Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de achizitie pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate si pachete sprijin pentru activităţile educationale.

a. Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

Beneficiar: ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect
Detalii de contact: Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

b. Tipul de contract

Furnizare-cumparare. Nu este necesara incheierea unui acord cadru.

c. Denumirea/descrierea produselor ce urmeaza a fi achizitionate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Achiziţia publică aferentă contractării presupune furnizarea de produse, respectiv pachete de produse pe loturi, cu următorul conținut:

1. Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate – pachet tip 1, Lot1- Cod 15897300-5, Pachete de alimente (Rev.2).
Conţinutul unui pachet constă în: zahăr – 3kg, făină – 5 kg, mălai – 3 kg, orez – 2 kg, ulei – 3 l, carne porc – 3 kg, carne pui – 4 kg, ouă – 30 buc, brânză – 2 kg, lapte – 3 l, unt- 3 pachete, cartofi – 20 kg, detergent- 3 kg, săpunuri – 4 buc., pastă de dinţi – 1 buc, periuţă de dinţi -1 buc.
Numărul de pachete care se vor achiziționa: maxim 100 de pachete/lună, livrabile lunar pe o perioadă de 31 luni, dar nu mai târziu de data de 12 mai 2022.
Pachetele vor fi acordate celor 100 de beneficiari ai serviciilor medico-sociale din grupul tinta, ca masura complementara acestora.

2. Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – pachet tip 2, Lot 2 – Cod 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii; Cod 39162110-9, Rechizite şcolare;
Conţinutul unui pachet constă în: uniformă şcolară (fete/băieţi, preşcolari/şcolari) -1 buc., încălţăminte-pantofi -1 pereche; încălţăminte-ghete- 1 pereche, lenjerie intimă – chiloţi- 6 bucăţi, lenjerie intimă- maieuri – 6 buc.; geacă de iarnă – 1 buc., fular- 1 buc., căciulă- 1 buc., ghiozdan – 1 buc., rechizite/grupe de vârstă – 1set complet, conform descrierii din caietul de sarcini.
Numărul de pachete care se vor achiziționa: max. 50 pachete pe an livrabile anual pe o perioadă de 3 ani, înainte de începerea anului şcolar, dar nu mai târziu de data de 12 mai 2022.
Pachetele vor fi acordate celor 50 de copii din grupul tinta, ca masura de sprijin pentru activitatile educationale.

Produsele vor fi livrate, conform graficelor de livrare estimative, la domiciliul persoanelor beneficiare din grupul tinta, respectiv in Comuna Bestepe, judetul Tulcea.

d. Valoarea estimata

Valoarea estimata fara TVA : 878.641,00 ; Moneda: RON.

e. Sursa de finantare

Produsele vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f. Termenul limita de primire a ofertelor

Termenul limita de primire a ofertelor este 21.10.2019, ora 15.00.

g. Modalitatea de transmitere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise doar prin intermediul SEAP/SICAP, conform cerintelor din caietul de sarcini/fisa de date a achizitie, atasate la acest anunt.

h. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

Ofertele se vor redacta in limba romana.
Pretul trebuie exprimat in lei.

i. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila

Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 90 zile.

j. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie

Pentru atribuirea contractului de achizitie, ofertantii vor fi evaluati pe baza criteriului Cel mai bun raport calitate – pret, tinand seama de caracteristicile ofertate, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini/fisa de date a achizitiei.

Anunt de participare Caiet de sarcini Strategie contractare Fisa date Formulare