Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.
In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de prestari servicii pentru contractarea unor servicii de consultanta juridica necesare pentru implementarea activitatilor proiectului.

a.Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:
Beneficiar:                               ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
Persoana de contact:             PICIORUS ION – Manager proiect
Detalii de contact:                  Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

b. Tipul de contract
Prestari servicii. Nu este necesara incheierea unui acord cadru.

c. Denumirea serviciilor ce urmeaza a fi prestate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora
Servicii de consultanta juridica pentru implementarea activitatilor proiectului – cod CPV 79111000-5 | Servicii de consultanţă juridică, respectiv:

  • Servicii de consultanţă juridică pentru reglementarea actelor de identitate;
  • Servicii de consultanţă juridică pentru reglementarea actelor de proprietate;
  • Servicii de consultanţă juridică pentru reglementarea actelor de stare civilă;
  • Servicii de consultanţă juridică pentru reglementarea actelor de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale.

Cerinte minimale:

  • Ofertantul trebuie sa faca dovada pregatirii si acreditarilor necesare pentru prestarea serviciilor ofertate;
  • Ofertantul va presta serviciile ofertate la sediul solicitantului, partenerilor sau in locatii din comunitatea marginalizata de la nivelul UAT Bestepe, in functie de necesitati;
  • Pretul ofertat trebuie sa includa toate cheltuielile prestatorului aferente serviciilor de consultanta juridica (deplasare, cazare, masa, etc.).

d. Valoarea estimata
Valoarea lunara estimata pentru serviciile prestate este de maxim 3.000,00 lei/luna (nu se percepe TVA).
Valoarea totala a contractului de prestari servicii este de maxim 108.000,00 lei (nu se percepe TVA) – valoarea maxima lunara x 36 de luni (perioada maxima de derulare a contractului nu va depasi data de 12.05.2022).

e. Sursa de finantare
Serviciile prestate vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f. Termenul limita de primire a ofertelor
Termenul limita de primire a ofertelor este 27.05.2019, ora 14.00.

g. Adresa la care se trimit ofertele
Ofertele pot fi transmise prin urmatoarele cai:

  • Prin posta/curierat la adresa Asociatia “Inapoi la Munca”, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova
  • Prin e-mail la la_munca@yahoo.com
  • Prin fax la 0244.523.068

h. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului
Ofertele se vor redacta in limba romana.
Pretul poate fi exprimat in lei sau euro. In cazul pretului in euro, se va indica cursul valutar utilizat pentru conversie.

i. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 14 zile.

j. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie
Pentru atribuirea contractului de achizitie, ofertantii vor fi evaluati pe baza pretului ofertat, cu aplicarea criteriului “pretul cel mai scazut”.
Pentru ca ofertele sa se califice in etapa de evaluare a pretului oferit, ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii cerintelor minime de eligibilitate a ofertei, prevazute la Sectiunea C – Denumirea serviciilor ce urmeaza a fi prestate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora, prin furnizarea de descrieri si/sau alte documente suport, dupa caz.

Anunt achizitie Consultanta Juridica 125895 (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *