Date identificare (POSDRU/125/5.1/S/125461)

Cod SMIS

51349

Titlu

Consiliere, mediere, formare – Sanse mai mari de ocupare !

 

Nr. Inreg contract

4265/25.03.2014

Data semnare

28.03.2014

Data incepere

31.03.2014

Data finalizare

30.11.2015

Date despre bugete

Valoare totala proiect

2.541.177,00 lei

Eligibil proiect

1.667.684,00 lei

Eligibil beneficiar

33.769,00 lei

Sprijin beneficiar

1.633.915,00 lei

Rambursare efectiva

1.566.148,30 lei

Date despre curs valutar

 

 

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

  • Facilitarea accesului la serviciile de masuri active,  cresterea gradului de informare,  si dezvoltarea capacitatii de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Centru si Regiunea Nord Vest,  in special someri de lunga durata.

Obiectivele specifice:

  • 1.Cresterea gradului de informare prin oferirea serviciilor de consiliere in cariera pentru 720 de persoane din Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Centru si Regiunea Nord Vest din care 290 SLD.
  • 2.Cresterea capacitatii de ocupare si adaptarea la cerintele pietei muncii pentru 680 de persoane din cele consiliate – din care 290 SLD, prin intermediul Serviciilor de Formare profesionala – in vederea dezvoltarii/actualizarii competentelor.
  • 3.Cresterea numarului de persoane ocupate prin oferirea serviciilor de mediere a muncii si job-club pentru toate cele 720 de persoane consiliate din care 290 SLD.
  • 4.Asigurarea unui grad de ocupare de cel putin 13% din numar persoanelor participante la cursurile de formare profesionala.
  • 5.Dezvoltarea competentelor TIC pentru toti participantii la cursurile de formare prin includerea in cadrul celor 37 de cursuri de forare a unui modul de „TIC – Internet si E-mail”;
  • 6.Promovarea mobilitatii ocupationale, respctiv evolutia ocupatiilor prin organziarea a 15 campanii de informare.

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunile: Sud Muntenia, Centru, Nord Vest;
  • Judeţe: Dimbovita, Prahova, Arges, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Brasov, Harghita, Mures, Sibiu, Alba, Covasna, Maramures, Satu Mare, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud;

 

 

 

 

 

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

 

Perioada: 31.03.2014 – 30.11.2015
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1. Promovare proiect si organizarea de campanii.
1.1.Pregatirea materialelor de promovare 1 macheta banner

1 macheta autocolant

1 macheta anunt presa

1 macheta brosura

1 macheta pliant

1 macheta poster

1 macheta banner

1 macheta autocolant

1 macheta anunt presa

1 macheta brosura

1 macheta pliant

1 macheta poster

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

*Realizat – in functie de necesitati se va actualzia
1.2.Elaborarea planului de actiune. 1 plan 1 plan 100% *Realizat  – in functie de necesitati se va actualiza
1.3.Derularea activitatii de promovare. 3000 pliante

1500 postere

3000 brosuri;

3 conferinte

15 campanii

500  participanti la campanii

4000 pliante

2050 postere

4000 brosuri

3 conferinta

15 campanii

521 participanti la campanii

133.30%

136.67%

133.33%

100%

100%

104.20%

*Realizat
Activitatea 2. Achizitii
2.1.Intocmirea planului de achizitii 1 plan 1 plan 100% Realizat – in functie de necesitati se va actualiza
2.2.Elaborarea documentatiilor Documentatii in functie de necesitati

Materiale si  consumabile  receptionate

29 proceduri de achizitie

29 contracte de achizitie

100% Realizat – raportat la perioada – in functie cde necesitati se va actualiza
2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor
2.4.Receptia
Activitatea 3.Selectare si consiliere.
3.1.Elaborare materiale specifice 1 set materiale de lucru 1 set materiale de  lucru 100% *Realizat
3.2.Informarea si inregistrarea persoanelor 720 persoane 783 persoane 108.75% *Realizat
3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupational
3.4.Oferirea serviciile de tip job-club 25 seminarii 25 seminarii 100% *Realizat
Activitatea 4.Medierea muncii.
4.1.Pregatirea documentelor specifice 1 procedura de lucru 1 procedura de lucru 100% *Realizat
4.2.Identificarea locurilor de munca vacante 1 baza de date locuri de munca 1 baza de date locuri de munca 100% *Realizat
4.3.Pregatirea dosarului candidatului 720 planuri de mediere

3 burse locuri de munca

85 persoane incadrate

 

783 planuri de mediere

3  burse locuri de munca

205 persoane incadrate

 

108.75%

 

100%

 

241.76%

 

*Realizat 
4.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca
Activitatea 5.Formare profesionala.
5.1.Constituirea grupelor de curs 37 grupe 37 grupe 100% *Realizat
5.2.Intocmire documente specific 680 contracte 719 contracte 105.74% *Realizat
5.3.Monitorizare si derulare cursuri 37 cursuri 37 cursuri 100% *Realizat
5.4.Examinare si certificare 37 sesiuni examinare

 

612 persoane

certificate

37  sesiuni examinare

 

669  persoane certificate

 

100%

 

119.50%

*Realizat

 

Activitatea 6.Management si monitorizare
6.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea -Dispozitii alocare resurse;

-Contracte de munca;

-Cereri de rambursare;

-Evidente ale cheltuielilor;

-RTF;

-Dispozitii alocare resurse;

-Contracte de munca;

-Cereri de rambursare;

-Evidente ale cheltuielilor;

-RTF;

100% *Realizat
6.2.Managementul riscurilor
6.3.Managementul financiar
6.4.Monitorizarea si verificarea proiectului

 

Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 

A1.Promovare proiect si organizarea de campanii.

1.1.Pregatirea materialelor de promovare

1.2.Elaborarea planului de actiune.

1.3.Derularea activitatii de promovare.

 

A2.Achizitii.

2.1.Intocmirea planului de achizitii.

2.2.Elaborarea documentatiilor.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor.

 

A3.Selectare si consiliere.

3.1.Elaborare materiale specifice.

3.2.Informarea si inregistrarea persoanelor.

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere si identificare profilului ocupational.

3.4.Oferirea serviciile de tip job-club.

 

A4.Medierea muncii.

41.Pregatirea documentelor specifice.

4.2.Identificarea locurilor de munca vacante.

4.3.Pregatirea dosarului candidatului.

4.4.Servicii de mediere si organizare Burse locuri de munca.

 

A5.Formare profesionala.

5.1.Constituirea grupelor de curs.

5.2.Intocmire documente specifice

5.3.Monitorizare si derulare cursuri.

5.4.Examinare si certificare.

 

A6.Management si monitorizare

6.1.Managementul resurselor, planificarea si organizarea.

6.2.Managementul riscurilor.

6.3.Managementul financiar.

6.4.Monitorizarea si verificarea proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *