Date identificare: POSDRU/138/5.2/G/125443 – Solicitant ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR

Cod SMIS

49120

Titlu

Masuri active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale – STOP agriculturii de subzistenta !

Nr. Inreg contract

1954/27.03.2014

Data semnare

27.03.2014

Data incepere

28.03.2014

Data finalizare

27.11.2015

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.548.451,00 lei

Eligibil proiect

295.389,00 lei

Eligibil beneficiar

5.995,00 lei

Sprijin beneficiar

289.394,00 lei

Rambursare efectiva

218.498,65 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

  • Dezvoltarea capacitatii de ocupare pentru 500 de persoane fara loc de munca din mediul rural din Regiunea Sud Muntenia prin oferirea serviciilor de informare si consiliere, mediere a muncii, job-club,  formare profesionala si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal.

 

Obiectivele specifice:

1.Cresterea gradului de informare cu privire la oportunitatile de ocupare, infiintare de mici afaceri si evolutia ocupatiilor prin organizarea a 10 campanii  de informare si promovare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole.

2.Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin oferirea serviciilor de consiliere, medierea muncii si job-club pentru 500 persoane fara loc de munca din mediul rural Regiunea Sud Muntenia.

3.Dezvoltarea si actualizarea competentelor necesare reintegrarii/integrarii pe piata muncii prin oferirea serviciilor de formare profesionala in domenii non-agricole pentru 200 persoane fara loc de munca din mediul rural din Regiunea sud Muntenia.

4.Cresterea numarului de persoane certificate prin oferirea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal pentru 180 de persoane fara loc de munca din Regiunea sud Muntenia.

5.Cresterea gradului de ocupare prin dezvoltarea serviciilor de mediere, plasare la locul de munca si prin organizarea de burse ale locurilor de Munca – minim 60 persoane din grupul tinta;

6.Dezvoltarea competentelor IT prin includerea unui modul „TIC – Internet si e-mail” in cadrul celor 13 cursuri de formare profesionala.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud Muntenia;
  • Judeţele: Dambovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman;

 

 

 

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 28.03.2014 –  27.11.2015
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Informare si publicitate proiect.
1.1.Pregatirea materialelor de promovare 1 macheta pliant

1 macheta poster

 

1 macheta brosura

 

1 macheta banner

1 macheta autocolant informare

1 macheta banner

1 macheta comunicat presa

1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta brosura

1 macheta banner

1 macheta autocolant informare

1 macheta banner

1 macheta comunicat presa

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

 

100%

 

100%

*Realizat
1.2.Elaborarea planului de acțiune. 1 plan de actiune 1 plan de actiune 100% *Realizat
1.3.Derularea activitatii de promovare si informare 10 campanii

300  participanti

3 conferinte

3000 Pliante

1500 Postere

3000 Brosuri

10 campanii

472 participanti

3 conferinta

4200 pliante

2300 postere

4100 brosuri

100%

157.33%

100%

140%

153.33%

136.67%

*Realizat
Activitatea 2.Achizitii
2.1.Intocmirea planului de achizitii. 1 plan 1 plan 100% *Realizat
2.2.Elaborarea documentatiilor. Documentatii in functie de necesitati

Materiale si consumabile receptionate

6 note justificative + acte aditionale

Consumabile si servicii receptionate

 

100% *Realizat
2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.
2.4.Receptia.
Activitatea 3.Selectare si consilierea profesionala
3.1.Elaborare materiale specifice. 1 baza de date

1 fisa de consiliere

1 set documente necesare inregistrarii

1 baza de date

1 fisa de consiliere

1 set documente necesare inregistrarii

100% *Realizat
3.2.Informarea si inregistrarea persoanelor. 500 persoane informate  si inregistrate 472 persoane informate  si inregistrate 94.40% *Realizat
3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupational. 500 persoane consiliate 472 persoane consiliate 94.40% *Realizat
3.4.Oferirea serviciile de tip job-club. 15 seminarii Job-club 15 seminarii Job-club 100% *Realizat
Activitatea 4.Medierea muncii
4.1.Pregatirea documentelor specifice. 1 set de materiale specifice 1 set de materiale specifice 100% *Realizat – se vor actualiza in functie de necesitati
4.2.Identificarea locurilor de munca vacante. 1 baza de date 1 baza de date 100% *Realizat
4.3.Pregatirea dosarului candidatului. 500 perosane mediate 472 persoane mediate 94.40% *Realizat
4.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca. 2 burse de locuri de munca

 

60 persoane incadrate

2  bursa a locurilor  de munca

81 persoane incadrate

100%

 

135.00%

*Realizat
Activitatea 5.Formare profesionala si dezvoltare competente
5.1.Constituirea grupelor de curs. 13 grupe 13 grupe 100% *Realizat
5.2.Intocmire documente specific. 230 contracte de formare 233 contracte de formare 101.30% *Realizat
5.3.Monitorizare si derulare cursuri. 13 cursuri de formare 13 cursuri de formare 100% *Realizat
5.4.Examinare si certificare. 207 persoane certificate 225 persoane certificate 108,70% *Realizat
Activitatea 6. Evaluarea competentelor dobândite pe cale non-formala
6.1.Organizarea sesiunilor de evaluare. 180  persoane selectate 180 perosane 100% *Realizat
6.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidaților. 180 instrumente de evaluare 180 seturi instrumente 100% *Realizat
6.3.Derularea sesiunilor de evaluare. 180 persoane participante 180 persoane participante 100% *Realizat
6.4.Centralizarea dovezilor de competente si eliberare certificatelor. 140 persoane certificate 179 persoane certificate 127.86% *Realizat

 

 

 

 

Activitatea 7.Management si monitorizare proiect
7.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea -Cereri de rambursare

-Evidenta cheltuielilor

-Dispozitii alocare resurse

-Contracte de munca

 

-Cereri de rambursare

-Evidenta cheltuielilor

-Dispozitii alocare resurse

-Contracte de munca

 

100% *Realizat
7.2.Managementul riscurilor
7.3.Managementul financiar
7.4.Monitorizarea si verificarea proiectului

 

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1.Informare si publicitate proiect.

1.1.Pregatirea materialelor de promovare

1.2.Elaborarea planului de actiune.

1.3.Derularea activitatii de promovare si informare

Activitatea 2.Achizitii.

2.1.Intocmirea planului de achizitii.

2.2.Elaborarea documentatiilor.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.

2.4.Receptia.

Activitatea 3.Selectare si consilierea profesionala

3.1.Elaborare materiale specifice.

3.2.Informarea si inregistrarea persoanelor.

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupational.

3.4.Oferirea serviciile de tip job-club.

Activitatea 4.Medierea muncii.

4.1.Pregatirea documentelor specifice.

4.2.Identificarea locurilor de munca vacante.

4.3.Pregatirea dosarului candidatului.

4.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca.

Durata: 16 luni;

Activitatea 5.Formare profesionala si dezvoltare competente.

5.1.Constituirea grupelor de curs.

5.2.Intocmire documente specific.

5.3.Monitorizare si derulare cursuri.

5.4.Examinare si certificare.

Activitatea 6. Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala.

6.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

6.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.

6.3.Derularea sesiunilor de evaluare.

6.4.Centralizarea dovezilor de competente si eliberare cartificatelor.

 

Activitatea 7.Management si monitorizare proiect.

7.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea.

7.2.Managementul riscurilor.

7.3.Managementul financiar.

7.4.Monitorizarea si verificarea proiectului.

 

Asociatia Inapoi la Munca, in calitate de partener  1 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

Activitatea 1.Informare si publicitate proiect.

Activitatea 3.Selectare si consilierea profesionala.

Activitatea 4.Medierea muncii.

Activitatea 6. Evaluarea competentelor dobindite pe cale non-formala.

Activitatea 7.Management si monitorizare proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *