persoane incadrate- 252.38% Realizat
Activitatea 5.6.Derulare sesiunilor orientate pe dezvoltarea competentelor transversale 200 participanti 305 persoane 152.50% Realizat
Activitatea 6. Management si monitorizare proiect
Activitatea 6.1.Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului  si managementul proiectului Dispozitii, fise post, contracte de munca Dispozitii, fise de post contracte de munca 100% Realizat
Activitatea 6.2.Monitorizarea periodica a proiectului Raporte monitorizare lunare Rapoarte monitorizare lunare 100% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1.Promovare si informare.

1.1.Pregatirea materialelor de promovare

1.2.Elaborarea planului de promovare.

1.3.Derularea efectiva a activitatii de promovare.

Activitatea 2.Achizitii.

2.1.Intocmirea listelor de achizitii.

2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor.

2.4.Receptia materialelor/consumabilelor/bunurilor.

Activitatea 3.Informare si consiliere.

3.1.Elaborarea documentelor.

3.2. Selectarea si informarea.

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere.

3.4.Eliberarea de recomandari.

Activitatea 4.Formare profesionala.

4.1.Constituirea grupelor de cursanti.

4.2.Procesarea documentelor.

4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

4.4.Organizarea sesiunilor de examinare.

4.5.Completarea si eliberarea certificatelor.

Activitatea 5.Medierea si dezvoltare competente transversale.

5.1.Realizarea planurilor individuale de mediere;

5.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

5.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii;

5.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca;

5.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca;

5.6.Derulare sesiunilor orientate pe dezvoltarea competentelor transversale;

Activitatea 6. Management si monitorizare proiect.

6.1.Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului  si managementul proiectului.

6.2.Monitorizarea periodica a proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *