Date identificare (POSDRU/80/2.3/S/59283)

Cod SMIS

21121

Titlu

Servicii de consiliere in cariera, servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a competentelor dobandite pe cale non-formala pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia, regiunea Centru si regiunea Nord Vest

 

Nr. Inreg contract

E 4883/28.06.2010

Data semnare

28.06.2010

Data incepere

01.07.2010

Data finalizare

30.06.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

5.090.416,00 lei

Eligibil proiect

2.521.450,00 lei

Eligibil beneficiar

52.000,00 lei

Sprijin beneficiar

2.469.450,00 lei

Rambursare efectiva

2.162.777,46 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii si adaptabilitatii economice prin oferirea serviciilor de consiliere in cariera, calificare, recalificare si evaluare de competente pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia, regiunea Centru si regiunea Nord Vest.

Obiectivul specific:

  • 1.Oferirea serviciilor de informare si consiliere – 800 angajati consiliati;
  • 2.Oferirea serviciilor de calificare/recalificare: 400 de angajati;
  • 3.Oferirea serviciilor de evaluare a competentelor dobandite pe cale non-formala: 200 angajati;
  • 4.Campanii de promovare:  6 campanii;

 

Atingerea obiectivului specific s-a facut prin oferirea serviciilor de consiliere profesionala, organizarea de cursuri de calificare/recalificare respectiv evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala. Proiectul a contribuit la cresterea competitivitatii angajatilor si a receptivitatii acestora la solicitarile in permanenta evolutie ale pietei muncii. S-a acordat o atentie deosebita in sprijinirea angajatilor necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau care au calificari redundante.

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivele specifice Axei 2 respectiv obiectivul POSDRU, acestea conducand la dezvoltarea resurselor umane respectiv sprijinirea angajatorilor pentru facilitarea participarii propriilor angajati la formarea profesionala continua.

Astfel a avut loc si o creștere a adaptabilității întreprinderilor la schimbările economice, cea mai valoroasa achiziție fiind investiția in capitalul uman.

Evaluarea de competente dobandite pe cale non-formala a fost facuta in functie de competentele  identificate la persoanele din grupul tinta.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunile: Sud Muntenia, Centru, Nord Vest, Regiunea Bucuresti Ilfov;
  • Judeţ/judeţe: Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş , Sibiu, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, Bucuresti, Ilfov ;

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.07.2010 – 30.06.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Organizarea si implementarea campaniilor de informare
1.1.Pregatirea materialelor. 5000 pliante

5000 brosuri

1000 fise sintetice

3000 postere

5240  pliante

5190 brosuri

1110  fise sintetice

3270 postere

104.80%

103.80%

111%

109%

Realizat
1.2.Derularea campaniilor de informare. 6 campanii 6 campanii  100% Realizat

Activitatea 2.Oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
2.1.Inregistrarea si consilierea persoanelor. 1 baza de date 1 baza de date 100% Realizat
2.2.Informare asupra posibilitatilor de dezvoltare personala. 800 persoane 926 persoane 115.75% Realizat
2.3.Elaborarea profilului ocupational – identificare puncte tari si puncte slabe. 800 persoane 926 persoane 115.75% Realizat
2.4.Analiza competentelor in concordanta cu cerintele locului de munca. 800 persoane 926 persoane 115.75% Realizat
2.5.Eliberare de recomandari pentru a urma diverse activitati ale proiectului. 800 persoane 926 persoane 115.75% Realizat
Activitatea 3.Oferirea serviciilor de calificare/recalificare
3.1.Procesarea documentelor specifice. 400 persoane 421 persoane 105.25% Realizat
3.2.Constituirea grupelor de cursanti in functie de recomandarile primite. 25 grupe 25 grupe 100.00%  

Realizat

3.3.Derularea cursurilor de formare. 25 grupe 25 grupe 100.00% Realizat
Activitatea 4.Examinarea participantilor la cursurile de calificare/recalificare
4.1.Elaborarea documentelor specifice. 25 seturi documente 22 seturi 88.00% Realizat
4.2.Derularea sesiunilor de examinare. 25 sesiuni 22 sesiuni 88.00% Realizat
4.3.Completarea si eliberarea certificatelor 380 certificate 416 certificate 109.47% Realizat
Activitatea 5. Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala
5.1.Procesarea documentelor. 200 seturi documente 211 seturi documente 105.50% Realizat
5.2.Elaborarea instrumentelor de evaluare/adaptarea acestora la nevoi; 200 instrumente 211 instrumente 105.50% Realizat
5.3.Aplicarea instrumentelor de evaluare. 200 participanti 211 participanti 105.50% Realizat
5.4.Desfasurarea procesului de evaluare. 200 participanti 211 participanti 105.50% Realizat
5.5.Eliberarea certificatelor. 190 certificate 211 certificate 105.50% Realizat

 

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1.Organizarea si implementarea campaniilor de informare.

1.1.Pregatirea materialelor.

1.2.Derularea campaniilor de informare.

S-au finalizat aspectele organizatorice in vederea derularii campaniilor de informare;

S-au derulat campaniile de informare;

In cadrul acestor campanii de informare au fost  prezentate angajatilor cat si angajatorilor urmatoarele informatii: oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane finantate prin proiect, informarea referitor la modalitatile de calificare, recalificare si evaluare de competente dobandite pe cale non-formala, constientizarea angajatilor cat si constientizarea angajatorilor referitor la importanta formarii profesionale continue;

Toate materialele realizate in cadrul acestor campanii au fost elaborate in conformitate cu Manualul de identitate vizuala al POSDRU respectiv cu obiectivul proiectului si obiectivul general al POSDRU.

 

Activitatea 2.Oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala.

2.1.Inregistrarea si consilierea persoanelor.

2.2.Informare asupra posibilitatilor de dezvoltare personala.

2.3.Elaborarea profilului ocupational – identificare puncte tari si puncte slabe.

2.4.Analiza competentelor in concordanta cu cerintele locului de munca.

2.5.Eliberare de recomandari pentru a urma diverse activitati ale proiectului.

Pentru realizarea acestei activitati au fost utilizate instrumente specifice activitatii de consiliere, a fost identificat profilul persoanei precum si nevoile specifice;

S-au oferit persoanelor din grupul ţintă informaţii si consultanţă referitoare la schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile, respectiv programe de evaluare a competentelor;

Au fost  furnizate informatii despre : cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale, cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care sunt solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi, cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

 

Activitatea 3.Oferirea serviciilor de calificare/recalificare.

3.1.Procesarea documentelor specifice.

3.2.Constituirea grupelor de cursanti in functie de recomandarile primite.

3.3.Derularea cursurilor de formare.

Cursurile au fost organizate in functie de necesitatile specifice identificate la beneficiari;

 

Activitatea 4.Examinarea participantilor la cursurile de  calificare/recalificare.

4.1.Elaborarea documentelor specifice.

4.2.Derularea sesiunilor de examinare.

4.3.Completarea si eliberarea certificatelor.

In cadrul acestei activitati au fost  elaborate documentele specifice activitatii de examinare: cataloage de examen, foi de notare, proces verbal al sesiunii de examen;

Impreuna cu comisia de examinare numita de catre comisia judeteana de autorizare a furnizorilor de formare au fost elaborate subiecte;

Examinarea propriu-zisa s-a facut prin sustinerea a doua probe una teoretica si una practica;

Dupa centralizarea rezultatelor pentru participantii declarati admisi s-au completat si eliberat certificatele de calificare;

 

Activitatea 5.Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala.

5.1.Procesarea documentelor.

5.2.Elaborarea instrumentelor de evaluare/adaptarea acestora la nevoi;

5.3.Aplicarea instrumentelor de evaluare.

5.4.Desfasurarea procesului de evaluare.

5.5.Eliberarea certificatelor.

Participarea persoanelor la sedintele de evaluare a competentelor a fost facuta in urma recomandarilor primite in urma activitatii de consiliere;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *