FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/464/3/12/126834

Detalii proiectGrup țintă eligibilActivitati previzionate/ Grafic de implementareRezultate așteptateIndicatori prestabilitiPromovare/Media

Titlu proiect:

ICAR – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR ANGAJAȚILOR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE ECONOMICE/DOMENIILE CU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ AFERENTE SNC/SNCDI

ID Proiect:

POCU/464/3/12/126834

Beneficiar:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dâmbovița

Parteneri:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița

Asociația “Înapoi la Muncă”

Valoarea totală a proiectului

Bugetul total al proiectului este de 4.017.334,00 RON, iar valoarea cofinanțării UE este de 3.414.733,90 RON.

Perioada implementare:

23.10.2019 – 22.04.2021

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia, județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi.

Durata:

18 luni

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de competenta profesionala a unui numar de 330 angajati din 37 intreprinderi care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI localizate in Regiunea Sud-Muntenia, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.12 al AP3, OT 8, PI 10.iii si a rezultatelor asteptate ale acestuia intrucat are drept scop imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini al angajatilor intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea si derularea de programe de formare profesionala sau de programe de evaluare si certificare a competentelor profesionale. Obiectivul specific al apelului si rezultatele asteptate vor fi indeplinite prin implementarea urmatoarelor masuri:

– Derularea unei campanii regionale de constientizare privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC ce va viza minim 100 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI;

– Dezvoltarea competentelor profesionale pentru minim 220 de angajati ce vor participa la cursurile de formare profesionala, dintre care minim 203 vor fi certificati;

– Evaluarea competentelor profesionale pentru minim 110 angajati ce vor participa la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale, dintre care minim 102 vor fi certificati;

– Acordarea de sprijin unui numar de minim 4 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI in vederea elaborarii, introducerii si monitorizarii unor programe de invatare la locul de munca.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrata de oferire a serviciilor acestuia catre beneficiarii din grupul tinta precum si de acoperirea integrala a tuturor aspectelor ce vizeaza procesul de formare profesionala a angajatilor intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, respectiv:

– Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC;

– Dezvoltarea competentelor angajatilor cu competente insuficiente, incomplete sau neadaptate noilor cerinte de pe piata muncii, prin participarea la programe de formare profesionala;

– Certificarea competentelor angajatilor care detin deja competentele asociate unei calificari dar nu au dovada acestora, prin participarea la procese de evaluare si certificare a competentelor;

– Asigurarea furnizarii permanente a serviciilor de FPC la nivelul intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia prin implementarea, pentru o parte dintre intreprinderile sprijinite, a unor programe de invatare la locul de munca.

Obiectivul general al proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, respectiv:

– Nevoia de actualizare a competentelor profesionale asociate calificarilor vizate prin proiect, intrucat acestea au inregistrat schimbari majore in materie de continut;

– Nevoia de adaptare la schimbare a lucratorilor si intreprinderilor, in contextul retehnologizarii si a provocarilor economiei actuale;

– Nevoia de mobilitate, competitivitate si eficienta sporita a lucratorilor/intreprinderilor, in contextul globalizarii si a provocarilor economiei actuale;

– Nevoia de completare a competentelor profesionale cu competente suplimentare privind protectia mediului, TIC, egalitate de sanse/nediscriminare, concilierea vietii profesionale cu cea privata, etc.

1 OS1. Cresterea gradului de constientizare la nivelul intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, prin organizarea unei campanii regionale de informare si constientizare derulata pentru 100 de intreprinderii din Regiunea Sud-Muntenia, pe durata a 17 luni. OS 1 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2) si corespunde Activitatii 1.3.1 prevazute in GS CS.
2 OS2. Asigurarea grupului tinta pentru includerea in activitatile proiectului, prin recrutarea, selectia si inregistrarea a 330 angajati din 37 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, urmata de evaluarea initiala a acestora si a intreprinderilor din care acestia provin, pe durata a 17 luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.1, A2.2, A2.3) si reprezinta o activitate suport pentru implementarea Activitatilor 1.3.1, 1.3.2 si 1.3.3 prevazute in GS CS.
3 OS3. Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor cu competente insuficiente, incomplete sau neadaptate noilor cerinte de pe piata muncii din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea a 11 cursuri de calificare pentru 220 de participanti, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS 3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1, A3.2) si corespunde Activitatii 1.3.2 prevazute in GS CS.
4 OS4. Certificarea competentelor profesionale ale angajatilor care detin deja competentele asociate unei calificari dar nu au dovada acestora din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea a 110 procese de evaluare/certificare competente profesionale, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS 4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1, A4.2) si corespunde Activitatii 1.3.3 prevazute in GS CS.
5 OS5. Sprijinirea intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii a 4 programe de invatare la locul de munca pe durata a 18 luni. OS 5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 5 (A5.1, A5.2, A5.3) si corespunde Activitatii 1.3.4 prevazute in GS CS.

1. Descriere GT

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior din Regiunea Sud-Muntenia.

In cadrul proiect se va acorda o atentie sporita participarii la programele de formare profesionala a angajatilor varstnici. In acest sens, prin proiect se va urmari ca minim 10% din grupul tinta total sa fie constituit din angajati varstnici (55-64 de ani).

In conformitate cu cerintele si exceptiile enuntate in GS CS, in cadrul prezentului proiect nu vor face parte din grupul tinta angajatii din departamentele de resurse umane, antreprenorii sau persoanele care asigura managementul strategic al intreprinderilor si/sau care ocupa pozitii de management in intreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie). Prin exceptie vor putea face parte din grupul tinta al proiectului persoanele din categoriile excluse mai sus, doar in cazul in care angajatorul urmeaza sa restructureze postul ocupat de persoana in cauza iar parcurgerea programului de formare profesionala faciliteaza angajatului incadrarea pe un alt post ce nu tine de managementul strategic sau ce nu face parte din departamentul de resurse umane al intreprinderii, fapt ce va trebui dovedit prin furnizarea de documente specifice.

 

2. Dimensiune/cuantificare si categorii GT

Grup tinta total – 330 de angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior din Regiunea Sud-Muntenia.

Dintre acestia, un procent de 12%, respectiv 40 de persoane vor face parte din categoria angajatilor varstnici, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.

 

3. Repartizarea geografica si pe activitati a GT

Repartizarea geografica a grupului tinta va fi influentata de localizarea diferitelor intreprinderi care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC si corelate cu domeniile de specializare inteligenta din SNCDI. Concret, asa cum reiese din SNC, fiecare dintre judetele Regiunii Sud-Muntenia este specializat in anumite domenii economice de activitate, fapt generat de amplasare, conditiile de mediu si resursele umane/materiale existente.

In acest sens, membrii grupului tinta vor fi selectati avand in vedere o acoperire geografica cat mai cuprinzatoare, tinand seama de criteriile de eligibilitate pentru GT impuse prin GS CS si particularitatile economice ale fiecarui judet din Regiunea Sud-Muntenia.

Repartizarea pe activitati a grupului tinta va fi urmatoarea:

– Angajati din GT beneficiari ai Activitatii 2 de recrutare, selectie, inregistrare si evaluare initiala – 330 persoane;

– Angajati din GT beneficiari ai Activitatii 3 de organizare si derulare programe/cursuri de formare profesionala – 220 persoane;

– Angajati din GT beneficiari ai Activitatii 4 de organizare si derulare procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale – 110 persoane;

De asemenea, trebuie mentionat faptul ca prin proiect va fi acordat sprijin si unui numar de 100 de intreprinderi, in cadrul activitatii de organizare a campaniei de informare si constientizare, precum si unui numar de 4 intreprinderi in cadrul activitatii de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca.

 

4. Nevoile identificate si problemele cu care se confrunta GT, justificarea/necesitatea interventiei si modul de asigurare a imbunatatirii nivelului de competente al beneficiarilor

Asa cum au fost prezentate in detaliu si in sectiunile anterioare, nevoile identificate la nivelul GT din Regiunea Sud-Muntenia sunt urmatoarele:

-Nevoia de completare/actualizare/consolidare a competentelor profesionale asociate calificarilor vizate prin proiect, intrucat acestea au inregistrat schimbari majore in materie de continut

-Nevoia de adaptare la schimbare a lucratorilor/intreprinderilor, in contextul retehnologizarii si a provocarilor economiei actuale

-Nevoia de mobilitate, competitivitate si eficienta sporita a lucratorilor/intreprinderilor, in contextul globalizarii si a provocarilor economiei actuale

-Nevoia de completare a competentelor profesionale cu competente suplimentare privind protectia mediului, TIC, egalitate de sanse/nediscriminare, concilierea vietii profesionale cu cea privata, etc.

In stransa corelare cu aceste nevoi, la nivelul GT au fost identificate si o serie de probleme care afecteaza categoria vizata, respectiv:

P1.Nivelul scazut de constientizare in randul intreprinderilor cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua flexibile si eficiente, in scopul actualizarii, dezvoltarii si consolidarii competentelor profesionale

P2.Nivelul scazut de competente profesionale sau de actualitate a acestora, in raport cu schimbarile tehnologice, economice si sociale actuale, concretizate prin eficienta, mobilitate si competitivitate reduse

P3.Lipsa certificarii competentelor dobandite in campul muncii, fapt ce ingreuneaza accesul angajatilor la locuri de munca superioare si limiteaza accesul intreprinderilor pe piata

P4.Absenta unor programe de invatare la locul de munca, atat pentru competente profesionale cat si pentru competente adiacente (protectia mediului, TIC, egalitate de sanse/nediscriminare, concilierea vietii profesionale cu cea privata)

Necesitatea interventiei se justifica prin faptul ca, odata intreprinse masurile propuse prin proiect, se vor observa beneficii reale si imediate asupra categoriilor vizate, respectiv:

– pentru angajati cu competente imcomplete, insuficiente sau neactualizate se va realiza actualizarea/completarea/consolidarea competentelor profesionale in urma participarii la programele de FPC;

– pentru angajatii care nu pot face dovada unor calificari si competente dobandite anterior se va realiza certificarea competentelor prin evaluarea acestora;

– pentru intreprinderile de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia se va imbunatati gradul de constientizare privind importanta si necesitatea participarii la FPC a resurselor umane angajate, urmand ca o parte din acestea si elaboreze si sa implementeze programe de invatare la locul de munca pentru angajatii propri.

Imbunatatirea competentelor participantilor la programele de FPC/procesele de evaluare si certificare a competentelor se va asigura in urmatorul mod:

– evaluarea initiala a nivelului de competente pentru fiecare angajat, la momentul intrarii in operatiune;

– elaborarea de programe de FPC personalizate, flexibile si eficiente, adaptate nevoii fiecarui membru GT care beneficiaza de sprijin;

– punerea la dispozitia GT a unor platforme de e-learning si e-assessment, pentru acces facil si imediat la informatiile asociate programelor de FPC si dupa terminarea cursurilor/evaluarii;

– organizarea programelor de FPC intr-o maniera accesibila din punct de vedere al programului si locului de desfasurare.

 

5. Proveninenta grupului tinta

Grupul tinta ce urmeaza a fi recrutat in cadrul proiectului va proveni din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior din Regiunea Sud-Muntenia.

In conformitate cu informatiile prezentate in SNC, fiecare dintre judetele Regiunii Sud-Muntenia este specializat in anumite sectoare/domenii de activitate regasite in Strategie, motiv pentru care putem afirma ca in fiecare dintre aceste judete exista societati comerciale ce pot furniza angajati pentru inregistrarea in proiect si participarea in activitatile acestuia.

Pentru fiecare persoana care are calitatea de angajat se va atasa obligatoriu la dosarul personal o adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare, in care se vor mentiona obligatoriu cel putin urmatoarele aspecte:

– incadrarea persoanei cu contract individual de munca (norma intreaga/timp partial)

– localizarea locului de munca in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului

– incadrarea activitatii angajatului intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Pentru intreprinderile furnizoare de persoane angajate care compun grupul tinta al proiectului, solicitantul va asigura incadrarea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (originalul sau o copie certificata “conform cu originalul” dupa certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data intrarii angajatului/angajatilor acestei intreprinderi in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizata cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare desfasurata intr-un sector economic cu potential competitiv). Apartenenta la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI si prezentate in Anexa 5 bis va fi certificata pe baza unei declaratii pe proprie raspundere a conducatorului intreprinderii care furnizeaza persoane angajate care compun grupul tinta al proiectului, completata cu o nota justificativa prin care se prezinta legatura dintre activitatile realizate in intreprindere si domeniul/domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI. Pentru intreprinderile ale caror coduri CAEN se regasesc in sectiunile Activitati profesionale, stiintifice si tehnice si Distributie din cadrul Anexei 5, la prezentul Ghid, solicitantul se va asigura ca acestia vor participa in cadrul proiectului doar in masura in care asigura distributia pentru intreprinderile care activeaza in sectoarele identificate prin SNC.

In cadrul proiectului se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice), transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, participantii la activitatile proiectului vor fi informati despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. Astfel, tuturor beneficiarilor li se va solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

6. Modalitatea de identificare si recrutare a GT

a. Modalitatea de identificare si implicare in activitatile proiectului a intreprinderilor care vor furniza angajati pentru inregistrarea in GT

In cadrul proiectului va fi organizata 1 campanie de informare si constientizare la nivel regional, in care vor fi implicate sa participe un numar de 100 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI. Pentru fiecare dintre acestea se va aplica cate un chestionar prin care se va evalua necesarul de FPC la nivel de entitate, precum si disponibilitatea acestora de a furniza angajati pentru activitatile proiectului. Intreprinderile implicate in campanie vor fi identificate din randul intreprinderilor inscrise in registrele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura si din bazele de date cu colaboratorii partenerilor implicati in proiect.

In urma centralizarii si interpretarii chestionarelor completate se vor formula recomandari pentru un numar de minim 37 de IMM-uri din cadrul carora vor fi selectate angajatii ce vor fi inregistrati in grupul tinta si vor participa in activitatile proiectului.

b. Modalitatea de identificare si implicare in activitatile proiectului a angajatilor din intreprinderile interesate

In cadrul activitatii de recrutare si selectie GT vor fi organizate o serie de intalniri cu cele 37 de intreprinderi pentru care s-au formulat recomandari de participare a angajatilor in activitatile proiectului, in urma carora vor fi completate fise individuale de intreprindere, ce vor reprezenta o radiografie a structurii de personal, calificarilor acestora si necesarului de FPC la nivel de unitate. Astfel vor fi identificate persoanele angajate care prezinta deficit de competente sau nu au dovada calificarii la locul de munca, urmand sa se realizeze inregistrarea acestora in GT al proiectului. Dupa inregistrarea in GT se va realiza evaluarea initiala a angajatilor, pentru a identifica necesarul de FPC al fiecaruia si a formula recomandarea de participare intr-una dintre activitatile proiectului pentru toti cei 330 de angajati.

Activități previzionate/Grafic de implementare:

Subactivitati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1. Organizarea si derularea campaniei de constientizare in randul angajatorilor
1.1. Pregatirea si multiplicarea materialelor pentru campania de constientizare X
1.2. Derularea campaniei de constientizare in randul angajatorilor x x x x x x x x x x x x x x x x x
A2. Recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta
2.1. Elaborarea formularelor pentru recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta x
2.2. Recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta x x x x x x x x x x x x x x x x x
2.3. Evaluarea initiala a grupul tinta si formularea de recomandari pentru participarea in activitatile proiectului   x x x x x x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x
A3. Organizarea si derularea programelor de formare pentru angajati
3.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la programele de formare profesionala, constituirea grupelor de curs si demararea cursurilor de formare x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3.2. Derularea cursurilor de formare profesionala, evaluarea finala a participantilor si eliberarea certificatelor de calificare/absolvire x x x x x x x x x x x x x x x x x
A4. Organizarea si derularea proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale pentru angajati
4.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale si planificarea acestora x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4.2. Derularea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale si eliberarea certificatelor de competente profesionale x x x x x x x x x x x x x x x x x
A5. Sprijinirea in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca a intreprinderilor din sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI
5.1. Conceperea programelor personalizate de invatare la locul de munca x x x x x  x                        
5.2. Implementarea programelor personalizate de invatare la locul de munca x x x x x x
5.3. Monitorizarea implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca x x x x x x
A6. Managementul proiectului
6.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare x x x x x x x x x x  x  x x  x  x  x  x  x
A7. Decontarea cheltuielilor indirecte
7.1. Decontarea cheltuielilor indirecte x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1. OS1 A1 1.1. Rezultatele subactivitatii 1.1.:

– 1 baza de date cu intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI intocmita;

– 1 macheta materiale de informare pentru campania de constientizare elaborata;

– 100 de seturi materiale de informare pentru campania de constientizare multiplicate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS1, prin activitatea A1, sub-activitatea 1.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– asigurarea incadrarii intreprinderilor vizate in sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI;

– asigurarea transmiterii mesajelor din cadrul campaniei de constientizare intr-o maniera unitara;

– realizarea unor materiale care pot servi la multiplicarea efectului campaniei de constientizare la nivelul tuturor departamentelor din cadrul intreprinderilor vizate.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediat 4S34, respectiv 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

2. OS1 A1 1.2. Rezultatele subactivitatii 1.2.:

– 1 campanie informare si constientizare derulata pe o perioada de 17 luni, pentru intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI;

– 100 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI implicate in campania de constientizare;

– 100 chestionare aplicate intreprinderilor implicate, in vederea identificarii acelora care sunt interesate in participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua;

– 37 recomandari formulate pentru intreprinderile interesate in participarea angajatilor la programe de FPC, pentru includerea in activitatea de recrutare / selectie / inregistrare grup tinta a angajatilor acestora.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS1, prin activitatea A1, subactivitatea 1.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– informarea intreprinderilor din Regiunea Sud-Muntenia cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua;

– utilizarea unor exemple de organizatii care au implementat cu succes astfel de practici, ca instrument motivational in vederea implementarii unui sistem de lucru similar;

– oferirea de suport pentru activitatea de recrutare, selectie si inregistrare grup tinta.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediat 4S34, respectiv 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

3. OS2 A2 2.1. Rezultatele subactivitatii 2.1.:

– 1 macheta pentru formularele de recrutare si inregistrare in grupul tinta elaborata;

– 1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata;

– 1 macheta formular evaluare initiala elaborata;

– 330 seturi de formulare de recrutare si inregistrare in grupul tinta multiplicate;

– 37 fise individuale de intreprindere multiplicate;

– 330 formulare evaluare initiala multiplicate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS2, prin activitatea A2, subactivitatea 2.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– posibilitatea utilizarii unor documente standardizate, intr-o maniera unitara, la nivelul proiectului;

– evitarea situatiilor de shortage in utilizarea formularelor pe parcursul derularii activitatii de recrutare si selectie a grupului tinta/intreprinderilor sprijinite.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediat 4S34, respectiv 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

4. OS2 A2 2.2. Rezultatele subactivitatii 2.2.:

– 37 de intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI sprijinite prin proiect, pentru identificarea angajatilor si calificarilor pentru care se vor organiza programe de FPC;

– 330 angajati recrutati din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI sprijinite prin proiect, conform criteriilor de selectie impuse de GS CS;

– 330 seturi de documente inregistrare in GT completate;

– 37 fise individuale de intreprindere completate, pentru intreprinderile sprijinite in cadrul proiectului;

– 1 baza de date cu persoanele inregistrate in GT intocmita;

– 1 baza de date cu intreprinderile sprijinite prin proiect intocmita.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS2, prin activitatea A2, subactivitatea 2.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– identificarea angajatilor ce urmeaza a fi inclusi in programele de FPC si a nevoilor specifice de formare ale acestora;

– inregistrarea corespunzatoare a angajatilor ce vor beneficia de programe de FPC in grupul tinta/intreprinderilor sprijinite in baza de date a proiectului.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediat 4S34, respectiv 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

5. OS2 A2 2.3. Rezultatele subactivitatii 2.3.:

– 330 de formulare de evaluare initiala completate pentru persoanele inregistrate in grupul tinta, in vederea identificarii si centralizarii nevoilor specifice de formare ale acestora si a intocmirii profilului ocupational pentru fiecare membru GT;

– 220 recomandari intocmite pentru participarea la programele de formare profesionala / cursurile de calificare nivel 2/3 pentru persoanele care necesita dezvoltarea suplimentara a competentelor;

– 110 recomandari intocmite pentru includerea in procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale a persoanelor care detin deja competentele asociate unei calificari;

– 330 chestionare feed-back completate pentru serviciile oferite in cadrul A1.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS2, prin activitatea A2, subactivitatea 2.3., avand urmatoarele beneficii reale:

– identificarea si centralizarea nevoilor specifice de formare ale fiecarui membru din GT;

– repartizarea corespunzatoare pe activitati a membrilor GT, in functie de profilul ocupational al acestora;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A2.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediat 4S34, respectiv 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

6. OS3 A3 3.1. Rezultatele subactivitatii 3.1.:

– 220 recomandari de participare la cursurile de formare profesionala procesate;

– 11 grupe de curs alcatuite, pe baza centralizarii recomandarilor de participare la cursurile de formare. Se va organiza cate 1 grupa de curs in fiecare dintre calificarile: Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator finisor pentru constructii, Lucrator in tamplarie, Confectioner asamblor articole din textile, – Camerista, Lucrator in alimentatie, Fierar betonist, montator prefabricate, – Zidar, pietrar, tencuitor, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, Dulgher, tamplar, parchetar, Mecanic auto;

– 11 seturi de documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS3, prin activitatea A3, subactivitatea 3.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– asigurarea centralizarii corecte a optiunilor persoanelor din GT in vederea intocmirii grupelor de curs;

– intocmirea grupelor de curs pentru asigurarea eficientei activitatii de formare profesionala;

– respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea programelor de formare profesionala, conform OG 129/2000;

– monitorizarea corecta a activitatii de formare profesionala.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S34.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

7. OS3 A3 3.2. Rezultatele subactivitatii 3.2.:

– 11 grupe curs derulate pentru minim 220 de persoane din GT, respectiv cate 1 grupa de curs in fiecare dintre calificarile: Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator finisor pentru constructii, Lucrator in tamplarie, Confectioner asamblor articole din textile, – Camerista, Lucrator in alimentatie, Fierar betonist, montator prefabricate, – Zidar, pietrar, tencuitor, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, Dulgher, tamplar, parchetar, Mecanic auto;

– 1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare profesionala construita si data in folosinta;

– 220 seturi contracte/cereri de inscriere intocmite;

– 220 seturi materiale formare multiplicate;

– 11 seturi liste prezenta lunare intocmite;

– 11 seturi documente examen intocmite;

– 11 examene finale derulate;

– minim 203 persoane absolvente (92% dintre participanti);

– minim 203 certificate calificare + suplimente emise;

– minim 203 chestionare feed-back aplicate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS3, prin activitatea A3, subactivitatea 3.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din GT;

– oferirea accesului la platforma de e-learning, pentru eficientizarea activitatii de invatare;

– evitarea situatiilor de abandon sau neprezentare;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A3.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S34.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

8. OS3 A3 3.2. TS/TO Rezultatele subactivitatii 3.2. – Teme secundare/teme orizontale:

– 11 sesiuni de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” pentru 220 persoane din GT participante;

– 220 de seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” distribuite pentru 220 de persoane din GT participante;

– 11 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si nediscriminare”, „Promovarea egalitatii intre femei si barbati” si „Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale” derulate in cadrul cursurilor de formare profesionala.

Aceste rezultate contribuie la promovarea temelor secundare/orizontale prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice, avand urmatoarele beneficii reale:

– existenta unui material tiparit, care va reduce semnificativ timpul necesarea pentru predarea informatiilor teoretice;

– existenta unui material tiparit care va putea fi consultat ori de cate ori cursantul doreste;

– asigurarea promovarii in proiect a temelor secundare si a temelor orizontale.

9. OS4 A4 4.1. Rezultatele subactivitatii 4.1.:

– 110 recomandari privind participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale procesate;

– 1 centralizare a recomandarilor privind participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale intocmita;

– minim 110 planificari de procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite, cate unul pentru fiecare participant;

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS4, prin activitatea A4, subactivitatea 4.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– asigurarea procesarii corecte a optiunilor angajatilor din grupul tinta cu privire la participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale;

– intocmirea planificarilor pentru derularea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale;

– respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale, conform OG 129/2000;

– monitorizarea corecta a activitatii de evaluare si certificare a competentelor profesionale.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S34.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

10. OS4 A4 4.2. Rezultatele subactivitatii 4.2.:

– 110 procese evaluare derulate pentru 110 persoane din GT, in calificarile / ocupatiile in care Centrul ASIM este autorizat sa furnizeze servicii de evaluare de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari;

– 1 platforma e-assessment suport pentru activitatile de evaluare si certificare competente profesionale construita si data in folosinta;

– 110 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate;

– 110 decizii privind competenta luate de catre evaluatori, pe baza centralizarii aspectelor critice indeplinite;

– 102 angajati din GT certificati (92% din total candidati evaluati);

– 102 certificate competente profesionale completate, inregistrate in registrele de evidenta si eliberate;

– 102 chestionare feed-back aplicate candidatilor declarati „competenti”.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS4, prin activitatea A4, subactivitatea 4.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– evaluarea si certificarea competentelor profesionale ale angajatilor din GT, cu respectarea prevederilor legale;

– oferirea accesului la platforma de e-assessment, pentru eficientizarea activitatii de evaluare;

– utilizarea unor seturi de instrumente standardizate, avizate de catre ANC, pentru evaluarea unitara a candidatilor;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A4.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S34.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S36, respectiv 4S17.

11. OS4 A4 4.2. TS/TO Rezultatele subactivitatii 4.2. – Teme secundare/teme orizontale:

– 11 sesiuni de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” pentru cei 110 candidati evaluati;

– 110 seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”, „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” distribuite pentru cei 110 candidati evaluati;

– 11 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si nediscriminare”, „Promovarea egalitatii intre femei si barbati” si „Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale” derulate cu ocazia proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale.

Aceste rezultate contribuie la promovarea temelor secundare/orizontale prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice, avand urmatoarele beneficii reale:

– existenta unui material tiparit, care va reduce semnificativ timpul necesarea pentru predarea informatiilor teoretice;

– existenta unui material tiparit care va putea fi consultat ori de cate ori cursantul doreste;

– asigurarea promovarii in proiect a temelor secundare si a temelor orizontale.

12. OS5 A5 5.1. Rezultatele subactivitatii 5.1.:

– 4 analize individuale la nivel de intreprindere realizate;

– 4 programe personalizate de invatare la locul de munca concepute;

– 4 planuri de implementare programe personalizate de invatare la locul de munca elaborate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– conceperea programelor personalizate de invatare la locul de munca, tinand seama de particularitatile fiecarei intreprinderi vizate in parte;

– elaborarea unor planuri de implementare complexe, tinand seama de echipele si resursele puse la dispozitie de intreprindere.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S17.

13. OS5 A5 5.2. Rezultatele subactivitatii 5.2.:

– 4 programe personalizate de invatare la locul de munca implementate;

– 4 seturi de documente specifice programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate si difuzate la nivel de intreprindere, catre toate departamentele vizate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– implementarea programelor personalizate de invatare la locul de munca, tinand seama de particularitatile fiecarei intreprinderi vizate in parte;

– aplicarea planurilor de implementare complexe, tinand seama de echipele si resursele puse la dispozitie de intreprindere.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S17.

14. OS5 A5 5.3. Rezultatele subactivitatii 5.3.:

– 4 seturi instrumente de monitorizare a implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate;

– 4 programe personalizate de invatare la locul de munca monitorizate si imbunatatite periodic;

– 4 chestionare feed-back aplicate la nivel de intreprindere si 40 formulare feed-back aplicate la nivelul angajatilor intreprinderilor vizate, pentru evaluarea eficientei programelor de invatare la locul de munca implementate.

Aceste rezultate contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.3., avand urmatoarele beneficii reale:

– aprecierea rezultatelor implementarii programului personalizat de invatare la locul de munca si identificarea masurilor de imbunatatire a acestuia;

– aplicarea masurilor corective ce se impun in urma actiunilor de monitorizare, in vederea imbunatatirii continue a programelor de invatare la locul de munca;

– evaluarea calitatii programelor de invatare la locul de munca implementate in cadrul activitatii A5.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat imediat 4S35.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S17.

15. A6 6.1. Rezultatele subactivitatii 6.1.:

– 1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic;

– 6 rapoarte de progres intocmite trimestrial;

– 3 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor;

– 3 roll-up-uri afisate in interiorul celor 3 locatii pentru implementarea proiectului;

– 1000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului;

– 250 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului;

– 330 persoane din GT si 37 de intreprinderi sprijinite informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT;

– Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de calificare/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT.

Aceste rezultate contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A6, avand urmatoarele beneficii reale:

– implementarea proiectului intr-o maniera organizata si eficienta;

– eliminarea blocajelor datorate supraaglomerarii activitatilor;

– asigurarea bunei implementari a proiectului, cu respectarea stricta a obiectivelor si activitatilor propuse;

– evitarea intarzierilor in implementare sau neindeplinirea indicatorilor;

– promovarea proiectului pentru publicul larg;

– publicarea progresului si a rezultatelor inregistrate in cadrul acestuia;

– cresterea vizibilitatii proiectului, a finantatorilor acestuia si a instrumentelor structurale prin care acesta este finantat;

– semnalarea locatiei de implementare a proiectului;

– respectarea cerintelor de identitate vizuala din MIV POCU.

16. A6 6.2. Rezultatele subactivitatii 6.2.:

– Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect;

– Contract de munca si fise de post intocmite pentru coordonatorii din partea partenerilor;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/evaluatorii de competente profesionale;

– Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului;

– Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect;

– Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial.

Aceste rezultate contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A6, avand urmatoarele beneficii reale:

– respectarea legislatiei muncii in sensul intocmirii de raporturi legale intre solicitant si angajatii acestuia;

– posibilitatea decontarii cheltuielilor cu personalul, aferente activitatilor proiectului;

– alocarea pentru proiect a resurselor materiale necesare pentru buna implementare a acestuia, in cantitate suficienta;

– evitarea dublei utilizari a acestor resurse;

– respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul achizitiilor;

– respectarea planului de achizitii propus prin proiect;

– asigurarea respectarii planului de implementare propus;

– asigurarea respectarii bugetul propus.

17. A7 7.1. Rezultatele subactivitatii 7.1.:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru implementarea activitatilor A1 – A6 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

– cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate;

– remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori);

– cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie;

– cheltuieli cu chiriile si utilitatile;

– cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport;

– cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor;

– cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara.

Indicatori minimi

Cod Indicator Minim

(pct 0)

Propus
4S36 Angajați care beneficiază de programe de formare 250 325 330
4S34 Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant 200 293 305
4S17 Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri 25 35 37
4S35 Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri 3 3 4