Date identificare: POSDRU/83/5.2/S/57877Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

21441

Titlu

Implementarea masurilor  active  de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale – Mediul rural mai mult decat agricultura!

Nr. Inreg contract

E 2871/05.05.2010

Data semnare

05.05.2010

Data incepere

01.06.2010

Data finalizare

31.05.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

5.036.575,00 lei

Eligibil proiect

504.000,00 lei

Eligibil beneficiar

10.950,00 lei

Sprijin beneficiar

493.050,00 lei

Rambursare efectiva

677.878,70 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

 

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

 • Obiectivul general:
 • Atragerea pe piata muncii a persoanelor fara loc de munca din mediul rural prin promovarea mobilitatii ocupationale si prin oferirea de servicii de consiliere, formare profesionala, evaluare de competente respectiv servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea de IMM-uri/P.F.A.;

 

 • Obiectivul specific:
 • Oferirea de servicii integrate de masuri active pentru 800 de persoane fara loc de munca din mediul rural.

 

Pentru realizarea obiectivului specific si implicit a obiectivului general s-a avut in vedere oferirea urmatoarelor servicii:

 • Servicii de informare/consiliere: 800 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Oferirea serviciilor de formare profesionala : 400 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Servicii de evaluare a competentelor dobandite pe cale non-formala: 200 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Servicii de mediere a muncii/planuri de mediere individuale: 300 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Servicii de consultanta si asistenta in infiintarea de IMM/PFA : 60 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Elaborarea de planuri de actiune personalizate in vederea integrarii pe piata muncii: 200 de persoane fara loc de munca din mediul rural;
 • Organizarea a 6 campanii de informare privind formarea profesionala si orientarea catre activitati non-agricole;

 

Obiectivele proiectului au fost in concordanta cu obiectivul general al POSDRU 2007-2013 si obiectivul general al axei 5.2 si au efecte pozitive pe termen mediu si lung asupra grupului tinta precum si asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin). Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural din cadrul regiunilor de dezvoltare, a promovat mobilitatea ocupationala si a identificat posibilitatile de dezvoltare de afaceri de catre persoanele din mediul rural.

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunile: Sud Muntenia, Sud Est si Sud Vest Oltenia;
 • Judeţele: Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman, Brăila Buzău Galaţi Vrancea Tulcea Constanţa, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea;

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

 

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 01.06.2010 – 31.05.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Campanii de informare si promovare
1.1.Elaborarea materialelor de promovare 6 campanii 6 campanii 100% Realizat 
1.2.Elaborarea planului de promovare
1.3.Derularea campaniilor de promovare

Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere in cariera.
2.1.Identificarea si inregistrarea persoanelor din grupul tinta 1 baza de date 1 baza de date  

100%

Realizat
2.2.Informarea persoanelor asupra serviciilor proiectului 800 persoane 1056 persoane  

132%

Realizat
2.3.Consilierea profesionala si identificarea profilului aptitudinal 800 persoane 1056 persoane  

132%

Realizat
2.4.Eliberarea de recomandari 400 ptr. Formare

200 ptr. Evaluare

60 ptr.  stagii IMM/PFA

784 ptr. formare

206 ptr. Evaluare

66 ptr. stagii IMM/PFA

196.00%

103.00%

110.00%

Realizat
Activitatea 3.Asistenta in vederea dezvoltarii de IMM/PFA.
3.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor 3 sesiuni 4 sesiuni 133.33% Realizat
3.2.Derularea sesiunilor se formare
3.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA 60 persoane 61 persoane 101.66% Realizat
Activitatea 4.Servicii de formare profesionala.
4.1.Procesarea documentelor si constituirea grupelor de cursanti 400 recomandari 416 recomandari 104.00% Realizat
4.2.Derularea cursurilor de formare profesionala. 25 cursuri 25 cursuri 100.00% Realizat
4.3.Derularea sesiunilor de examinare 25 sesiuni 25 sesiuni 100.00% Realizat
4.4.Completarea si eliberarea certificatelor 360 certificati 396 certificati 110.00% Realizat
Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobindite non-formal
5.1.Organizarea sesiunilor de evaluare 200 persoane evaluate

200 persoane certificate

210 pers. evalaute

210  pers. certific.

105%

105%

Realizat
5.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor
5.3.Derularea sesiunilor de evaluare
5.4.Completarea si eliberarea certificatelor
Activitatea 6.Furnizarea serviciilor de ocupare
6.1.Elaborarea planului de mediere individual 1 model plan mediere

1 material lucru

300 planuri de mediere

1 model plan

1 material lucru

302 plan mediere

100%

 

100%

 

100.67%

Realizat

 

6.2.Organizarea burselor de locuri de munca 3 burse de locuri de munca 3 bursa de locuri de munca 100% Realizat
6.3.Preselectia candidatilor in conformitate cu ofertele de locuri de munca 40 persoane incadrate 46 persoane incadrate 115.00% Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1.Campanii de informare si promovare.

1.1.Elaborarea materialelor de promovare.

– Au fost elaborate materiale specifice respectand cerintele manualului de identitate vizuala al POSDRU;

1.2.Elaborarea planului de promovare.

-S-a elaborat un plan de actiune;

1.3.Derularea campaniilor de promovare.

-S-au derulat campaniile in mediul rural. Organizarea acestora a fost tip “Caravana” si s-au oferit informatii referitoare la posibilitatile de ocupare in domeniul non-agricol, posibilitatile de formare profesionala, posibilitati de infiintare de IMM/PFA;

Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere in cariera.

2.1.Identificarea si inregistrarea persoanelor din grupul tinta.

2.2.Informarea persoanelor asupra serviciilor proiectului.

2.3.Consilierea profesionala si identificarea profilului aptitudinal.

S-au oferit informatii despre piata muncii, evolutia ocupatiilor , instruire in metode si tehnici de identificare a unui loc de munca;

S-a elaborat planul de actiune personalizat;

2.4.Eliberarea de recomandari pentru a urma activitatile:

-de formare profesionala in functie de competente;

-de formare profesionala in domeniul antreprenorial;

-de evaluare a competentelor dobandite pe cale non-formala;

-de mediere a muncii;

Recomandarile au fost facute in functie de abilitatile persoanelor, nevoile specifice ale acestora si posibilitatile identificate;

Activitatea 3.Asistenta in vederea dezvoltarii de IMM/PFA.

3.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor.

S-au pregatit materialele specifice acestei activitati (suport curs, materiale informare)

3.2.Derularea sesiunilor de formare.

S-au derulat sesiunile de pregatire in care au fost oferite: servicii juridice, marketing si orientare spre client, tehnici si metode de management si marketing, contabilitate primara;

3.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA.

Au fost prezentate si identificate posibilitati de finantare IMM/PFA;

Activitatea 4.Servicii de formare profesionala.

4.1.Procesarea documentelor si constituirea grupelor de cursanti;

-incheierea contractelor de formare si a cererilor;

-elaborarea catalogului de curs si a listei de prezenta

4.2.Derularea cursurilor de formare profesionala.

S-au derulat stagiile de formare conform legislatiei in vigoare 1/3 teorie si 2/3 practica;

 

4.3.Derularea sesiunilor de examinare.

S-au derulat conform legislatiei in vigoare : proba teoretica si proba practica;

4.4.Completarea si eliberarea certificatelor

Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobandite non-formal.

5.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

– gruparea persoanelor in functie de recomandarile primite.

5.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.

-s-au elaborat instrumentele de evaluare a candidatilor;

– au fost prezentate etapele procesului de evaluare;

5.3.Derularea sesiunilor de evaluare.

-s-a sustinut proba teoretica si proba practica;

5.4.Completarea si eliberarea certificatelor.

Activitatea 6.Furnizarea serviciilor de ocupare.

6.1.Elaborarea planului de mediere individual;

-s-au identificat posibilitatile de incadrare ale persoanei;

-s-au identificat posibilitatile de incadrare pe piata muncii;

6.2.Organizarea burselor de locuri de munca;

-s-au colectat oferte de la agentii economici;

-s-au facut invitatii pentru bursa locurilor de munca;

6.3.Preselectia candidatilor in conformitate cu ofertele de locuri de munca;

S-a facut preselectia candidatilor conform ofertelor de locuri de munca vacante si s-au repartizat pe aceste oferte candidatii care intrunesc cerintele ofertelor;

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  2 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

-Activitatea 1.Campanii de informare si promovare.

-Activitatea 2.Servicii de informare si consiliere in cariera.

-Activitatea 3.Asistenta in vederea dezvoltarii de IMM/PFA.

-Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobandite non-formal.

-Activitatea 6.Furnizarea serviciilor de ocupare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *