Date identificare (POSDRU/144/6.3/S/125471)

Cod SMIS

49430

Titlu

Dezvoltarea competentelor profesionale si antreprenoriale pentru grupurile vulnerabile – drepturi egale pe piața muncii! – D.E.M.N.

Nr. Inreg contract

3526/607C/30.05.2014

Data semnare

30.04.2014

Data incepere

02.05.2014

Data finalizare

15.12.2015

Date despre bugete

Valoare totala proiect

3.199.981,20 lei

Eligibil proiect

2.307.701,20 lei

Eligibil beneficiar

46.153,25 lei

Sprijin beneficiar

2.261.547,95 lei

Rambursare efectiva

1.538.342,03 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Asigurarea accesului egal pe piața muncii pentru 750 de femei si membri ai grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati si tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest si Centru, prin educarea mediului social si de afaceri privind egalitatea de șanse si gen si creșterea competitivității economice a grupului ținta prin dezvoltarea competentelor pentru piața muncii si pregătirea in vederea angajării sau inițierii unei afaceri.

Obiectivul general al proiectului se propune a fi atins prin derularea de campanii de informare privind importanta respectării principiului egalitarii de șanse si gen si prin oferirea de servicii de formare profesionala in calificări cerute pe piața forței de munca, precum si prin derularea de programe de formare antreprenoriala autorizate, in vederea inițierii unei afaceri proprii.

Efectele pozitive ale atingerii obiectivului general s-au manifestat pe trei planuri:

 1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanta respectării principiului egalitarii de șanse si gen, care duce la sporirea angajabilitatii femeilor si membrilor grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati si tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului);
 2. Dezvoltarea competentelor existente sau dobândirea de noi competente pentru piața muncii, care cresc considerabil șansele de angajare ale persoanelor din grupul ținta;
 3. Dobândirea de competente antreprenoriale, in urma cărora s-au infiintate afaceri proprii, generatoare de venit si locuri de munca in colectivitate, benefice atât pentru indivizi, cat si pentru societate ca ansamblu.

Obiectivele specifice:

 • 1.Cresterea gradului de informare privind egalitatea de șanse si gen si dreptul la accesul egal si liber pe piața muncii pentru toți, prin derularea a 3 campanii de informare regionale (Regiunea Sud- Muntenia, Regiunea Nord-Vest si Regiunea Centru), concretizate prin minim 38 de sesiuni de informare desfășurate la nivel local;
 • 2.Cresterea conștientizării privind importanta aplicării principiului egalitatii de șanse si de gen in societate si in mediul de munca/afaceri, prin promovarea activităților si obiectivelor proiectului in mass- media din 9 județe (3 regiuni), precum si prin distribuirea a 15.000 de pliante, 3.000 de broșuri si 5.000 de postere in județele vizate, in special in mediul rural;
 • 3.Crearea unei baze de date cu cele 750 de persoane din categoriile femei si membri ai grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati si tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) care vor constitui grupul ținta al proiectului si vor beneficia de serviciile acestuia, ce poate constitui baza pentru crearea unor rețele profesionale intre aceștia;
 • 4.Cresterea capacitații de ocupare si adaptare la cerințele pieței muncii si dezvoltarea competentelor profesionale pentru 540 persoane din grupul ținta (500 de femei, 20 de persoane de etnie roma, 10 persoane cu dizabilitati, 10 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului), prin intermediul serviciilor de formare profesionala oferite in calificări cerute pe piața forței de munca;
 • 5.Sprijinirea infiintarii de afaceri proprii, prin derularea de programe specifice, constând in cursuri de competente antreprenoriale autorizate, pentru minim 210 de persoane din grupul ținta (190 de femei, 10 persoane de etnie roma, 5 persoane cu dizabilitati si 5 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului), care va avea ca rezultat demararea a 11 activitati independente.

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunile: Sud Muntenia, Centru, Nord Vest;
 • Judeţe: Dmbovita, Prahova, Argeș, Ialomița, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba, Covasna, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud;

 

Rezultate

 

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada:02.05.2014 – 15.12.2015
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Informare si publicitate proiect
1.1.Elaborare plan de comunicare 1 plan comunicare

1 macheta pliant

1 macheta broșura

1 macheta poster

1 macheta anunț presa

1 macheta newsletter;

1 macheta invitație conferința

1 plan comunicare

1 macheta pliant

1 macheta broșura

1 macheta poster

1 macheta anunț presa

1 macheta newsletter;

1 macheta invitație conferința

100% *Realizat
1.2.Pregatire materiale de promovare 10 banner

24  comunicate de presa

9 campanii promovare

6 conferințe de presa

46 autocolante de semnalizare

5000 pliante

3000 broșuri

2500 postere

10 banner

24 comunicate

13 campanii promovare

6 conferinte

46 autocolante de semnalizare

5500 pliante

6400 broșuri

3650  postere

100,00%

100.00%

144.44%

100.00%

100.00%

 

110.00%

213.33%

146.00%

*Realizat
1.3.Derularea efectiva a activităților de promovare
Activitatea 2.Achizitii
2.1.Intocmirea planului de achiziții 1 plan 1 plan 100% *Realizat
2.2.Elaborarea documentațiilor Documentații in funcție de necesitați

Materiale si consumabile recepționate

33 documentații de achiziții  elaborate

33  contracte încheiate

note receptie si constatare diferente + PV receptie

 

100% *Realizat
2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si încheierea contractelor
2.4.Receptia
Activitatea 3.Campanii de informare si recrutare grup ținta
3.1.Derularea campaniilor de informare 1 baza de date

38 campanii de informare

15000 pliante

5000 postere

1 baza de date

38 campanii de informare

15400 pliante

5450 postere

100%

100%

102.67%

109,00%

*Realizat
3.2.Recrutarea si înregistrarea grupului ținta 750 persoane înregistrate 786 persoane inregistrate 104.80% *Realizat
3.3.Stabilirea planului de acțiune pentru grupul ținta 540 recomandări participare cursuri

210 recomandări cursuri competente antreprenoriale

575 recomandari participare cursuri

211 recomandari cursuri  competente antreprenoriale

106.48%

 

100.48%

*Realizat

 

Activitatea 4.Formare profesionala si dezvoltare competente
4.1.Pregatirea cursurilor 540  contracte formare

26 cursuri

26 liste prezenta

26 cataloage

557  contracte formare

26 cursuri

26 liste prezenta

26 cataloage

103.15%

100%

100%

100%

*Realizat
4.2.Constituirea grupelor de curs 26 grupe de curs 26 grupe de curs 100% *Realizat
4.3.Derularea si monitorizarea cursurilor de formare 26 cursuri

26 liste prezenta

26 cataloage

26 sesiuni privind obiectivele orizontale

540 seturi materiale dezvoltare durabila

26 cursuri

26 liste prezenta

26 cataloage

26  sesiuni privind obiectivele orizontale

540  seturi materiale dezvoltare durabila

100%

100%

100%

100%

 

100%

*Realizat
4.4.Organizarea si susținerea sesiunilor de examinare 26 sesiuni examen

486 persoane certificate

26 sesiuni de examen

536 pers.  certificate

100%

110.29%

*Realizat
4.5.Tiparirea si eliberarea certificatelor 486 certificate calificare/absolvire 536 certificate 110.29% *Realizat
Activitatea 5.Cursuri de competente antreprenoriale si asistenta in vederea infiintarii de afaceri
5.1.Pregatirea cursului si întocmirea documentelor specifice 210  contracte formare

10 liste prezenta

10 cataloage

211  contracte

10 liste prezenta

10 cataloage

100.47%

100%

100%

*Realizat
5.2.Constituirea grupelor de curs 10 cursuri competente antreprenoriale  10 cursuri competente 100% *Realizat
5.3.Derularea si monitorizarea cursurilor de competente antreprenoriale 10 cursuri

10 liste prezenta

10 cataloage

10 cursuri

10 liste prezenta

10 cataloage

100%

100%

100%

*Realizat
5.4.Organizarea si susținerea sesiunilor de examinare 10 sesiuni examen

189 persoane certificate

10 sesiuni examen

210  pers.  certificate

100%

111.11%

*Realizat
5.5.Tiparirea si eliberarea certificatelor 189 certificate absolvire 210 certificate 111.11% *Realizat
5.6.Asistarea absolvenților cursurilor de competente antreprenoriale in vederea inițierii de afaceri independente 11 afaceri independente 15 afaceri independente 136.36% *Realizat
Activitatea 6.Management si monitorizare proiect
6.1.Organizarea si gestionarea resurselor 1 plan implementare

Dispoziții alocare resurse umane si materiale

CIM + Fise post

1 plan implementare

Dispoziții alocare resurse

CIM + fise post

100% *Realizat
6.2.Monitorizare proiect 1 procedura monitorizare

Rapoarte tehnice

Rapoarte financiare

Cereri de rambursare

1 procedura de monitorizare

RTF nr. 9

CRC nr. 9

Evidenta cheltuielilor

Anexe I103

100% *Realizat

 

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1.Informare si publicitate proiect

1.1.Elaborare plan de comunicare:

1.2.Pregatire materiale de promovare:

1.3.Derularea efectiva a activitatilor de promovare:

 

 

Activitatea 2.Achizitii publice

2.1.Intocmirea planului de achizitii:

2.2.Elaborarea documentatiilor:

2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor:

2.4.Receptia.

 

Activitatea 3.Campanii de informare si recrutare grup tinta

3.1.Derularea campaniilor de informare:

3.2.Recrutarea si inregistrarea grupului tinta:

3.3.Stabilirea planului de actiune pentru grupul tinta:

 

Activitatea 4.Formare profesionala si dezvoltare competente

4.1.Pregatirea cursurilor:

4.2.Constituirea grupelor de curs:

4.3.Derularea si monitorizarea cursurilor de formare:

4.4.Organizarea si sustinerea sesiunilor de examinare:

4.5.Tiparirea si eliberarea certificatelor:

 

Activitatea 5.Cursuri de competente antreprenoriale si asistenta in vederea infiintarii de afaceri

5.1.Pregatirea cursului si intocmirea documentelor specifice:

5.2.Constituirea grupelor de curs:

5.3.Derularea si monitorizarea cursurilor de competente antreprenoriale:

5.4.Organizarea si sustinerea sesiunilor de examinare:

5.5.Tiparirea si eliberarea certificatelor:

5.6.Asistarea absolventilor cursurilor de competente antreprenoriale in vederea initierii de afaceri independente:

 

Activitatea 6.Management si monitorizare proiect

6.1.Organizarea si gestionarea resurselor:

6.2.Monitorizare proiect:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *