Date identificare: POSDRU/82/5.1/S/57666 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

20854

Titlu

Masuri active integrate – O sansa pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est

Nr. Inreg contract

E 2870/05.05.2010

Data semnare

05.05.2010

Data incepere

01.06.2010

Data finalizare

31.05.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

5.292.686,00 lei

Eligibil proiect

532.800,00 lei

Eligibil beneficiar

11.780,00 lei

Sprijin beneficiar

521.020,00 lei

Rambursare efectiva

767.241,89 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

 

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

-Promovarea si implementarea serviciilor de masuri active integrate in randul persoanelor fara loc de munca, in vederea reinsertiei pe piata muncii a acestora si cresterii mobilitatii ocupationale.

Obiectivul specific:

-Oferirea serviciilor de informare/consiliere pentru 800 de persoane fara loc de munca din regiunea Sud Muntenia si regiunea Sud Est din care :

-Oferirea serviciilor de formare profesionala pentru: 400 persoane;

-Oferirea serviciilor de asistenta pentru infiintarea de I.M.M.-uri/P.F.A. : 60 persoane;

-Elaborarea de planuri de actiune personalizate: 150 persoane;

-Servicii de mediere a muncii : 200 persoane;

-Campanii de informare/consitientizare:6 campanii;

– Prin serviciile oferite proiectul are pe termen mediu si lung efecte pozitive asupra beneficiarilor directi precum si asupra beneficiarilor indirecti (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin).

-Proiectul contribuie la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia si regiunea Sud Est,  promoveaza mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive. Prin oferirea serviciilor de masuri active integrate se asigura realizarea obiectivului proiectului care este in concordanta cu obiectivul axei prioritare 5 si implicit cu obiectivul general al POSDRU care urmareste dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si flexibilitatii acestuia in conditiile dezvoltarii si schimbarii economice.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunile: Sud Muntenia, Sud Est si Bucuresti Ilfov;
  • Judeţele: Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman, Brăila Buzău Galaţi Vrancea Tulcea Constanţa, Bucuresti, Ilfov;

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

 

Perioada:  01.06.2010 – 31.05.2013  
Activităţi Rezultate planificate

(conform contract)

Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

 
Activitatea 1.Organizarea de campanii de informare.  
1.1.Pregatirea materialelor necesare camapaniei. 3000 pliante

3000 brosuri

3000 postere

3150 pliante

3150 brosuri

3140 postere

105%

105%

104.66%

Realizat  
1.2.Elaborarea planului de derulare. 1 plan 1 plan 100% Realizat  
1.3.Derularea campaniilor. 6 campanii 6 campanii  100.00% Realizat  

Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere profesionala
 
2.1.Elaborarea documentelor specifice activitatii de consiliere. 1 baza de date

1 fisa consiliere

1 baza de date

1 fisa de consiliere

100%

 

100%

Realizat  
2.2. Selectarea si informarea persoanelor din grupul tinta. 800 persoane 977 persoane 122.12% Realizat  
2.3.Oferirea serviciilor de consiliere. 800 persoane 977 persoane 122.12% Realizat  
2.4.Eliberarea de recomandari. 800 persoane 977 persoane 122.12% Realizat  
Activitatea 3.Formare profesionala  
3.1.Constituirea grupelor de cursanti. 22 grupe 22 grupe 100.00% Realizat  
3.2.Procesarea documentelor. 400 persoane 401 persoane 100.25% Realizat  
3.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare. 400 persoane 401 persoane 100.25% Realizat  
3.4.Organizarea sesiunilor de examinare. 22 sesiuni 22 sesiuni 100.00% Realizat  
3.5.Completarea si eliberarea certificatelor. 360 certificate 378 certificate 105.00% Realizat  
Activitatea 4.Medierea muncii si job-club      %
4.1.Realizarea planurilor individuale de mediere; 200 planuri 202 planuri 101,00% Realizat  
4.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca; 200 planuri 202 planuri 101,00% Realizat  
4.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii; 150 planuri 152 planuri 101.33% Realizat  
4.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca; 3 burse 3 burse 100.00% Realizat  
4.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca; 200 planuri 202 planuri 101,00% Realizat  
Activitatea 5.Servicii de consultanta pentru dezvoltarea de IMM/PFA  
5.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor 1 suport curs 1 suport curs 100% Realizat  
5.2.Derularea sesiunilor se formare 3 stagii 4 stagii  133.33% Realizat  
5.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA 60 persoane 63 persoane 105.00% Realizat  

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1.Organizarea de campanii de informare.

1.1.Pregatirea materialelor necesare camapaniei.

S –au pregatit materialele necesare in vederea informarii  asupra efectelor negative ale somajului de lunga durata.

1.2.Elaborarea planului de derulare.

S – a elaborat un plan de implementare si derulare a acestor campanii;

S-au contactat actorii locali in vederea identificarii si promovarii initiativelor locale pentru atenuarea efectelor negative ale somajului de lunga durata.

1.3.Derularea campaniilor.

S-au derulat aceste camapanii de informare;

S-au colectat informatii;

S-au centralizat si diseminat aceste informatii;

S-au adoptat masuri in functie de informatiile colectate, masuri care au fost implementate prin activitatile proiectului.

Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere profesionala

2.1.Elaborarea documentelor specifice activitatii de consiliere.

S-au elaborat materiale specifice activitatii de consiliere: fisa de consiliere, fisa aptitudinala, planuri de asistenta personalizata.

2.2. Selectarea si informarea persoanelor din grupul tinta.

S-a facut selectia persoanelor interesate care s-au incadrat in cerintele grupului tinta al proiectului.

2.3.Oferirea serviciilor de consiliere.

S-au inregistrat persoanele din grupul tinta.

S-au completat fise de consiliere.

S-a identificat profilul persoanei respectiv potentialul si posibilitatile de reinsertie pe piata muncii.

2.4.Eliberarea de recomandari.

S-au eliberat recomandari in functie de rezultatele obtinute in urma activitatii de consiliere si anume: recomandari pentru participarea la cursuri de formare profesionala, recomandari pentru participarea la cursurile de consultanta in vederea infiintarii de IMM/PFA, recomandari pentru participarea la serviciile de mediere, recomandari pentru oferirea serviciilor de asistenta personalizata.

Activitatea 3.Formare profesionala.

3.1.Constituirea grupelor de cursanti.

3.2.Procesarea documentelor.

3.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

3.4.Organizarea sesiunilor de examinare.

3.5.Completarea si eliberarea certificatelor.

Activitatea 4.Medierea muncii si job-club.

4.1.Realizarea planurilor individuale de mediere;

4.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

4.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii;

4.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca;

4.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca;

Activitatea 5.Servicii de consultanta pentru dezvoltarea de IMM/PFA.

5.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor.

S-au pregatit materialele specifice acestei activitati (suport curs, materiale informare).

5.2.Derularea sesiunilor de formare.

S-au derulatsesiunile de pregatire in care s-au oferit: servicii juridice, marketing si orientare spre client, tehnici si metode de management si marketing, contabilitate primara;

5.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA.

S-a prezentat si identificat posibilitatea de finantare IMM/PFA;

 

 

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  2 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

– Activitatea 1.Organizarea de campanii de informare.

-Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere profesionala.

-Activitatea 4.Medierea muncii si job-club.

-Activitatea 5.Servicii de consultanta pentru dezvoltarea de IMM/PFA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *