Date identificare: POSDRU/165/6.2/S/139694 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

49565

Titlu

Sansa la o viata normala ! – Masuri active integrate in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile

Nr. Inreg contract

2875/23.04.2014

Data semnare

22.04.2014

Data incepere

23.04.2014

Data finalizare

22.10.2015

Date despre bugete

Valoare totala proiect

2.842.005,00 lei

Eligibil proiect

303.537,00 lei

Eligibil beneficiar

6.130,00 lei

Sprijin beneficiar

297.407,00 lei

Rambursare efectiva

230.525,71 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Dezvoltarea serviciilor de asistenta personalizata si creșterea nivelului de calificare respectiv a capacitații de integrare/reintegrare pe piața muncii, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin oferirea de servicii de masuri active integrate.

 

Obiectivele specifice:

  • Cresterea gradului de informare referitor la posibilitățile de integrare/reintegrare pe piața muncii, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, promovarea formelor alternative de ocupare a acestora, încurajarea voluntariatului in activitățile dedicate integrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii,   prin organizarea a 15 campanii de informare si motivare.
  • Dezvoltarea personala si identificarea profilul ocupațional prin oferirea serviciilor de consiliere si orientare in cariera pentru 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.
  • Cresterea numărului de persoane ocupate prin oferirea serviciilor de mediere a muncii pentru 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.
  • Dezvoltarea capacitații de ocupare a unui loc de munca si adaptarea la cerințele pieței muncii pentru 760 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin oferirea serviciilor de calificare/recalificare/perfecționare si inițiere.
  • Dezvoltarea competentelor de utilizare a calculatorului prin introducerea de module „TIC – Internet si E-mail” in cadrul cursurilor de calificare/recalificare/perfecționare si inițiere.

 

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud – Est, Regiunea Sud Vest Oltenia, Regiunea Centru, Regiunea Nord Vest;
  • Județele: Dimbovita, Prahova, Argeș, Ialomița, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Tulcea, Constanta, Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba, Covasna, Maramures, Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud;

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 23.04.2014 – 22.10.2015
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Promovarea proiectului si organizarea de campanii de motivare.
1.1.Pregatirea materialelor de promovare 1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta broșura

1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta broșura

100% *Realizat
1.2.Elaborarea planului de acțiune. 1 plan de acțiune 1 plan acțiune 100% *Realizat
1.3.Derularea activitatii de promovare si informare 3000 pliante

1500 postere

3000  broșuri

3 Conferințe presa:

15 campanii

500 participanți campanii

3400 pliante

1800 postere

3300 broșuri

3 Conferinta presa

15 campanii

552 participanti campanii

113,33%

120,00%

121.44%

100.00%

100.00%

110,40%

*Realizat

 

Activitatea 2.Achizitii.
2.1.Intocmirea planului de achiziții. 1 plan de achiziții 1 plan de achiziții 100% *Realizat
2.2.Elaborarea documentațiilor. -Documentatii de achizitie

-Contracte

-materiale/servicii recepționate

*30 proceduri si contracte  realizate

-materiale/servicii recepționate;

-PV receptie, Note receptie si constatare diferente;

*30 proceduri si contracte

100% *Realizat

 

2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si încheierea contractelor.

 

2.4.Receptia.
Activitatea 3.Selectare grup ținta, consiliere, motivare.
3.1.Elaborare materiale specifice. 1 set materiale

1 procedura consiliere

1 procedura job club

1 baza de date

1 set materiale

1 procedura consiliere

1 procedura job club

1 baza de date

100% *Realizat

 

3.2.Informarea si înregistrarea persoanelor. 900 persoane înregistrate 869  persoane înregistrate 96.55% *Realizat
3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupațional. 900 persoane consiliate

760 recomandări pentru formare profesionala

869  persoane consiliate

811  recomandări pentru formare profesionala

96.55%

 

106.71%

*Realizat
Activitatea 4.Medierea muncii, identificarea si dezvoltarea oportunităților de ocupare.
4.1.Pregatirea documentelor specifice. 1 set materiale 1 set  materiale 100% *Realizat
4.2.Identificarea locurilor de munca vacante. 1 baza de date cu locuri de munca vacante 1 baza de date 100% *Realizat
4.3.Pregatirea dosarului candidatului. 900 planuri de mediere

23 persoane încadrate

870 planuri mediere

48 persoane incadrate

96.67%

208.70%

*Realizat
4.4.Servicii de mediere
Activitatea 5.Formare profesionala si dezvoltarea competentelor.
5.1.Constituirea grupelor de curs. 40 grupe curs 40 grupe 100% *Realizat
5.2.Intocmire documente specific. 760 contracte 811 contracte 106.71% *Realizat
5.3.Monitorizare si derulare cursuri. 40 grupe curs 40 grupe 100% *Realizat
5.4.Examinare si certificare. 40 sesiuni examinare

608 persoane certificate

40 sesiuni examinare

753 persoane certificate

100%

123.85%

*Realizat
Activitatea 6.Management si monitorizare
6.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea. -Dispozitii alocare;

-CIM + fise post

-Rapoarte financiare;

-Rapoarte tehnice;

-Rapoarte de audit;

Cereri de rambursare;

-Rapoarte de activitate;

-Proceduri de lucru specifice

*9 CRC + RTF + Anexe specifice

-Dispozitii alocare;

-CIM + fise post

-Rapoarte financiare;

-Rapoarte tehnice;

-Rapoarte de audit;

Cereri de rambursare;

-Rapoarte de activitate;

-Proceduri de lucru specifice

*9 CRC + RTF + Anexe specifice

100% *Realizat

 

6.2.Managementul riscurilor.
6.3.Managementul financiar.
6.4.Monitorizarea si verificarea proiectului.

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

A1.Promovarea proiectului si organizarea de campanii de motivare.

1.1.Pregatirea materialelor de promovare

1.2.Elaborarea planului de actiune.

1.3.Derularea activitatii de promovare si informare

 

 

A2.Achizitii.

2.1.Intocmirea planului de achizitii.

2.2.Elaborarea documentatiilor.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.

2.4.Receptia.

 

A3.Selectare grup tinta, consiliere, motivare.

3.1.Elaborare materiale specifice.

3.2.Informarea si inregistrarea persoanelor.

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificarea profilului ocupational.

 

A4.Medierea muncii, identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare.

4.1.Pregatirea documentelor specifice.

4.2.Identificarea locurilor de munca vacante.

4.3.Pregatirea dosarului candidatului.

4.4.Servicii de mediere.

 

A5.Formare profesionala si dezvoltarea competentelor.

5.1.Constituirea grupelor de curs.

5.2.Intocmire documente specifice

5.3.Monitorizare si derulare cursuri.

5.4.Examinare si certificare.

 

A6.Management si monitorizare

6.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea.

6.2.Managementul riscurilor.

6.3.Managementul financiar.

6.4.Monitorizarea si verificarea proiectului.

 

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  1 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

A1.Promovarea proiectului si organizarea de campanii de motivare.

A3.Selectare grup tinta, consiliere, motivare.

A4.Medierea muncii, identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare.

A6.Management si monitorizare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *