Titlu proiect:

MASURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPARII PENTRU PERSOANELE CU SANSE REDUSE DE ANGAJARE (PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL, PERSOANE DE ETNIE ROMA) DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA (M.A.S.O.)


ID Proiect:

POCU/298/3/14/OC 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6/121191


Beneficiar:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița


Partener:

Asociația “Înapoi la Muncă”


Valoare totala proiect, din care cofinantare asigurata UE

4.321.414,04 RON, din care cofinantare UE 3.673.201,93 RON


Perioada implementare:

04.07.2018 – 03.01.2020


Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia


Durata:

18 luni


Obiective proiect:

Scopul proiectului este reprezentat de implementarea masurilor active de ocupare pentru 360 de persoane cu sanse reduse de angajare, din care 50% (180 persoane) vor face parte din categoria somerilor si persoanelor inactive (cu accent pe persoane cu varsta peste 54 ani, someri pe termen lung, persoane cu dizabilitati si persoane cu studii primare, gimnaziale, liceale sau postliceale), 20% vor apartine etniei Rome si 30% vor avea resedinta/domiciliul in mediul rural, din Regiunea Sud-Muntenia, prin oferirea de servicii specializate de informare si consiliere profesionala, formare profesionala, evaluare si certificare a competentelor profesionale si medierea muncii, in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii de catre acestia a unui loc de munca sau infiintarea unei activitati independente.

Scopul proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, precum si combaterea problemelor cu care acestia se confrunta in momentul in care doresc sa ocupe un loc de munca, respectiv:

– Nivelul scazut de educatie si pregatire profesionala a persoanelor cu sanse reduse de angajare la momentul tranzitiei catre piata muncii;

– Lipsa resurselor materiale/posibilitatilor financiare pentru participarea la programe de formare profesionala / evaluare a competenelor profesionale;

– Neconcordanta dintre calificarile profesionale/experienta persoanelor cu sanse reduse de angajare si cerintele angajatorilor;

– Dezvoltarea insuficienta a culturii muncii in randul persoanelor cu sanse reduse de angajare si lipsa competentelor acestora privind identificarea si ocuparea unui loc de munca.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.1 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat sprijina accesul la locuri de munca a 180 persoane din categoria Someri si inactivi, respectiv 36 persoane peste 54 de ani, 9 someri pe termen lung, 3 persoane cu dizabilitati, 28 absolventi invatamant primar/gimnazial, 14 absolventi invatamant liceal/postliceal si 90 persoane din alte categorii de someri si persoane inactive, prin furnizarea de servicii specializate de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, finalizate cu ocuparea a minim 93 de persoane din aceasta categorie.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.2 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat sprijina accesul la locuri de munca a 72 persoane din categoria Persoane de etnie Roma, prin furnizarea de servicii specializate de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, finalizate cu ocuparea a minim 37 de persoane din aceasta categorie.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.3 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat sprijina accesul la locuri de munca a 108 persoane din categoria Persoane din zona rurala, prin furnizarea de servicii specializate de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, finalizate cu ocuparea a minim 56 de persoane din aceasta categorie.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.4 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat contribuie la imbunatatirea nivelului de competente al 180 persoane din categoria Someri si inactivi, respectiv 36 persoane peste 54 de ani, 9 someri pe termen lung, 3 persoane cu dizabilitati, 28 absolventi invatamant primar/gimnazial, 14 absolventi invatamant liceal/postliceal si 90 persoane din alte categorii de someri si persoane inactive, prin oferirea de servicii specializate de formare profesionala si evaluare si certificare de competente profesionale, finalizate cu certificarea a minim 150 de persoane din aceasta categorie.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.5 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat contribuie la imbunatatirea nivelului de competente al 72 persoane din categoria Persoane de etnie Roma, prin oferirea de servicii specializate de formare profesionala si evaluare si certificare de competente profesionale, finalizate cu certificarea a minim 60 de persoane din aceasta categorie.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 3.6 al AP3, OT 8, PI 8.i si a rezultatelor asteptate ale acestuia, intrucat contribuie la imbunatatirea nivelului de competente al 108 persoane din categoria Persoane din zona rurala, prin oferirea de servicii specializate de formare profesionala si evaluare si certificare de competente profesionale, finalizate cu certificarea a minim 90 de persoane din aceasta categorie.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrata de oferire a serviciilor acestuia, care asigura parcurgerea impreuna cu beneficiarii a tuturor etapelor pentru stabilirea necesarului de competente pentru piata muncii, asigurarea dezvoltarii competentelor necesare si in final, identificarea si ocuparea unui loc de munca. Nevoia imediata de solutionare a problemelor persoanelor cu sanse reduse de angajare este cauzata si de faptul ca, pe termen lung, mentinerea acestora intr-o stare de inactivitate va genera, pe langa cheltuieli suplimentare la bugetul de stat si venituri reduse din activitatea acestora, un deficit alarmant de forta de munca cu calificari adecvate pietei muncii. Astfel, prin oferirea catre acestia de solutii personalizate pentru stimularea ocuparii se va realiza incadrarea in munca a acestora si evitarea situatiilor de marginalizare sau excludere socio-profesionala a acestora.

OS1. Informarea, recrutarea si consilierea profesionala a 360 de persoane cu sanse reduse de angajare (50% Someri si inactivi, 20% Persoane de etnie Roma si 30% Persoane din mediul rural), pe durata celor 17 luni de implementare a activitatii, in vederea oferirii catre acestia de servicii specializate de formare profesionala, evaluare si certificare competente profesionale si medierea muncii, in scopul dezvoltarii competentelor si ocuparii acestora.

OS2. Dezvoltarea competentelor profesionale prin participarea la cursuri de calificare pentru minim 200 de persoane cu sanse reduse de angajare, din care 50% vor face parte din categoria Someri si inactivi, 20% vor fi persoane de etnie Roma si 30% vor fi din mediul rural, pe durata celor 18 luni de implementare a activitatii, in vederea cresterii sanselor acestora de ocupare a unui loc de munca.

OS3. Certificarea competentelor profesionale prin participarea la procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru minim 100 de persoane cu sanse reduse de angajare, din care 50% vor face parte din categoria Someri si inactivi, 20% vor fi persoane de etnie Roma si 30% vor fi din mediul rural, pe durata celor 18 luni de implementare a activitatii, in vederea cresterii sanselor acestora de ocupare a unui loc de munca.

OS4. Stimularea ocuparii pentru cele 360 de persoane cu sanse reduse de angajare din grupul tinta, concretizata prin angajarea a minim 186 de persoane, din care 50% vor face parte din categoria Someri si inactivi, 20% vor fi persoane de etnie Roma si 30% vor fi din mediul rural, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe durata celor 18 luni de implementare a activitatii.


Grup țintă eligibil:

Grup tinta total: 360 de persoane cu sanse reduse de angajare, cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-Muntenia (corespunzator indicator realizare 4S8), din care:

  1. 50%, respectiv 180 de persoane vor fi din categoria Someri si inactivi (corespunzator indicator realizare 4S8.1), din care:
    • 20%, respectiv 36 de persoane vor fi persoane cu varsta intre 55-64 de ani – lucratori varstnici (corespunzator indicator realizare 4S8.1.3);
    • 30%, respectiv 72 de persoane vor fi din categoriile: Someri pe termen lung – 9 persoane (corespunzator indicator realizare 4S8.1.1); Persoane cu dizabilitati – 3 persoane (corespunzator indicator realizare 4S8.1.2); Persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2) – 28 persoane (corespunzator indicator realizare 4S8.1.4); Persoane cu studii liceale (ISCED3) sau postliceale (ISCED4) – 14 persoane (corespunzator indicator realizare 4S8.1.5);
  2. 20%, respectiv 72 de persoane vor fi cetateni romani apartinand minoritatii roma (corespunzator indicator realizare 4S8.2);
  3. 30%, respectiv 108 persoane vor fi din mediul rural, in special persoane din agricultura de subzistenta sau semi-subzistenta (corespunzator indicator realizare 4S8.3).

Activități previzionate/Grafic de implementare:

IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
A1. Informarea, recrutarea si consilierea grupului tinta
1.1. Informarea si recrutarea grupului tinta

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.2. Informarea si consilierea profesionala a grupului tinta

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

A2. Organizarea și derularea cursurilor de formare profesională
2.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la programele de formare profesionala, constituirea grupelor de curs si demararea cursurilor de calificare

X

X X X X X X X X X X X X X X X

2.2. Derularea propriu-zisa a cursurilor de formare profesionala, evaluarea finala a participantilor si eliberarea certificatelor de calificare

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X

A3. Organizarea si derularea proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale
3.1. Centralizarea recomandarilor pentru participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale si planificarea acestora

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

3.2. Derularea propriu-zisa a proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale si eliberarea certificatelor de competente profesionale

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X

A4. Furnizarea serviciilor specializate de mediere a muncii
4.1. Identificarea locurilor de munca vacante, facilitarea participarii la interviuri si organizarea de burse de locuri de munca

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

4.2. Selectarea potentialilor candidati pentru locurile de munca vacante identificate, monitorizarea traseului individual in vederea ocuparii si centralizarea rezultatelor activitatii de medierea muncii

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

A5. Managementul proiectului
5.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X

5.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X

A6. Decontarea cheltuielilor indirecte
6.1. Decontarea cheltuielilor indirecte

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rezultate așteptate:

– 1 campanie informare si recrutare GT, derulata in Regiunea Sud-Muntenia;
– 2000 de brosuri/pliante distribuite;
– 500 de afise distribuite;
– 1122 spoturi anunt radio difuzate in fiecare din cele 7 judete ale Regiunii Sud-Muntenia;
– 340 spoturi TV difuzate in fiecare din judetele Prahova, Arges, Calarasi;
– 1 macheta pentru materialele de informare si recrutare GT elaborata;
– 360 de exemplare materiale necesare pentru informarea si recrutarea grupului tinta multiplicate;
– 360 de persoane din grupul tinta informate si recrutate sa participe in activitatile proiectului, din care 50% Someri si inactivi, 20% Persoane de etnie Roma si 30% Persoane din mediul rural;
– 1 macheta pentru materialele de consiliere GT elaborata;
– 360 exemplare materiale de consiliere GT multiplicate;
– 1 baza de date cu persoanele din GT intocmita;
– 360 persoane consiliate profesional, din care 50% Someri si inactivi, 20% de etnie Roma si 30% din mediul rural;
– 360 seturi de documente consiliere profesionala intocmite;
– 240 de recomandari intocmite pentru participarea la cursurile de formare;
– 120 de recomandari intocmite pentru participarea la activitatea de evaluare/certificare competente;
– 360 recomandari intocmite pentru participarea la activitatea de medierea muncii;
– 360 de chestionare feed-back pentru evaluarea modului de derulare a A1 completate si centralizate;
– 240 recomandari de participare la cursurile de formare procesate;
– 10 grupe de curs alcatuite, pe baza centralizarii recomandarilor de participare la cursurile de formare. Grupele vor fi alcatuite astfel: 5 cursuri „Confectioner asamblor articole din textile”; 1 curs „Lucrator in comert”; 1 curs „Lucrator in alimentatie”, 1 curs „Lucrator in structuri pentru constructii”; 1 curs „Lucrator finisor pentru constructii”, 1 curs „Lucrator in tamplarie”;
– 10 seturi de documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA;
– 10 grupe curs derulate pentru minim 200 de persoane din GT, din care 50% Someri si inactivi, 20% de etnie Roma si 30% din mediul rural, respectiv: 5 „Confectioner asamblor articole din textile”; 1 „Lucrator in comert”; 1 „Lucrator in alimentatie”, 1 „Lucrator in structuri pentru constructii”; 1 „Lucrator finisor pentru constructii”, 1 „Lucrator in tamplarie”;
– minim 200 seturi contracte/cereri de inscriere intocmite;
– 200 seturi materiale formare multiplicate;
– 10 seturi liste prezenta lunare intocmite;
– 10 seturi documente examen intocmite si 10 examene finale derulate;
– minim 200 persoane absolvente (83% din participanti);
– minim 200 certificate calificare + suplimente emise;
– minim 200 chestionare feed-back aplicate;
– 10 sesiuni de promovare a temelor secundare „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” pentru minim 200 persoane din GT participante;
– 200 de seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” distribuite pentru 200 de persoane din GT participante;
– 10 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si nediscriminare” si „Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale” derulate in cadrul cursurilor de formare profesionala;
– 120 de recomandari privind participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale procesate;
– 1 centralizare a recomandarilor privind participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale intocmita;
– minim 100 de planificari de procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite, cate unul pentru fiecare participant;
– minim 100 procese evaluare derulate pentru minim 100 de persoane din GT, din care 50% Someri si inactivi, 20% de etnie Roma si 30% din mediul rural;
– minim 100 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate;
– minim 100 decizii privind competenta luate de catre evaluatori, pe baza centralizarii aspectelor critice indeplinite;
– minim 100 persoane cu sanse reduse de angajare certificate (83% din total participanti);
– minim 100 certificate competente profesionale completate, inregistrate in registrele de evidenta si eliberate;
– minim 100 chestionare feed-back aplicate candidatilor declarati „competenti”;
– 20 sesiuni de promovare a temelor secundare „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” pentru cei 100 de candidati evaluati;
– 100 de seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Inovare sociala” si „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” distirbuite pentru cei 100 de candidati evaluati;
– 20 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si nediscriminare” si „Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale” derulate cu ocazia proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale;
– 1 baza date joburi vacante intocmita;
– 215 joburi vacante inregistrate;
– 215 interviuri angajare facilitate;
– 215 CV-uri/scrisori intentie intocmite;
– 5 burse locuri de munca organizate;
– 5 liste participare la bursele de locuri de munca;
– 6 angajatori participanti la fiecare bursa;
– 30 locuri de munca oferite la fiecare bursa;
– 360 persoane beneficiare ale activitatilor de medierea muncii, din care 50% Someri si inactivi, 20% de etnie Roma si 30% din mediul rural;
– 360 planuri medierea muncii intocmite;
– 360 trasee individuale in vederea ocuparii monitorizate;
– 360 planuri mediere completate/actualizate;
– 186 locuri de munca ocupate/centralizate;
– 1 baza date cu locuri de munca ocupate intocmita;
– 186 chestionare feed-back aplicate persoanelor din GT ocupate.


Indicatori prestabiliti:

Indicator Definitie Propus
4S8 Persoanele care beneficiază de sprijin 360,0
4S8.1. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi 180,0
4S8.1.3. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități, din care: – Persoanele cu vârsta peste 54 de ani 36,0
4S8.1.1. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Șomeri pe termen lung 9,0
4S8.1.2. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități 3,0
4S8.1.4. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități, din care: – Persoanele cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 28,0
4S8.1.5. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități, din care: – Persoanele cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) 14,0
4S8.2. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Roma 72,0
4S8.3. Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Din zona rurală 108,0
4S7 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă 186,0
4S7.1. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi 93,0
4S7.1.3. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi, din care: – Persoane cu vârsta peste 54 de ani 19,0
4S7.1.1. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi, din care: – Șomeri pe termen lung 4,0
4S7.1.2. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi, din care: -Persoane cu dizabilități 1,0
4S7.1.4. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi, din care: – Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 15,0
4S7.1.5. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Şomeri şi inactivi, din care: – Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) 8,0
4S7.2. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: – Roma 37,0
4S7.3. Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, din care: Din zona rurală 56,0
4S6 Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare 300,0
4S6.1. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi 150,0
4S6.1.3. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu vârsta peste 54 de ani 30,0
4S6.1.1. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Șomeri pe termen lung 7,0
4S6.1.2. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități 2,0
4S6.1.4. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 24,0
4S6.1.5. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) 12,0
4S6.2. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Roma 60,0
4S6.3. Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare, din care: – Din zona rurală 90,0

Grafic de achizitii:

Nr. Crt.

Cumparator Denumire achizitie Cod CPV Valoare contract Data publicare procedura Data publicare rezultat   evaluare

Data semnare contract

1

ASSD – Solicitant Achizitie combustibil AUTO – BVCA 09134200-9 116,183.27 30.07.2018 06.08.2018

09.08.2018

2

ASSD – Solicitant Achizitie servicii publicitate – difuzare spoturi radio si TV 79341000-6 215,044.90 30.07.2018 10.08.2018

27.08.2018

3

ASSD – Solicitant

Achizitie servicii de multiplicare materiale promovare TS

79823000-9

24,990.00 16.08.2018 24.08.2018 27.08.2018

4

ASSD – Solicitant Achizitie materiale consumabile birou 30192121-5 Pixuri;

30197000-6 Articole mărunte de birou;

22800000-8 Registre,registre contabile, clasoare;

30199600-6 Separatoare pentru papetărie.

21,596.00 30.07.2018 06.08.2018

07.08.2018

5

ASSD – Solicitant Achizitie materiale consumabile pentru copiatoare 30125100-2 | Cartuşe de toner 36,000.00 16.08.2018 24.08.2018 27.08.2018

6

ASSD – Solicitant Achizitie licente Windows si Office 48620000-0 | Sisteme de operare;

48300000-1 | Pachete software pentru creare de documente

10,395.84 16.08.2018 24.08.2018 27.08.2018
7 ASSD – Solicitant Achizitie servicii de catering 555200000-1 192,780.00 16.08.2018 27.08.2018

31.08.2018

8 ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT -Laptop 8 buc,  buc 30213100-6 | Computere portabile 31,197.04 16.08.2018 24.08.2018

27.08.2018

9

ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT – Multifunctionala 2 30121100-4 |Fotocopiatoare 20,318.06 16.08.2018 24.08.2018

27.08.2018

10

ASSD – Solicitant Achizitie echipamente IT – Videoproiector 2 buc 38652120-7 | Videoproiectoare 4,937.98 16.08.2018 24.08.2018

27.08.2018

11

ASSD – Solicitant Achizitie leasing operational auto 34110000-1 Autoturisme 70,096.95 16.08.2018 27.08.2018

28.08.2018


Legal Disclaimer
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *