Date identificare (POSDRU/82/5.1/59284)

Cod SMIS

24525

Titlu

Servicii de măsuri active de ocupare și servicii de formare profesională pentru persoanele in căutare de loc de muncă din regiunea Sud Muntenia, Centru și Nord-Vest”

 

Nr. Inreg contract

E 5326/02.07.2010

Data semnare

02.07.2010

Data incepere

01.08.2010

Data finalizare

31.07.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

5.296.431,00 lei

Eligibil proiect

2.645.059,00 lei

Eligibil beneficiar

53.950,00 lei

Sprijin beneficiar

2.591.109,00 lei

Rambursare efectiva

2.513.432,18 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

 • Obiectivul general:
  • Cresterea gradului de insertie pe piata muncii a persoanelor in cautare de loc de munca prin oferirea serviciilor de masuri active integrate si prin oferirea de servicii de formare profesionala specifica, respectiv formare profesionala in domeniul infiintarii de IMM-uri/PFA-uri.

 

 • Obiectivul specific:
  • Oferirea serviciilor de informare/consiliere pentru un numar de 800 persoane fara loc de munca; -Oferirea serviciilor de mediere a muncii pentru un numar de 500 de persoane dintre cele consiliate;
  • Oferirea serviciilor de job-club(instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca): 500 persoane dintre cele consiliate;
  • Oferirea serviciilor de formare profesionala pentru 400 de persoane dintre cele consiliate;
  • Oferirea serviciilor de formare profesionala in domeniul IMM/PFA : 60 de persoane dintre cele consiliate;
  • Organizarea de 25 de cursuri de calificare/recalificare;
  • Organizarea de cursuri de consultanta in domeniul IMM/PFA : 3 cursuri;

Realizarea obiectivului proiectului are  efecte pe termen lung si mediu asupra grupului tinta si asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile de provenienta ale acestora);

Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia, Centru si regiunea Sud Est, a promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive.

Obiectivului proiectului este in concodranta cu obiectivul axei prioritare 5 si implicit cu obiectivul general al POSDRU care urmareste dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si flexibilitatii acestuia in conditiile dezvoltarii si schimbarii economice.

 

Locaţia proiectului:

România

 • Regiunile: Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Centru si Regiunea Nord Vest, Regiunea Bucuresti – Ilfov;
 • Judeţele: Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, Bucuresti , Ilfov;

 

 

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

 

Perioada: 01.08.2010 – 31.07.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Organizarea si derularea campaniilor de informare
Activitatea 1.1.Pregatirea materialelor necesare campaniei. 3000 pliante

3000 brosuri

1000 postere

12 anunt presa

7 banner

3350 pliante

3250 brosuri

1240 postere

12 anunt presa

7 banner

111.67%

120.97%

124.00%

100.00%

100.00%

Realizat
Activitatea 1.2 Elaborarea planului de derulare 1 plan actiune 1 plan actiune 100% Realizat
Activitatea 1.3 Derularea campaniilor 6 campanii 6 campanii 100% Realizat
Activitatea 2. Servicii de informare si consiliere a grupului tinta.
Activitatea 2.1  Selectarea grupului tinta. 1 baza de date

800 persoane inscrise

1 baza de date

1065   persoane consiliate

100 %

133.12%

Realizat
Activitatea 2.2 Oferirea serviciilor de informare si consiliere. 800 fise de consiliere ;

 

1065 fise de consiliere 133.12% Realizat
Activitatea 2.3.Eliberare recomandari 400 recomandari participare la curs;

500 recomandari ptr. Mediere;

60 recomandari ptr. formare antreprenoriala

498 recomandari participare la curs

505 recomandari ptr. Mediere

62 recomandari ptr. formare antreprenoriala

124.50%

101.00%

 

103.33%

 

Realizat
Activitatea 3. Servicii de formare profesionala.
Activitatea 3.1.Constituirea grupelor de cursanti. 400 contracte;

25 grupe curs;

457 contracte

25  grupe curs

114.25%

100%

Realizat
Activitatea 3.2.Incheierea contractelor de formare.
Activitatea 3.3.Derularea programelor de formare. 25 stagii de formare 25 stagii de formare 100% Realizat
Activitate 3.4.Examinare cursantilor si eliberarea certificatelor. 25 sesiuni examinare

380 certificati

25 sesiuni

438 certificati

100%

115.26%

Realizat
Activitatea 4.Servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea de IMM/PFA.

 

4.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor. 1 suport de curs

1 model certificat

1 model chestionar

1 suport de curs

1 model certificat

1 model chestionar

100%

100%

100%

Realizat
4.2.Derularea sesiunilor se formare 3 sesiuni 3 sesiuni 100% Realizat
4.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA. 60 participanti 62 participanti 103.33% Realizat
Activitatea 5. Servicii de medierea muncii.
5.1.Organizarea intalnirilor de tip job-club 500 planuri de mediere 505 planuri de mediere 101% Realizat
5.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii.
5.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca. 3 burse 3 burse 100% Realizat

 

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Organizarea si derularea campaniilor de informare.

1.1.Pregatirea materialelor necesare camapaniei.

1.2.Elaborarea planului de derulare.

1.3.Derularea campaniilor.

Activitatea 2. Servicii de informare si consiliere a grupului tinta.

2.1.Selectarea grupului tinta.

2.2.Oferirea serviciilor de informare/consiliere.

2.3.Eliberare recomandari.

 

Activitatea 3. Servicii de formare profesionala.

3.1.Constituirea grupelor de cursanti.

3.2.Incheierea contractelor de formare.

3.3.Derularea programelor de formare.

3.4.Examinarea cursantilor si eliberarea certificatelor.

 

Activitatea 4.Servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea de IMM/PFA.

4.1.Pregatirea sesiunilor si a materialelor.

S-au pregatit materialele specifice acestei activitati (suport curs, materiale informare)

4.2.Derularea sesiunilor se formare.

S-au derulat sesiunile de pregatire in care au fost  oferite: servicii juridice, marketing si orientare spere client, tehnici si metode de management si marketing, contabilitate primara;

4.3.Identificarea posibilitatilor de finanatare a IMM/PFA.

Prezentare si identificare posibilitati de finantare IMM/PFA;

Activitatea 5. Servicii de medierea muncii.

5.1.Organizarea intalnirilor de tip job-club.

Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

5.2.Oferirea informatiilor despre piata muncii.

-s-au prezentat oferte de locuri de munca;

– au fost prezentate conditiile pentru ocuparea acestora;

-s-a facut contactul intre angajator si candidat;

5.3.Organizarea de burse ale locurilor de munca.

S-au organizat burse ale locurilor de munca in care s-a pus in contact direct persoanele in cautare de loc de munca cu angajatorii;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *