Date identificare (POSDRU/138/5.2/G/125469)

Cod SMIS

49122

Titlu

Servicii integrate de ocupare – O sansa in plus pentru persoanele fara loc de munca  din zonele rurale

Nr. Inreg contract

1932/27.03.2014

Data semnare

27.03.2014

Data incepere

28.03.2014

Data finalizare

27.11.2015

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.536.355,00 lei

Eligibil proiect

1.138.957,00 lei

Eligibil beneficiar

23.133,00 lei

Sprijin beneficiar

1.115.824,00 lei

Rambursare efectiva

1.104.592,86 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor fara loc de munca din mediul rural Regiunea Sud Muntenia, in special a celor din agricultura de subzistenta, prin oferirea serviciilor de Informare, Consiliere, Evaluare de competente si Formare profesionala in meserii/ocupatii non-agricole.

 

Obiectivele specifice:

  • Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin oferirea serviciilor de consiliere, medierea muncii si job-club pentru 500 persoane fara loc de munca din mediul rural Regiunea Sud Muntenia.
  • Dezvoltarea si actualizarea competentelor necesare reintegrarii/integrarii pe piata muncii prin oferirea serviciilor de formare profesionala in domenii non-agricole pentru 230 persoane fara loc de munca din mediul rural din Regiunea sud Muntenia.
  • Cresterea numarului de persoane certificate prin oferirea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal pentru 180 de persoane fara loc de munca din Regiunea sud Muntenia.
  • Cresterea gradului de ocupare prin dezvoltarea serviciilor de mediere, plasare la locul de munca si prin organizarea de burse ale locurilor de Munca – minim 62 persoane din grupul tinta;
  • Cresterea gradului de informare cu privire la oportunitatile de ocupare, infiintare de mici afaceri si evolutia ocupatiilor prin organizarea a 10 campanii de informare si promovare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole.
  • Dezvoltarea competentelor in domeniul IT prin includerea in cele 14 cursuri de formare a unui modul “TIC – internet si posta electronica”.

 

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud Muntenia;
  • Judeţele: Dambovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman;

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 28.03.2014 –  27.11.2015
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1.Managemenet si monitorizare proiect
1.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea -Cereri de rambursare

-Evidenta cheltuielilor

-Dispozitii alocare resurse

-Contracte de munca

 

-Cereri de rambursare

-Evidenta  cheltuielilor

-Dispozitii alocare resurse

-Contracte de munca

 

100% *Realizat
1.2.Managementul riscurilor
1.3.Managementul financiar
1.4.Monitorizarea si verificarea proiectului
Activitatea 2. Informare si  publicitate proiect
2.1.Pregatirea materialelor de promovare 1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta brosura

1 macheta banner

1 macheta autocolant informare

1 macheta banner

1 macheta comunicat presa

1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta brosura

1 macheta banner

1 macheta autocolant informare

1 macheta banner

1 macheta comunicat presa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*Realizat
2.2.Elaborarea planului de actiune 1 plan actiune 1 plan actiune 100% *Realizat
2.3.Derularea activitatii de promovare si informare 3000 pliante

1500 postere

3000 brosuri

3 conferinte

10 campanii

4300 pliante

2350 postere

4200 brosuri

3 conferinta

10 campanii

143.33%

156.66%

140.00%

100%

100%

*Realizat

 

Activitatea 3.Achizitii
3.1.Intocmirea planului de achizitii. 1 plan 1 plan 100% *Realizat
3.2.Elaborarea documentatiilor. Documentatii in functie de necesitati

Materiale si consumabile receptionate

Materiale si servicii receptionate, Anexe specifice intocmite 100% *Realizat
3.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.
3.4.Receptia.
Activitatea 4.Selectare si consilierea profesionala
4.1.Elaborare materiale specifice. 1 baza de date

1 fisa de consiliere

1 set documente necesare inregistrarii

1 baza de date

1 fisa consiliere

1 set documente necesare inregistrarii GT

100% *Realizat
4.2.Informarea si inregistrarea persoanelor. 500 persoane informate  si inregistrate 483 persoane informate si inregistrate 96.60% *Realizat
4.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupational. 500 persoane consiliate 483 persoane consiliate 96.60% *Realizat
4.4.Oferirea serviciile de tip job-club. 15 seminarii Job-club 15 seminarii job-club 100% *Realizat
Activitatea 5.Formare profesionala si certificarea competentelor
5.1.Selectarea participanților 14 grupe 14 grupe 100% *Realizat
5.2.Intocmire documente specifice 230 contracte de formare 245 contracte de formare 106.52% *Realizat
5.3.Monitorizare si derulare cursuri. 14 cursuri de formare 14 cursuri de formare 100% *Realizat
5.4.Examinare si certificare. 196 persoane certificate 232 persoane certificate 118.37% *Realizat
Activitatea 6. Evaluarea competentelor dobândite pe cale non-formala
6.1.Organizarea sesiunilor de evaluare. 180 persoane selectate 180 persoane selectate 100.00% *Realizat
6.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidaților. 180 instrumente de evaluare 180 seturi instrumente evaluare 100.00% *Realizat
6.3.Derularea sesiunilor de evaluare. 180 persoane participante 180 persoane participante 100.00% *Realizat
6.4.Centralizarea dovezilor de competente si eliberare certificatelor. 140 persoane certificate 180 persoane certificate 128.57% *Realizat
Activitatea 7.Medierea muncii
7.1.Pregatirea documentelor specifice. 1 set de materiale specifice 1 set de materiale specifice 100% *Realizat
7.2.Identificarea locurilor de munca vacante. 1 baza de date 1 baza de date 100% *Realizat
7.3.Pregatirea dosarului candidatului. 500 planuri de mediere 483 planuri 96.60% *Realizat
7.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca 2 burse

62 persoane plasate

2 burse

125 persoane plasate

100.00%

201.61%

*Realizat

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

Activitatea 1.Management si monitorizare proiect.

1.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea.

1.2.Managementul riscurilor.

1.3.Managementul financiar.

1.4.Monitorizarea si verificarea proiectului.

Activitatea 2.Informare si publicitate proiect.

2.1.Pregatirea materialelor de promovare

2.2.Elaborarea planului de actiune.

2.3.Derularea activitatii de promovare si informare

Activitatea 3.Achizitii.

3.1.Intocmirea planului de achizitii.

3.2.Elaborarea documentatiilor.

3.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.

3.4.Receptia.

Activitatea 4.Selectarea si consilierea profesionala

4.1.Elaborare materiale specifice.

4.2.Informarea si inregistrarea persoanelor.

4.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificarea profilului ocupational.

4.4.Oferirea serviciile de tip job-club.

Activitatea 5.Formare profesionala si certificarea competentelor.

5.1.Selectarea participantilor.

5.2.Intocmire documente specifice

5.3.Monitorizare si derulare cursuri.

5.4.Examinare si certificare.

Activitatea 6. Evaluarea competentelor dobandite pe cale non-formala.

6.1.Organizarea sesiunilor de evaluare.

6.2.Elaborarea si prezentarea instrumentelor de evaluare candidatilor.

6.3.Derularea sesiunilor de evaluare.

6.4.Centralizarea dovezilor de competente si eliberare cartificatelor.

Activitatea 7.Medierea muncii.

7.1.Pregatirea documentelor specifice.

7.2.Identificarea locurilor de munca vacante.

7.3.Pregatirea dosarului candidatului.

7.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *