FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/400/4/2/125895

Detalii proiectGrup țintăActivitati/Grafic implementareRezultate așteptateIndicatoriGrafic achizitiiPromovare/MediaAnunturi selectie expertiPlanuri de afaceriRegistrul planurilor de afaceriDocumente

Titlu proiect:

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.)

ID Proiect:

POCU/400/4/2/125895

Beneficiar:

Asociația “Înapoi la Muncă”

Parteneri:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița

Comuna Beștepe

Școala gimnazială Bestepe

Valoarea totală a proiectului

Bugetul total al proiectului este de 13.415.317,22 RON, iar valoarea cofinanțării UE este de 11.403.019,67 RON.

Perioada implementare:

13.05.2019 – 12.05.2022

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Est, Județul Tulcea, Comuna Beștepe

Durata:

36 luni

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea si implementarea de masuri integrate de reducere a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru 200 de persoane din comunitatea marginalizata identificata in cadrul UAT Bestepe, prin implementarea de interventii in domeniul educatiei, in domeniul ocuparii fortei de munca, in domeniul antreprenoriatului, in domeniul dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale, medicale si socio-medicale, in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit si in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte.

Obiectivul general al proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, precum si combaterea riscurilor de saracie si excluziune sociala cu care acestia se confrunta, respectiv:

– Nevoia unui nivel adecvat de educatie, afectata de lipsa resurselor materiale si financiare pentru participarea la actul educational, inca din fazele timpurii ale vietii;

– Nevoia unui nivel adecvat de pregatire profesionala necesar pentru ocuparea pe piata muncii, afectata de lipsa calificarilor si a notiunilor elementare privind identificarea, ocuparea si pastrarea unui loc de munca;

– Nevoia de dezvoltare a spiritului intreprinzator si initiativelor antreprenoriale, afectata de lipsa educatiei specifice si a instrumentelor financiare necesare pentru demararea unei activitati independente;

– Nevoia accesului la servicii sociale, medicale si socio-medicale suficiente si de calitate corespunzatoare, afectata de insuficienta resurselor umane, materiale si financiare pentru prestarea acestora de catre autoritatile responsabile;

– Nevoia de conditii de locuit decente, afectata de lipsa resurselor materiale si financiare pentru reabilitatea locuintelor detinute in proprietate;

– Nevoia de asistenta juridica pentru reglementare acte, afectata de lipsa resurselor umane si financiare pentru realizarea demersurilor necesare.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 4.2 al AP4, OT 9, PI 9.ii si a rezultatelor asteptate ale acestuia intrucat contribuie la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, precum si a Obiectivelor sectoriale 4.3.1.1., 4.4.1.1., 4.4.1.3., 4.5.1.1., 4.5.1.2., 4.5.1.2., corespunzatoare Domeniilor Sanatate, Educatie si respectiv Incluziune si protectie sociala, cuprinse in cadrul Pilonului IV, din Obiectivul strategic 2 (OS2) al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, prin implementarea urmatoarelor masuri integrate:

– Cresterea participarii si accesului la servicii educationale de calitate sporita pentru 50 de copii din UAT Bestepe, in vederea reducerii riscului de excluziune si asigurarii unui start educational optim;

– Oferirea de servicii de stimulare a ocuparii si antreprenoriatului pentru 100 de persoane in varsta de munca din UAT Bestepe, in vederea reducerii riscului de saracie si excluziune socio-economica asociate statutului de persoana inactiva;

– Oferirea de servicii sociale personalizate pentru 95 persoane, servicii medicale la standarde corespunzatoare pentru 95 persoane si servicii socio-medicale specifice nevoilor identificate pentru 100 de persoane din grupul tinta identificat la nivelul UAT Bestepe, in vederea cresterii calitatii vietii si asigurarii unui trai sanatos, atat din punct de vedere medical, cat si social;

– Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 20 de familii de la nivelul comunitatii marginalizate din cadrul UAT Bestepe, in vederea reducerii saraciei si imbunatatirii conditiilor de trai ale acestora;

– Reglementarea documentelor juridice pentru beneficiarii interesati, in vederea imbunatatirii accesului la serviciile educationale, sociale, medicale si socio-medicale.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrata de oferire a serviciilor acestuia catre beneficiarii din grupul tinta precum si de acoperirea integrala a tuturor categoriilor de beneficiari din comunitatea marginalizata (copii, persoane inactive, persoane cu nevoi de ingrijire/asistenta personalizata). Efectul pozitiv pe termen lung pentru categoria de beneficiari copii consta in reducerea abandonului scolar, cresterea calitatii actului educational si construirea premiselor pentru un start educational adecvat, dublat de masuri concrete de combatere a efectelor saraciei (oferirea de burse lunare, pachete de rechizite, imbracaminte, incaltaminte si servicii socio-medicale personalizate). Efectul pozitiv pe termen lung pentru categoria de beneficiari persoane inactive consta in reducerea somajului si a fenomenului de excluziune socio-economica prin dezvoltarea nivelului de competente profesionale, acordarea de sprijin pentru stimularea ocuparii/oferirea de servicii de consiliere profesionala si medierea muncii, precum si stimularea infiintarii de noi afaceri/oferirea de consultanta de specialitate si acordarea de micro-granturi. Efectul pozitiv pe termen lung pentru categoria de beneficiari persoane cu nevoi de ingrijire/asistenta personalizata consta in reducerea efectelor saraciei si fenomenului de excluziune socio-economica la care sunt supuse acestea, prin furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-medicale, dublate de oferirea de pachete de produse alimentare pentru traiul zilnic.

Prin indeplinirirea obiectivelor prezentului proiect se contribuie global la atingerea urmatorilor indicatori prevazuti in Strategia SIDDDD, pentru domeniile aferente Pilonului IV de interventie:

A.Managementul deseurilor

1.Cantitatea totala de deseuri menajere colectate separat (de exemplu hartie si carton, mase plastice, sticla, metale, lemn) (tone/an) – crestere cu 20% la nivelul UAT Bestepe

B.Sanatate

1.Numar de persoane care au beneficiat de consultatii privind asistenta medicala primara in ultimul an-crestere cu 50 persoane/an

C.Educatie

1.Rata de cuprindere in invatamantul prescolar/primar/gimnazial, din care: de etnie roma 4% / din mediul rural 96 (%)-crestere cu 20%

2.Rata de abandon scolar (%)-reducere cu 20%

  1. Numar de persoane (elevi), din care de etnie roma/care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie, din care: elevi-50, din care 4% roma, 96% rural
  2. Numar de persoane (cursanti) care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa, din care: de etnie roma/din mediul rural/SEN-100, din care 4% roma, 96% rural

5.Numar de tineri/adulti care au obtinut o calificare, urmare a sprijinului primit-80 persoane

6.Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare-100 persoane

D.Incluziune si protectie sociala

1.Numar de gradinite si alte servicii educationale pentru copiii sub 6 ani in comunitati dezavantajate-1 serviciu educational

2.Numar de copii integrati in gradinite in comunitatile dezavantajate-15 copii

3.Rata anuala de copii integrati in clasa pregatitoare si care au participat la educatia prescolara-crestere cu 20% la nivelul UAT Bestepe

4.Numar de copii implicati in diferite tipuri de masuri educationale complementare (post-scoala, tutorat scolar)-35 copii

1 OS1. Recrutarea din randul membrilor comunitatii, stabilirea nevoilor specifice si inregistrarea in grupul tinta pentru cele 200 de persoane beneficiare din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, pe durata a 35 de luni, precum si formularea de recomandari pentru participarea in activitatile proiectului. OS 1 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2).
2 OS2. Acordarea de sprijin pentru cresterea accesului la educatie si reducerea abandonului scolar (invatamant prescolar si scolar) pentru 50 de copii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe (15 prescolari si 35 scolari), prin dezvoltarea calitatii actului educational, diversificarea ofertei educationale, precum si prin acordarea de hrana zilnica / pachete de sprijin pentru participarea la activitatile educationale, pe durata a 34 de luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.1, A2.2) si corespunde Activitatii 1 prevazute in GS CS.
3 OS3. Acordarea de sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii pentru 70 de persoane din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin organizarea a 5 programe de formare profesionala si oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii de catre minim 28 dintre acestia a unui loc de munca, pe durata a 35 de luni. OS 3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1, A3.2, A3.3) si corespunde Activitatii 2 prevazute in GS CS.
4 OS4. Acordarea de sprijin pentru stimularea si sustinerea antreprenoriatului pentru 30 de persoane din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin organizarea a 2 programe de formare antreprenoriala, oferirea de servicii de consiliere/consultanta in afaceri, precum si prin oferirea de micro-granturi, in vederea infiintarii a minim 5 noi afaceri de catre persoanele vizate in cadrul acestei activitati, pe durata a 31 de luni. OS 4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1, A4.2, A4.3) si corespunde Activitatii 3 prevazute in GS CS.
5 OS5. Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-medicale pentru toate cele 200 de persoane din grupul tinta, prin implementarea de investitii in infrastructura de furnizare servicii existenta la nivelul UAT Bestepe, acoperirea partiala a costurilor cu resursele umane implicate pentru prestarea acestor servicii, precum si prin oferirea de pachete de produse alimentare anumitor categorii de beneficiari, pe durata a 36 de luni. OS 5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 5 (A5.1, A5.2, A5.3) si corespunde Activitatii 4 prevazute in GS CS.
6 OS6. Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 20 de gospodarii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, prin efectuarea de lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolare termica si igienizare in vederea imbunatatirii starii de sanatate si a capacitatii de invatare/ocupare pentru persoanele din grupul tinta, pe durata a 36 de luni. OS 6 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 6 (A6.1, A6.2) si corespunde Activitatii 5 prevazute in GS CS.
7 OS7. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte pentru toti beneficiarii din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe care necesita astfel de servicii, pe durata a 36 de luni. OS 7 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 7 (A7.1) si corespunde Activitatii 6 prevazute in GS CS.

 

Grup tinta total – 200 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non-roma din cadrul UAT Bestepe, situata in teritoriul ITI Delta Dunarii, (corespunzator indicator de realizare 4S43), din care:

– 96%, respectiv 192 de persoane vor avea domiciliul in mediul rural (corespunzator indicator de realizare 4S43.1.)

– 4%, respectiv 8 persoane vor fi de etnie roma (corespunzator indicator de realizare 4S43.2.)

Structura grupului tinta, in functie de particularitatile membrilor acestuia:

– 50 de copii, din care: 15 prescolari si 35 de scolari;

– 100 persoane de varsta activa (18-59 de ani);

– 50 persoane varstnice sau cu nevoi specifice de asistenta / ingrijire.

Repartizarea pe activitati a grupului tinta va fi urmatoarea:

– Copiii vor beneficia de interventii in domeniul educatiei, in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale, medicale si medico-sociale) si in domeniul acordarii de asistenta juridica;

– Persoanele de varsta activa vor beneficia de interventii in domeniul ocuparii, in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale, medicale si medico-sociale) si in domeniul acordarii de asistenta juridica;

– Persoanele cu nevoi specifice de asistenta/ingrijire vor beneficia de interventii in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale, medicale si medico-sociale), in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit si in domeniul acordarii de asistenta juridica.

A1. Recrutarea si inregistrarea in GT a membrilor comunitatii marginalizate Mai 2019 Martie 2022 35 luni
1.1. Identificarea membrilor comunitatii marginalizate si a nevoilor specifice ale acestora Mai 2019 Martie 2022 COMUNA BEŞTEPE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
1.2. Inregistrarea in GT a membrilor comunitatii marginalizate si formularea de recomandari pentru participarea in activitatile proiectului Mai 2019 Martie 2022 COMUNA BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
A2. Acordarea de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie Septembrie 2019 Aprilie 2022 32 Luni
2.1. Acordarea de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie in invatamantul prescolar Septembrie 2019 Aprilie 2022 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
2.2. Acordarea de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie si reducerea parasirii timpurii a scolii in invatamantul primar si secundar Septembrie 2019 Aprilie 2022 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A3. Acordarea de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii Iunie 2019 Aprilie 2022 35 Luni
3.1. Informarea si consilierea profesionala a beneficiarilor serviciilor de ocupare Iunie 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
3.2. Organizarea activitatii de formare profesionala pentru beneficiarii serviciilor de ocupare Iulie 2019 Martie 2022 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
3.3. Medierea muncii pentru beneficiarii serviciilor de ocupare Iunie 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
A4. Acordarea de sprijin pentru sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii Octombrie 2019 Aprilie 2022 31 Luni
4.1. Organizarea activitatii de formare profesionala antreprenoriala pentru beneficiarii serviciilor de ocupare Octombrie 2019 Aprilie 2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)
4.2. Consilierea in afaceri si acordarea de sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri Mai 2020 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
4.3. Acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri Mai 2020 Aprilie 2021 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A5. Acordarea de sprijin pentru furnizarea de servicii sociale, medicale / medico-sociale Mai 2019 Aprilie 2022 36 Luni
5.1. Oferirea de servicii sociale membrilor comunitatii marginalizate Mai 2019 Aprilie 2022 COMUNA BEŞTEPE
5.2. Oferirea de servicii medicale membrilor comunitatii marginalizate Mai 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
5.3. Oferirea de servicii medico-sociale membrilor comunitatii marginalizate Mai 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A6. Activitate de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru persoanele din GT Mai 2019 Aprilie 2022 36 Luni
6.1. Analiza in teren si identificarea interventiilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de locuit Mai 2019 Aprilie 2020 COMUNA BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
6.2. Efectuarea lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de locuit Mai 2020 Aprilie 2022 COMUNA BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A7. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte Mai 2019 Aprilie 2022 36 Luni
7.1. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte Mai 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A8. Managementul proiectului Mai 2019 Aprilie 2022 36 Luni
8.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului Mai 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
8.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare Mai 2019 Aprilie 2022 ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
A9. Decontarea cheltuielilor indirecte Mai 2019 Aprilie 2022 36 Luni
9.1. Decontarea cheltuielilor indirecte Mai 2019 Aprilie 2022 COMUNA BEŞTEPE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE
ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR (A.S.S.D)

 

Rezultatele subactivitatii 1.1.:

– 1 campanie de identificare/recrutare derulata in cadrul UAT Bestepe;

– 1 campanie de cercetare/identificare nevoi derulata in comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe;

– 1000 de brosuri/pliante distribuite;

– 250 de afise distribuite;

– 1 macheta pentru materialele de identificare/recrutare/identificare nevoi elaborata;

– 200 de exemplare materiale necesare pentru identificare/recrutare tinta/identificare nevoi multiplicate;

– 200 de persoane din comunitatea marginalizata identificate si recrutate sa participe proiect, din care 50 copii, 100 de persoane inactive in risc de saracie/marginalizare socio-economica si 50 persoane cu nevoie de ingrijire/asistenta personalizata;

– 200 de chestionare de identificare nevoi specifice completate, pentru persoanele identificate si recrutate in grupul tinta.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS1, prin activitatea A1, subactivitatea 1.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– asigurarea identificarii, recrutarii si stabilirii nevoilor specifice pentru fiecare persoana recrutata in grupul tinta.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S43, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 1.2.:

– 1 macheta pentru materialele de inregistrare in GT elaborata;

– 200 exemplare materiale de inregistrare in GT multiplicate;

– 1 baza de date cu persoanele inregistrate in GT intocmita;

– 200 persoane inregistrate in GT, din care 50 copii, 100 de persoane inactive in risc de saracie/marginalizare socio-economica si 50 persoane cu nevoie de ingrijire/asistenta personalizata;

– 50 recomandari intocmite pentru masurile in domeniul educatiei;

– 100 recomandari intocmite pentru masurile in domeniul ocuparii;

– 390 recomandari intocmite pentru masurile in domeniul dezvoltarii/furnizarii de servicii – anumiti beneficiari vor participa in mai multe tipuri de servicii personalizate;

– 20 recomandari intocmite pentru masurile in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit;

– 200 chestionare feed-back completate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS1, prin activitatea A1, subactivitatea 1.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– formularea de recomandari pentru fiecare membru din GT, in functie de nevoile specifice identificate;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A1.2.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S43, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 2.1.:

– 1 sala gradinita modernizata (mobilier, echipamente, climatizare);

– 15 copii din invatamantul prescolar sprijiniti pentru participarea la educatie, prin oferirea unei mese zilnice si a unor pachete de sprijin pentru activitatile educationale;

– 1 Educator remunerat partial, in vederea cresterii calitatii actului educational si diversificarii gamei de servicii oferite, precum si pentru consilierea parintilor.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS2, prin activitatea A2, subactivitatea 2.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– realizarea investitiilor necesare in infrastructura de educatie din UAT Bestepe;

– sprijinirea financiara a copiilor din invatamantul prescolar, in vederea evitarii abandonului si a stimularii participarii la educatie;

– asigurarea de resurse umane motivate, in scopul cresterii calitatii actului educational.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S43 si 4S45, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

4S45 Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin

4S45.1. Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

Rezultatele subactivitatii 2.2.:

– 2 sali scoala modernizate (mobilier, echipamente, climatizare);

– 35 copii din invatamantul scolar sprijiniti pentru participarea la educatie, prin oferirea unei mese zilnice si a unor pachete de sprijin pentru activitatile educationale;

– 2 Profesori remunerati partial, in vederea cresterii calitatii actului educational si diversificarii gamei de servicii oferite, precum si pentru consilierea parintilor.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS2, prin activitatea A2, subactivitatea 2.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– realizarea investitiilor necesare in infrastructura de educatie din UAT Bestepe;

– sprijinirea financiara a copiilor din invatamantul scolar, in vederea evitarii abandonului si a stimularii participarii la educatie;

– asigurarea de resurse umane motivate, in scopul cresterii calitatii actului educational.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S43 si 4S45, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

4S45 Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin

4S45.1. Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

Rezultatele subactivitatii 3.1.:

– 1 macheta pentru materialele de informare si consiliere elaborata;

– 100 exemplare materiale de informare si consiliere beneficiari servicii de ocupare multiplicate;

– 1 baza de date cu persoanele consiliate intocmita;

– 100 persoane informate si consiliate profesional;

– 100 seturi de documente informare si consiliere profesionala intocmite;

– 70 de recomandari intocmite pentru participarea la cursurile de formare;

– 70 recomandari intocmite pentru participarea la activitatea de medierea muncii;

– 30 de recomandari intocmite pentru participarea la cursurile de antreprenoriat;

– 100 de chestionare feed-back pentru evaluarea modului de derulare a A3.1. completate si centralizate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS3, prin activitatea A3, subactivitatea 3.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– elaborarea, multiplicarea si intocmirea materialelor de informare si consiliere a beneficiarilor serviciilor de ocupare intr-o maniera unitara, in vederea identificarii mixului de servicii de ocupare adecvat fiecarui beneficiar;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A3.1.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S43, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 3.2.:

– 70 recomandari de participare la cursurile de formare procesate;

– 5 grupe de curs derulate – Grupele vor fi derulate astfel: 1 curs „Camerista”; 1 curs „Lucrator finisor pentru constructii”; 1 curs „Lucrator in alimentatie”, 1 curs „Lucrator in comert”; 1 curs „Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport”;

– 5 seturi de documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA;

– 70 seturi materiale formare multiplicate;

– 5 seturi liste prezenta lunare intocmite;

– 5 examene finale derulate;

– minim 56 persoane absolvente (56% din beneficiarii serviciilor de ocupare);

– minim 56 certificate calificare + suplimente emise;

– minim 56 chestionare feed-back aplicate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS3, prin activitatea A3, subactivitatea 3.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– dezvoltarea competentelor profesionale ale beneficiarilor serviciilor de ocupare;

– evitarea situatiilor de abandon sau neprezentare;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A3.2.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat 4S37, respectiv:

4S37 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant

4S37.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala

4S37.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 3.2. – Teme secundare/teme orizontale:

– 14 sesiuni de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” si „Inovare sociala” pentru 70 persoane beneficiare ale serviciilor de ocupare, cu o durata de 60 de ore/sesiune;

– 70 de seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” si „Inovare sociala” distribuite pentru 70 de persoane beneficiare ale serviciilor de ocupare;

– 5 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si non-discriminare” si „Promovarea egalitatii intre femei si barbati” derulate in cadrul cursurilor de formare profesionala.

Acest rezultat contribuie la promovarea temelor secundare/temelor orizontale prevazute in Ghidul Solicitantului, Conditii Specifice, avand urmatoarele beneficii reale:

– existenta unui material tiparit, care va reduce semnificativ timpul necesarea pentru predarea informatiilor teoretice;

– existenta unui material tiparit care va putea fi consultat ori de cate ori cursantul doreste;

– asigurarea promovarii in proiect a temelor secundare si a temelor orizontale.

Rezultatele subactivitatii 3.3.:

– 70 persoane beneficiare ale activitatilor de medierea muncii;

– 70 planuri medierea muncii intocmite/actualizate;

– 70 trasee individuale in vederea ocuparii monitorizate;

– minim 28 interviuri angajare facilitate/CV-uri/scrisori intentie intocmite;

– minim 28 locuri de munca ocupate/centralizate;

– 1 baza date cu locuri de munca vacante/ocupate intocmita;

– 70 chestionare feed-back aplicate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS3, prin activitatea A3, subactivitatea 3.3., avand urmatoarele beneficii reale:

– aplicarea de masuri personalizate de medierea muncii, pentru beneficiarii serviciilor de ocupare;

– selectarea beneficiarilor serviciilor de ocupare pentru ocuparea locurilor de munca vacante identificate, in functie de pregatirea, experienta si disponibilitatea acestora;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A3.3.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat 4S38, respectiv:

4S38 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant

4S38.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala

4S38.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 4.1.:

– 30 recomandari de participare la cursurile de formare antreprenoriala;

– 2 grupe de curs derulate pentru “Competente antreprenoriale”;

– 2 seturi de documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA;

– 30 seturi materiale formare antreprenoriala multiplicate;

– 2 seturi liste prezenta lunare intocmite;

– 2 examene finale derulate;

– minim 24 persoane absolvente (80% din participanti);

– minim 24 certificate absolvire + suplimente emise;

– minim 24 chestionare feed-back aplicate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS4, prin activitatea A4, subactivitatea 4.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale beneficiarilor serviciilor de ocupare;

– evitarea situatiilor de abandon sau neprezentare;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A4.1.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat 4S38, respectiv:

4S38 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant

4S38.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala

4S38.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 4.1. – Teme secundare/teme orizontale:

– 6 sesiuni de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” si „Inovare sociala” pentru 30 persoane beneficiare ale serviciilor de ocupare, cu o durata de 60 de ore/sesiune;

– 30 de seturi de materiale de promovare a temelor secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” si „Inovare sociala” distribuite pentru 30 de persoane beneficiare ale serviciilor de ocupare;

– 2 sesiuni de promovare a temelor orizontale „Dezvoltare durabila”, „Egalitate de sanse si non-discriminare” si „Promovarea egalitatii intre femei si barbati” derulate in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala.

Acest rezultat contribuie la promovarea temelor secundare/temelor orizontale prevazute in Ghidul Solicitantului, Conditii Specifice, avand urmatoarele beneficii reale:

– existenta unui material tiparit, care va reduce semnificativ timpul necesarea pentru predarea informatiilor teoretice;

– existenta unui material tiparit care va putea fi consultat ori de cate ori cursantul doreste;

– asigurarea promovarii in proiect a temelor secundare si a temelor orizontale.

Rezultatele subactivitatii 4.2.:

– 24 de beneficiari ai serviciilor de formare antreprenoriala consiliati in afaceri;

– 24 planuri de afaceri intocmite;

– 24 seturi de proiectii financiare pentru planurile de afaceri elaborate;

– 24 chestionare feed-back aplicate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS4, prin activitatea A4, subactivitatea 4.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– aplicarea de catre participantii la serviciile de ocupare a cunostintelor teoretice dobandite in urma participarii la programele de formare antreprenoriala in practica, prin elaborarea planurilor de afaceri intocmite;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A4.2.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat 4S38, respectiv:

4S38 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant

4S38.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala

4S38.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 4.3.:

– 24 de planuri de afaceri depuse in cadrul concursului de planuri de afaceri;

– 1 metodologie selectie planuri de afaceri elaborata;

– 1 concurs de planuri de afaceri organizat;

– 5 planuri de afaceri selectate spre finantare;

– 5 micro-granturi de maxim 25.000 EURO fiecare acordate pentru infiintarea de noi afaceri planurilor de afaceri castigatoare;

– 24 chestionare de feed-back aplicate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS4, prin activitatea A4, subactivitatea 4.3., avand urmatoarele beneficii reale:

– acordarea micro-granturilor pentru infiintarea de noi afaceri tinand seama de nivelul de calitate al planurilor de afaceri de puse si corectitudinea proiectiilor financiare intocmite;

– evaluarea gradului de satisfactie al participantilor la A4.3.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de rezultat 4S38, respectiv:

4S38 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant

4S38.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala

4S38.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: – Roma

Rezultatele subactivitatii 5.1.:

– 1 sala din Primaria Bestepe dotata cu echipamentele necesare pentru oferirea de servicii sociale la un nivel adecvat;

– 1 Expert furnizare servicii sociale remunerat partial, in vederea cresterii calitatii prestarii serviciilor sociale/diversificarii gamei de servicii oferite;

– 145 persoane din comunitatea marginalizata care vor beneficia de servicii sociale;

– Servicii sociale dezvoltate/furnizate: identificarea nevoilor; informare situatii de risc; masuri educative/de supraveghere destinate prevenirii comportamentelor deviante;  consiliere, sustinere si masuri de urgenta pentru persoanele aflate in dificultate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– realizarea investitiilor necesare in infrastructura de furnizare servicii sociale din UAT Bestepe;

– asigurarea de resurse umane motivate, in scopul cresterii calitatii serviciilor sociale prestate.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S44 si Indicatorului de rezultat 4S39, respectiv:

4S44.1. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

4S44.3. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii sociale

4S39.1. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Din zona rurala

4S39.3. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Servicii sociale

Rezultatele subactivitatii 5.2.:

– 1 cabinet medical din UAT Bestepe dotat cu echipamente medicale pentru oferirea de servicii medicale la un nivel adecvat;

– 1 Expert servicii medicale remunerat partial si 1 Asistent medical remunerat complet, in vederea cresterii calitatii prestarii serviciilor medicale si diversificarii gamei de servicii oferite;

– 145 de persoane din randul comunitatii beneficiari de servicii medicale;

– Servicii medicale dezvoltate/furnizate: servicii de ingrijire a sanatatii, administrare medicamente, distribuire materiale sanitare, distribuire dispozitive medicale, monitorizare evolutiei sarcina/lauzie, planificare familiala, preventie.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– realizarea investitiilor necesare in infrastructura de furnizare servicii medicale din UAT Bestepe;

– asigurarea de resurse umane motivate, in scopul cresterii calitatii serviciilor medicale prestate.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S44 si Indicatorului de rezultat 4S39, respectiv:

4S44.1. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

4S44.2. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii medicale

4S39.1. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Din zona rurala

4S39.2. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Servicii medicale

Rezultatele subactivitatii 5.3.:

– 1 Expert servicii medico-sociale si 1 Responsabil servicii medico-sociale remunerati complet, in vederea cresterii calitatii prestarii serviciilor medico-sociale si diversificarii gamei de servicii oferite;

– 100 de persoane din randul comunitatii marginalizate care vor beneficia de servicii medico-sociale;

– acordarea de pachete produse alimentare pentru 100 persoane, pe durata a 32 luni;

– dotarea a 100 gospodarii cu seturi de pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor, in vederea sporirii conditiilor de igiena.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS5, prin activitatea A5, subactivitatea 5.3., avand urmatoarele beneficii reale:

– asigurarea de resurse umane motivate, in scopul cresterii calitatii serviciilor medico-sociale prestate;

– sprijinirea materiala a persoanelor marginalizate pentru ameliorarea nivelului si a conditiilor de trai.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S44 si Indicatorului de rezultat 4S39, respectiv:

4S44.1. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

4S44.4. Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii socio-medicale

4S39.1. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Din zona rurala

4S39.4. Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care: – Servicii socio-medicale

Rezultatele subactivitatii 6.1.:

– 1 analiza desfasurata in teren pentru identificarea interventiilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de locuit;

– 20 devize provizorii de lucrari intocmite pentru cele 20 de gospodarii ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS6, prin activitatea A6, subactivitatea 6.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– identificarea gospodariilor cu cel mai mare grad de deteriorare si a interventiilor ce se impun pentru remedierea acestora.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S43 si 4S45, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

4S45 Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin

4S45.1. Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

Rezultatele subactivitatii 6.2.:

– 20 documentații necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie elaborate;

– 20 taxe pentru obtinerea autorizatiei de construire achitate;

– 20 taxe pentru obtinerea autorizatiei ISC achitate;

– 20 de gospodarii ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit: lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolare termica si igienizare.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS6, prin activitatea A6, subactivitatea 6.2., avand urmatoarele beneficii reale:

– executarea lucrarilor de reabilitare a gospodariilor vizate, in scopul imbunatatirii conditiilor de locuire si de trai.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S43 si 4S45, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

4S45 Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin

4S45.1. Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

Rezultatele subactivitatii 7.1.:

– acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte de identitate pentru persoanele interesate;

– acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte de proprietate pentru persoanele interesate;

– acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte de stare civila pentru persoanele interesate;

– acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte de obtinere a drepturilor de asistenta sociala pentru persoanele interesate.

Acest rezultat contribuie direct la atingerea OS7, prin activitatea A7, subactivitatea 7.1., avand urmatoarele beneficii reale:

– sprijinirea membrilor comunitatii marginalizate din cadrul UAT Bestepe in vederea reglementarii actelor de care acestia au nevoie pentru solutionarea problemelor legale cu care se confrunta.

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea Indicatorilor de realizare 4S43 si 4S45, respectiv:

4S43 Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate

4S43.1. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Din zona rurala

4S43.2. Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate, din care: – Roma

4S45 Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin

4S45.1. Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Din zona rurala

Rezultatele subactivitatii 8.1.:

– 1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic;

– 12 rapoarte de progres intocmite trimestrial;

– 4 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor;

– 4 roll-up-uri afisate in interiorul celor 3 locatii pentru implementarea proiectului;

– 1000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului;

– 250 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului.

Acest rezultat contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A8, avand urmatoarele beneficii reale:

– implementarea proiectului intr-o maniera organizata si eficienta;

– eliminarea blocajelor datorate supraaglomerarii activitatilor;

– asigurarea bunei implementari a proiectului, cu respectarea stricta a obiectivelor si activitatilor propuse;

– evitarea intarzierilor in implementare sau neindeplinirea indicatorilor;

– promovarea proiectului pentru publicul larg;

– publicarea progresului si a rezultatelor inregistrate in cadrul acestuia;

– cresterea vizibilitatii proiectului, a finantatorilor acestuia si a instrumentelor structurale prin care acesta este finantat;

– semnalarea locatiei de implementare a proiectului;

– respectarea cerintelor de identitate vizuala din Manualul de Identitate Vizuala POCU.

Rezultatele subactivitatii 8.2.:

– Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect;

– Contract de munca si fisa de post intocmite pentru coordonatorii din partea partenerilor;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/antreprenoriala;

– Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului;

– Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect;

– Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial.

Acest rezultat contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A8, avand urmatoarele beneficii reale:

– respectarea legislatiei muncii in sensul intocmirii de raporturi legale intre solicitant si angajatii acestuia;

– posibilitatea decontarii cheltuielilor cu personalul, aferente activitatilor proiectului;

– alocarea pentru proiect a resurselor materiale necesare pentru buna implementare a acestuia, in cantitate suficienta;

– evitarea dublei utilizari a acestor resurse.- respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul achizitiilor;

– respectarea planului de achizitii propus prin proiect.- asigurarea respectarii planului de implementare propus;

– asigurarea respectarii bugetul propus.

Rezultatele subactivitatii 9.1.:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru implementarea activitatilor A1 – A8 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

– cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate;

– remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori);

– cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie;

– cheltuieli cu chiriile si utilitatile;

– cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport;

– cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor;

– cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara.

Aceste rezultate contribuie global la atingerea urmatorilor indicatori prevazuti in Strategia SIDDDD, pentru domeniile aferente Pilonului IV de interventie:

A.Managementul deseurilor

1.Cantitatea totala de deseuri menajere colectate separat (de exemplu hartie si carton, mase plastice, sticla, metale, lemn) (tone/an) – crestere cu 20% la nivelul UAT Bestepe

B.Sanatate

1.Numar de persoane care au beneficiat de consultatii privind asistenta medicala primara in ultimul an-crestere cu 50 persoane/an

C.Educatie

1.Rata de cuprindere in invatamantul prescolar/primar/gimnazial, din care: de etnie roma 4% / din mediul rural 96 (%)-crestere cu 20%

2.Rata de abandon scolar (%)-reducere cu 20%

3. Numar de persoane (elevi), din care de etnie roma/care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie, din care: elevi-50, din care 4% roma, 96% rural

4. Numar de persoane (cursanti) care beneficiaza de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa, din care: de etnie roma/din mediul rural/SEN-100, din care 4% roma, 96% rural

5.Numar de tineri/adulti care au obtinut o calificare, urmare a sprijinului primit-80 persoane

6.Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare-100 persoane

D.Incluziune si protectie sociala

1.Numar de gradinite si alte servicii educationale pentru copiii sub 6 ani in comunitati dezavantajate-1 serviciu educational

2.Numar de copii integrati in gradinite in comunitatile dezavantajate-15 copii

3.Rata anuala de copii integrati in clasa pregatitoare si care au participat la educatia prescolara-crestere cu 20% la nivelul UAT Bestepe

4.Numar de copii implicati in diferite tipuri de masuri educationale complementare (post-scoala, tutorat scolar)-35 copii

 

1 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant Nr. 56.00
2 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală Nr. 53.00
3 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – Roma Nr. 3.00
4 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant Nr. 28.00
5 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală Nr. 26.00
6 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: – Roma Nr. 2.00
7 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială Nr. 4.00
8 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Din zona rurală Nr. 4.00
9 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Servicii medicale Nr. 2.00
10 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Servicii sociale Nr. 1.00
11 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Servicii socio-medicale Nr. 1.00

 

 

1 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate Nr. 200.00
2 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: – Din zona rurală Nr. 192.00
3 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: – Roma Nr. 8.00
4 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin Nr. 5.00
5 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Din zona rurală Nr. 5.00
6 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii medicale Nr. 2.00
7 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii sociale Nr. 1.00
8 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii socio-medicale Nr. 2.00
9 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin Nr. 1.00
10 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Din zona rurală Nr. 1.00
Nr. Crt. Cumparator Denumire achizitie Cod CPV Valoare contract Data publicare procedura Data publicare rezultat evaluare Data semnare contract
1 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie combustibil – BVCA Cod CPV 09130000-9 76,302.80 21.05.2019 27.05.2019 28.05.2019
2 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie servicii de consultanta juridica 79111000-5 Servicii de consultanta juridica 108,000.00 21.05.2019 27.05.2019 28.05.2019
3 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie materiale consumabile – pentru copiatoare 30125100-2 Cartuse de toner 87,465.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
4 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie materiale consumabile – papetarie 30192000-1 30197000-6 22800000-8 30199600-6 87,465.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
5 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie leasing operational auto 34110000-1 Autoturisme 146,941.00 21.05.2019 27.05.2019 28.05.2019
6 Asociatia “Inapoi la Munca” Pachete sprijin pentru activitatile educationale 18000000-9 Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii; 39162110-9  Rechizite scolare 74,970.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
7 Asociatia “Inapoi la Munca” Pachete produse alimentare pentru persoanele defavorizate 15897300-5 Pachete de alimente 1,056,864.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
8 Asociatia “Inapoi la Munca” Reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare 45259900-6 Modernizare a spatiilor 932,293.60 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
9 Asociatia “Inapoi la Munca” Elaborarea documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie 71000000-8 Studii tehnice, arhitectura, inginerie si inspectie 80,000.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
10 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie pubele pentru deseuri 39224340-3 Pubele 35,700.00 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
11 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie multifunctional 30121100-4 Fotocopiatoare 10,457.72 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
12 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie aparat de aer conditionat 39717200-3 Aparat de aer conditionat 7,746.90 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
13 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie defribilator 33182100-0 Defribilator 10,124.52 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
14 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie concentrator oxigen 33100000-1 Echipamente medicale 4,399.43 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
15 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie otoscop 33100000-1 Echipamente medicale 1,019.83 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
16 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie aparat stetoscop 33100000-1 Echipamente medicale 478.38 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
17 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie EKG portabil 33100000-1 Echipamente medicale 2,437.12 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
18 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie ecograf 33100000-1 Echipamente medicale 21,027.30 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
19 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie laptop 30213100-6 Computere portabile 8,001.56 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
20 Asociatia “Inapoi la Munca” Mobilier sala de clasa 39100000-3 Mobilier 20,001.52 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
21 Asociatia “Inapoi la Munca” Mobilier sala de gradinita 39100000-3 Mobilier 8,000.37 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
22 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie videoproiector 38652120-7 Videoproiector 5,958.33 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019
23 Asociatia “Inapoi la Munca” Achizitie ecran de proiectie 38653400-1 Ecran pentru proiectii 1,199.52 03.06.2019 11.06.2019 17.06.2019

ANUNȚ DE SELECȚIE (1)

Școala Gimnazială Beștepe în calitate de Partener în cadrul proiectului „Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din U.A.T. Beștepe, cod SMIS 2014 + :125895 , anunță organizarea selecției pentru ocuparea unui post vacant de Expert educație/ Coordonator activități Partener 3
Detalii privind procesul de selecție se găsesc în fisierul atasat acestui anunt.

ANUNȚ DE SELECȚIE (2)

Scoala Gimnazială Beștepe în calitate de Partener în cadrul proiectului „Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din U.A.T. Beștepe, cod SMIS 2014 + :125895 , anunță organizarea selecției pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
  • Expert acordare sprijin invatamant prescolar/Educator
  • Expert acordare sprijin invatamant primar/Profesor/invatator
  • Expert acordare sprijin invatamant gimnazial/Profesor

ANUNȚ DE SELECȚIE – 18/03/2021

Scoala Gimnazială Beștepe în calitate de Partener în cadrul proiectului „Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din U.A.T. Beștepe, cod SMIS 2014 + :125895 , anunță organizarea selecției pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
  • Expert acordare sprijin inv. primar/Profesor/invatator