Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru achizitia de materiale consumabile pentru imprimante si multifunctionale, necesare pentru utilizarea in cadrul activitatilor proiectului.

 

a. Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

            Beneficiar:                  ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”

Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect

Detalii de contact:      Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

 

b. Tipul de contract

Furnizare produse. Nu este necesara incheierea unui acord cadru.

 

c. Denumirea produselor ce urmeaza a fi furnizate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Achizitie de materiale consumabile pentru imprimante si multifunctionale – Cartuse de toner, cod CPV 30125100 – 2, conform datelor din tabelul de mai jos:

Nr. crt Denumirea produsului/ serviciului/ lucrarii UM Cantitatea
1 Cartus toner FX-10 – original Buc 39
2 Cartus toner CRG-057 – original Buc 16
3 Cartus toner C-EXV54 Black – original Buc 45
4 Cartus toner C-EXV54 Yellow – original Buc 11
5 Cartus Toner C-EXV54 Magenta – original Buc 11
6 Cartus Toner C-EXV54 Cyan – original Buc 11

  d. Valoarea estimata

  Valoarea totala estimata pentru produsele furnizate este de maxim 33,426.21 lei (fara TVA).

   

  e. Sursa de finantare

  Produsele furnizate vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

   

  f. Termenul limita de primire a ofertelor

  Termenul limita de primire a ofertelor este 11.09.2020, ora 14.00.

   

  g. Adresa la care se trimit ofertele

  Ofertele pot fi transmise prin urmatoarele cai:

  • Prin posta/curierat la adresa Asociatia “Inapoi la Munca”, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova
  • Prin e-mail la la_munca@yahoo.com
  • Prin fax la 0244.523.068

   

  h. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

  Ofertele se vor redacta in limba romana.

  Pretul poate fi exprimat in lei sau euro. In cazul pretului in euro, se va indica cursul valutar utilizat pentru conversie.

   

  i. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila

  Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 5 zile.

   

  j. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie

  Pentru atribuirea contractului de achizitie, ofertantii vor fi evaluati pe baza pretului ofertat, cu aplicarea criteriului “pretul cel mai scazut”.

  Pentru ca ofertele sa se califice in etapa de evaluare a pretului oferit, ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii cerintelor minime de eligibilitate a ofertei, prevazute la Sectiunea C – Caracteristici obligatorii, prin furnizarea de descrieri, brosuri, etc.

   

  Anunt de participare

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *